fbpx

En undskyldning til Kim Andersen

Related Articles: TSE faktatjek: Talte Hans Natorp sandt?
Inkluder i Newsletter: Ja

Efter at Kim Andersen tabte præsidentvalget i november sidste år, har der været stille i offentligheden fra hans side. Det betyder dog ikke, at han ikke har haft travlt. Andersen ligger stadig i retssager og konflikter med sine modstandere, og forsøger med stor ildhu at få fjernet de alvorlige pletter på renomméet, som problemsagerne i hans fireårige præsidentperiode har medført.

Irettesat
Også journalister, der har rejst spørgsmålstegn eller skrevet kritiske artikler om Andersens dispositioner, bliver gransket og irettesat. I den anledning har vi modtaget en mail fra Andersen, hvor han retter stærk kritik af vores dækning af de kriser, som er opstået omkring ham.

Dømt for brud
Det er følgende passage, klippet fra en artikel publiceret 12. december sidste år (læs den her, red.), som denne gang falder eks-præsidenten for brystet:

”…følger vi op med en fakta-tjek af centrale påstande i den såkaldte TSE-sag, hvor WS’ eks-præsident Kim Andersen, i en rapport udarbejdet af en uafhængig undersøger, blev dømt for brud på etiske regler i World Sailing.”

Ingen dom
”Fakta er at der ikke er nogen dom i sagen!”, skriver Andersen, henvendt til undertegnede journalist. ”En dom og en indstilling er to forskellige ting. Så din præmis og faktuelle indhold for dine artikler bygger på manglende indsigt og forståelse for de ting du skriver om. Jeg har ikke yderligere kommentarer, - jeg skal beklage den sene tilbagemelding, men dette skyldes at jeg først nu er blevet gjort opmærksom på endnu en af de fejlagtige artikler i Bådmagasinet.”

Præmis og fakta
Præmissen og det faktuelle indhold i de sager vi, i selskab med andre medier verden rundt, publicerede omkring TSE-sagen, er følgende:

World Sailings etiske komité fandt Andersen skyldig i brud på World Sailings etiske regler. Rapporten blev udfærdiget af en uvildig dommer, godkendt af Andersens egen advokat. Nederst i artiklen kan du læse rapportens konklusion, og se præcis hvilke paragraffer Andersen har forbrudt sig mod. De faktuelle forhold er påvist af dokumentation, og vi er i besiddelse af den.

Ingen erkendelse af ansvar
Intet af dette ser dog ud til at optage eks-præsidenten. Der er ikke kommet en udmelding, hvor han påtager sig nogen form for ansvar for det der er sket. Strategien er i stedet at hyre advokater til at føre sager, som har til formål at erklære sagsbehandlingen ugyldig på teknikaliteter.

Fundet skyldig
Kim Andersens fokus i sin mail til Bådmagasinet er ligeledes en teknikalitet: Vi skriver, at han er ”dømt” i sin tredje sag for etisk komite i World Sailing. Det korrekte ville have været at sige, at Kim Andersen er fundet skyldig i brud på Code of Ethics Section 1.9(a), 1.9(b) og 1.9©.

Kim Andersen er ikke dømt, eftersom selve strafudmålingen endnu ikke er gennemført. Det er den ikke, fordi Kim Andersens og hans advokater har fået stoppet den.

Derfor var det forkert af Bådmagasinet, når vi skrev at Andersen var ”dømt for brud på etiske regler i World Sailing”.

Vi undskylder.

Her er rapportens konklusion, og de paragraffer Kim Andersen har overtrådt:

”In light of the important financial costs incurred by World Sailing throughthe hiring of TSE, that show a disregard of the best interests of World Sailing, the Ethics Officer finds that Mr Andersen breached Sections 1.9(a), 1.9(b) and 1.9(c) of the Code of Ethics and decides to charge Mr Andersen with a violation of the Code of Ethics.”

Section 1.9(a):
World Sailing Parties before being elected or appointed to any World Sailing
office shall disclose any personal interests (as defined by section 1.9(b)
below) to the Chief Executive Officer who may publish the same if they may
be linked or be relevant to such election or appointment.

82. Section 1.9(b):
World Sailing Parties shall avoid any situation that could lead to a conflict of
interests. Conflicts of interests arise if World Sailing Parties have private
or personal interests that detract from their ability to perform their
function with integrity in an independent and purposeful manner. Private
and personal interests include gaining any actual or possible advantage for a
person, their family, relatives, friends or acquaintances, or business associates
or partners. […]

83. Section 1.9(c):
World Sailing Parties shall not perform their functions where there is an
existing or potential conflict of interest unless it has been disclosed and those
with the appropriate authority within World Sailing have confirmed in writing
they may perform such function.

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Kapsejlads

Nations VM: Finalen Live kl. 13:45 - se highlights fra Semi

Kapsejlads

Godt sømandskab overvinder det vildeste havari

Kapsejlads

Nations VM: Live fra semifinalerne - kl. 12:45

Kort nyt

Video: Hurtigste elektriske båd - nogensinde...

Tursejlads

De gør op med skræmmehistorier: Anna og Rebecca sejler jorden...

Udvalgte artikler *