fbpx

By & Havn svarer Lynetten Sejlklub på de mange spørgsmål

Related Articles: En akvædukt – en glimrende løsning!, Nødråb fra sejlere: Klapbro kan kvæle en af Danmarks største lystbådehavne, Skandalen lurer! Genialt forslag taget af bordet - bliver tusindevis af sejlere lukket inde?
Inkluder i Newsletter: Ja

3. maj bragte vi her på Bådmagasinet artiklen om Lynetteholmen - 'Skandalen lurer!...

Sejlklubben Lynetten stillede spørgsmål, blandt andet 'Hvad vil man egentlig med KøbenHAVN'? - og utilfredsheden med den kommen bro er til at tage og føle på. Sejlerne havde håber på etableringen af en akvædukt, men den løsning er taget af bordet.

Artiklen røg lyn hurtigt til tops på 'Mest læste' - og i går mandag, modtog vi så her på redaktionen en henvendelse fra By & Havns adm. direktør, Anne Skovbro, som meget gerne vil svare på artiklen.

Lynetteholm begrænser os ikke i at forsætte udviklingen af Københavns enestående havnemiljø

Sejlklubben S/K Lynetten tager fejl, når de her på Bådmagasinet mener, at Lynetteholm vil begrænse tusindvis af borgeres ønske om et aktivt liv ved vandet i Københavns Havn. I By & Havn vil vi parallelt med anlæg af Lynetteholm fortsætte den fantastiske udvikling af byens blå byrum.

Af Anne Skovbro, adm. direktør, By & Havn

Sejlklubben Lynetten spørger, om By & Havn har en vision for havnen. Det har vi selvfølgelig, og den er baseret på et samarbejde med kommunen og i dialog med brugerne. Vi arbejder målrettet på at fastholde de trygge rammer for det gode sociale liv i havnen og udvider løbende mulighederne for både vandsport, sejlsport og alle de andre rekreative vandaktiviteter, som vi igennem vores mange havneseminarer med brugerne ved, at rigtig mange københavnere sætter stor pris på.

Det er rigtigt, at anlæggelsen af en stormflodssikring i Københavns Havn vil få konsekvenser. At mange af dem skulle føre til utrygge situationer og underminere København som havneby, må stå for sejlklubbens egen regning. Fremtidsprognoserne viser, at Lynetteholm vil være en helt nødvendig klima- og fremtidssikring af København, som rent faktisk gør, at vi også om 30 år kan have et levende og socialt liv ved havnen uden risiko for alvorlige oversvømmelser nordfra.

Vi har fået undersøgt væsentlige konsekvenser ved at anlægge Lynetteholm i den såkaldte miljøkonsekvensrapport, og været i dialog med mange københavnere om den, herunder afholdt følgegruppemøder, borgermøder og cirka 35 dialogmøder med interessenter i høringsfasen.

Vi vil gerne bevare Margretheholms Havn. Og her har vi foreslået en klapbro. Sejlklubben kritiserer åbningstiderne for den fremtidige bro ved udsejlingen fra Margretheholms Havn. Vi anerkender, at klapbroen vil give begrænsninger for mange af havnens brugere. Broen vil være åben i weekenderne, men som udgangspunkt lukket frem til kl. 16 på hverdage af hensyn til de lastbiler, der skal køre jord til Lynetteholm. Men vi ønsker selvfølgelig også her at bakke om op et aktivt havneliv, og derfor har vi allerede forsikret om, at vi vil gå i dialog om udvidede åbningstider - og har foreslået yderligere åbninger flere gange om dagen.

Søredningstjenesten, som holder til i Margretheholms Havn, vil ikke blive lukket inde af klapbroen. For Søredningstjenesten har kun mindre fartøjer (gummibåde med fast bund), og de vil få fri passage under klapbroen hele døgnet, da broen får en gennemsejlingshøjde på cirka 4,5 meter.

En anden konsekvens for anlæggelsen af Lynetteholm er en ændret ind- og udsejling af Københavns Havn. I dag benytter fritidssejlerne Lynetteløbet, men fremover skal fritidssejlere og erhvervssejlere deles om Kronløbet. I den forbindelse har vi fået foretaget tilbundsgående undersøgelser, og sammen med Søfartsstyrelsen og havnens brugere skal vi udføre en lang række tiltag, der sørger for, at det bliver trygt for alle at sejle ind og ud af Kronløbet, også for de mindre fritidssejlere.

På baggrund af indledende høringer i 2019 fik vi tilpasset udformningen af Lynetteholm, så der er bedre plads i Kronløbet og dermed mere sikkert at sejle. Indsejlingen er fx gjort bredere, og kajkanten har på de smalleste steder har fået en stenindfatning, der bryder refleksbølgerne.

Herudover fjerner vi også spidsen af Levantkaj i Nordhavn for at gøre Kronløbet bredere. De nye løsninger er bl.a. resultaterne af en sikkerhedsworkshop, hvor også en repræsentant for havnens brugere har været med, og grundige manøvresimuleringer i en såkaldt besejlings-simulator ved Force Technology. Simuleringerne viser en til en, hvordan forholdene vil være for ind- og udsejling gennem Kronløbet i al slags vejr og med forskellige slags fartøjer.

Vi skruer også op for sikkerheden andre steder. Det er fx besluttet, at tankskibe og andre erhvervsskibe, der i dag sejler vest om Middelgrunden til Prøvestenen og Kraftværkshalvøen, fremover vil skulle sejle øst om Middelgrunden. Det vil skabe sikkert farvand langs Lynetteholms østside for lystsejlerne.

Sejlklubben Lynetten mener heller ikke, at vi har taget hånd om det faktum, at et vandareal, som i dag benyttes til blandt andet kapsejlads, bliver inddraget i forbindelse med Lynetteholm. Men det er ikke korrekt.

Vi har allerede aftalt med Dansk Sejlunion, at vi sammen skal se på alternative arealer i havnen til netop den type aktiviteter på vandet. Og som det fremgår af Lynetteholms miljøvurderinger, så har vi undersøgt forholdene for fremtidens sejlads grundigt, så sejladsen kan fortsætte som en primær aktivitet i havnen. Det gælder selvfølgelig også badning, fiskeri, kajakroning, kanalrundfarter og de mange andre fantastiske muligheder, vi har i Københavns Havn.

Alle undersøgelser viser, at Lynetteholm ingen væsentlige påvirkninger vil have på hverken badevandskvaliteten eller fiskemulighederne, så det kan vi berolige sejlklubben med.

Påstanden om, at Lynetteholm skulle ødelægge sejlsporten og kulturlivet i havnen, er vi derfor helt uforstående overfor. Københavns Havns rekreative muligheder er i kraftig vækst – senest med tilblivelsen af et nyt havnereglement, der både giver mere fiskeri, optimistjollesejlads og SUP i hele havnen. Derudover kommer der løbende nye havnebade og badezoner, og det vil fortsætte i fremtiden. Især når der kommer en klimasikring om byen, som sikrer, at vi fortsat har en by, hvor rekreativ brug af havnen er muligt.

Havne

Granithavnene på Bornholm skal reddes

Havne

Havnefoged må fjerne reklamer fra både på land

Kort nyt

Bye bye mobile - og goddag til hængekøjen!

Kort nyt

Selskabet bag Boatflex ApS erklæret konkurs

Kapsejlads

Charles den Første – Havenes Konge

Udvalgte artikler *