fbpx

Kim Andersen: Anke mod frifindelse afvist

Related Articles: En undskyldning til Kim Andersen, Kim Andersen dømt i etik-sag: Spørgsmål rejser sig
Inkluder i Newsletter: Ja

Den sidste af de tre klagesager mod Kim Andersen er nu, efter mere end et år, endelig afgjort i World Sailing regi, idet klagerens forsøg på at anke frifindelsen af Kim Andersen af den 18. oktober 2021 - ikke kan tages til følge.

Som det desværre har været tilfældet mange gange de seneste par år, har World Sailing heller ikke denne gang besvaret henvendelser fra Bådmagasinet!

Informationen om afvisningen kommer i stedet fra Kim Andersen selv, som mandag sendte en sms til Bådmagasinet. Det kommer vi tilbage til nedenfor...

Den manglende reaktion fra WS på flere henvendelser den seneste måned medførte, at vi den 19. november 2021 udtrykte vores forundring i artiklen: 

Radiotavshed fra World Sailing – er det ’good’ eller ’bad governance’? 

Hvad er der sket den seneste halvanden måned ?
Et panel nedsat af WS Ethics Commission afgav den 18. oktober 2021 en afgørelse i den såkaldte ”TSE-sag” som frikendte Kim Andersen, og dermed underkendte hele sagens behandling i den tidligere kommission, som blev skiftet ud da ny præsident kom til. Denne afgørelse blev dog ikke offentliggjort af World Sailing.

Den 5. november 2021 bragte websitet Play the Game en lang artikel omhandlende alle tre klagesager mod Kim Andersen, inklusive links til afgørelserne i alle sagerne.

Den 7. november bragte Bådmagasinet artiklen: Nye rapporter frikender Kim Andersen, (PLUS artikel, red.) hvor vi omtaler det langvarige forløb samt alle tre sager herunder med link til afgørelserne. 

Først den 12. november offentliggjorde World Sailing så afgørelsen om Kim Andersens frifindelse. Men - samtidig oplyste World Sailing, at klageren Mr. Wossola havde appelleret afgørelsen: Ethics Commission Decision  

Den 17. november anmodede Bådmagasinet i en mail World Sailing om information vedr. Mr. Wossola’s anke. WS reagerede - måske ikke så overraskende, ikke på denne henvendelse. 

Den 27. november 2021 bragte vi så artiklen: Frikendelse af Kim Andersens ’sag no. 3’ ankes (PLUS artikel, red.). Heri omtales, at ”sag 3” jævnfør WS er anket, ligesom vi gennemgår Kim Andersens klager over to centrale personer i klagesagerne, som endnu ikke er færdigbehandlet, mere end et år efter at Kim Andersen indgav klagerne.

Kim Andersen: Anken er afvist
Som tidligere nævnt modtog Bådmagasinet igår mandag, så en reaktion fra Kim Andersen, som fortæller, at Mr. Wossola’s anke - for længe siden, er blevet afvist af World Sailing. Det skete den 18. november 2021. Altså dagen efter at Bådmagasinet anmodede WS om information om anken, og som WS stadig ikke har reageret på.

Kim Andersen har i en sms til Bådmagasinet fremsendt ordlyden af en mail af den 18. november fra Alex Brooks, WS Interim Director of Legal & Governance, som dokumentation for, at anken er afvist:

Dear Mr Sethna
Further to the below, the Judicial Board has just confirmed that it has concluded that Mr Wossala's appeal may not be entertained.  This is on the grounds that, as he is neither the Ethics Officer in the matter nor the party against whom the matter was brought, Mr Wossala lacks standing under the World Sailing Regulations to bring the appeal.  Accordingly, the deadline for the Ethics Officer to present an appeal having already expired, this matter is now closed.  I can also confirm that Judicial Board member Alberto Predieri recused himself and did not participate in this decision.
Kind regards
Alex Brooks
Interim Director of Legal & Governance

Dermed udestår ’kun’ behandlingen af de to klager, som Kim Andersen for ét år siden har indgivet mod henholdsvis Dieter Neupert, tidligere formand for Ethics Commission samt Ser Miang Ng, tidligere medlem af Ethics Commission og nuværende IOC Vicepræsident.

Bådmagasinet afventer fortsat svar fra WS om, dels hvilken instans i WS der behandler sagen, dels hvornår der vil kunne forventes en afgørelse i den mere end et år gamle sag.

Vi forventer umiddelbart ikke at høre fra World Sailing. 

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Kapsejlads

Nations VM: Finalen Live kl. 13:45 - se highlights fra Semi

Kapsejlads

Godt sømandskab overvinder det vildeste havari

Kapsejlads

Nations VM: Live fra semifinalerne - kl. 12:45

Kort nyt

Video: Hurtigste elektriske båd - nogensinde...

Tursejlads

De gør op med skræmmehistorier: Anna og Rebecca sejler jorden...

Udvalgte artikler *