fbpx

En akvædukt – en glimrende løsning!

Related Articles: Nødråb fra sejlere: Klapbro kan kvæle en af Danmarks største lystbådehavne

De næste 30+ år skal der køre mere end 700 lastbiler med jord dagligt ud til opfyldningen af nye halvø og bydel Lynetteholm. By & Havn har foreslået en klapbro, så lastbilerne kan køre uhindret mellem kl. 7-16 dagligt, men dermed kan alle havnens både med master ikke komme hverken ud eller ind i dagtimerne, når man har lyst til en sejltur. Det vil være en katastrofe for sejlerne i Margreteholm Havn.

Læs også: Nødråb fra sejlere: Klapbro kan kvæle en af Danmarks største lystbådehavne

Akvædukt i stedet for klapbro
Sejlklubben Lynetten har derfor allieret sig med faglig ekspertise, blandt andet Torsten Mølgaard der for nylig blev pensioneret efter at have været chefingeniør på blandt andet metrobyggeriet i COWI gennem mange år. Og nu er klubben kommet op med en akvædukt som alternativt til klapbroen, inspireret af en lignende løsning i Holland.

Torben Mølgaard fortæller til TV2 Lorry, at akvædukten faktisk er mere simpel end en klapbro for der er ikke nogen mekaniske bevægelige dele som i en klapbro, som også giver risiko ift. både forsinkelser og økonomi, ligesom udførelsen af akvædukten også er mere simpel.

Da By & Havn blev præsenteret for løsningen med akvædukten, var reaktionen fra deres havnebygmester, Hans Vasehus: ”Da vi fik papirerne, så tænkte vi egentlig, at det var en glimrende løsning.”

By & Havn er dermed åbne for ideen efter at have modtaget både tegninger og beregninger på akvædukten i forbindelse med Sejlklubben Lynettens Høringssvar, og selvom Hans Vasehus ikke tør love noget endnu, tilføjer han: ”Akvædukten er så reelt i spil, at vi har sendt det til vores rådgivere, så det er noget vi tager ganske alvorligt det her. Det vil blive vurderet, og så må vi tage stilling til hvordan bygbarhed, økonomi og alt andet ellers ser ud, når COWI har kigget på det. Men det er et godt forslag, og det er et fint indspil at komme med.”

Om det bliver en klapbro eller en akvædukt bliver formentlig besluttet henimod slutningen af februar, idet der skal være taget stilling til dette, inden anlægsloven for selve udførelsen af Lynetteholm skal førstebehandles i Folketinget i starten af marts.

Alvorlige konsekvenser
Vælger man en klapbro, får det alvorlige konsekvenser for Margreteholm Havns 700 bådejere og deres daglige sejladsrutiner. Samtidig vil det vil reducere antal gæstende sejlere og påvirke havnens økonomi negativt, idet man i dag har i alt 4500 gæstedøgn om året.

Sejlklubben Lynetten kæmper naturligvis for sine 1250 medlemmer og 700 bådejere, men Dansk Sejlunion har i sit høringssvar taget højde for alle negative konsekvenser af hele Lynetteholm projektet, inkl. Margreteholm Havn.

DS kritiserer Lynetteholm projektet
Sejlunionen har den 25. januar indsendt høringssvar om miljøkonsekvensanalysen (VVM-rapporten) af etablering af Lynetteholm, og man er grundlæggende kritiske overfor hele projektet om at etablere Lynetteholm på det foreliggende grundlag.

Samtidig mener DS direktør Christian Lerche, at det ikke er i overensstemmelse med god forvaltningsskik og EU-ret, at anlægsloven er sendt i høring, inden at høringen af VVM-rapporten er færdigbehandlet. Christian Lerche siger om projektet:

”Vi er på ingen måde imod byudvikling, og vi har fuld forståelse for, at København skal stormflodssikres. Men vi er meget skeptiske overfor det, der er lagt op til her. Forslaget om Lynetteholm har så mange negative konsekvenser for det blå liv omkring hovedstaden, at det er svært at finde noget positivt i projektet. Samtidig kan de udfordringer, øen er sat i verden for at løse, løses på anden vis og med langt færre gener, men som slet ikke er afsøgt”.

lynetteholm foto statsministeriet
Sådan ser Lynetteholm ud om 50 år, når halvøen er færdig. Man kan se Margreteholm Havn lige syd for den kommende halvø. Glædeligt at havnen vil bestå (Foto: Statsministeriet)

DS omfattende høringssvar har en lang række konkrete kritikpunkter med fokus på følgende hovedemner, som generelt kan få konsekvenser for sejlsporten og sejladsforholdene i hele området:

• Sikkerhed for fritidssejlads. Kronløbet og Lynetteløbet
• Rekreative muligheder for fritidssejlere – Den Blå Fællespark
• Besejling af Margreteholm Havn og Prøvestenen
• Københavns kultur
• Udformning af projektet
• Vandgennemstrømning, -kvalitet m.v.
• Øresund, Østersøen og Svanemøllebugten

Du kan læse hele høringssvaret på DS Hjemmeside (ekstern pdf, red.)

Kommer protesterne for tidsnok ?
Dansk Sejlunion og Foreningen af Danske Lystbådehavne (FLID) har fået udarbejdet et alternativt forslag om at analysere etablering af den nye bydel på Middelgrund i stedet. FLID har indsendt dette sammen med sit høringssvar.

Præsentation er udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard rummer attraktive muligheder for en bedre udnyttelse af Københavns overskudsjord til etablering af en ny bydel på det lavvandede på østsiden af Kongeløbet. Havet ved Middelgrund er meget lavere, så overskudsjorden vil give langt bedre byggemuligheder, ligesom forslaget peger på alternativer til løsning af højtvandssikring og infrastrukturmuligheder.

Læs om det alternative forslag: Flyt Lynetteholm til Middalgrunden og bevar kontakten til havet.

Allerede i 2018 præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen og overborgmester Frank Jensen den præliminære aftale om Lynetteholmen, og i august 2020 blev et stort politisk flertal på Københavns Rådhus enige om en aftale for projektet Lynetteholm, hvor der samtidig skal anlægges en østlig Ringvej.

Spørgsmålet er derfor, hvordan Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen vil reagere på DS og FLID’s høringssvar? Det betyder nemlig, at man skal tage hele det nuværende forslag til anlægslov af bordet og starte forfra med et meget omfattede projekteringsarbejde, analysearbejde, nye VVM-undersøgelser og meget mere, samt en ny politisk proces.

Forslaget til anlægslov skal allerede behandles af Folketinget i starten af marts, så kommer DS og FLID’s protester og alternative forslag tidsnok til at stoppe hele processen, og få alle det offentlige til at kigge på alternative løsninger?

ny lynetteholm foto dan hasløv

Arkitektfirmaets forslag om at etablere Lynetteholm på det lavvandede område syd for Middelgrundsfortet. FOTO DAN HASLØV
Kort nyt

Danmarkshistorie: I mål efter 54 dage - en vild tur!

★ Artikel

★ Både for enhver: Fem populære valg som førstebåd

World Match Racing Tour

Match Race: Jeppe Borch topper verdensranglisten - klar til...

World Match Racing Tour

KDY vil være verdens bedste Match Race klub - igen...

Kapsejlads

H-båds liga: Høj Jensen sætter barren højt

Kort nyt

IQ-Foil: Dansk U21 europamester

SailGP

Spænd hjelmen - 20 minutters action fra Bermuda

Udvalgte artikler *

Hvorfor lære at sejle?

Mikroeventyr er hot – skal du med?

Ny båd til sommer?