fbpx

Anders Kristensen vender hjem – også som ny direktør i Dansk Sejlunion

Related Articles: DS' nye direktør skal gøre Danmark til verdens bedste sejlsportsnation, Refleksioner over Olympic Vision og fremtiden
Inkluder i Newsletter: Ja

Efter 10 år i Norge som generalsekretær for Kongelig Norsk Seilforening, vender 50-årige Anders Kristensen hjem til Danmark – som Dansk Sejlunions nye direktør.

Anders Kristensen har de seneste 14 år har været direktør og generalsekretær for to af Nordens største sejlklubber, henholdsvis Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) og Kongelig Norsk Seilforening (KNS). Anders har dermed udviklet et stærkt lederskab indenfor idrættens verden med stor indsigt i alle sejlsportens mange facetter, hvilket med stor sikkerhed bliver en styrke som DS' nye direktør.

Anders tiltræder direktørposten i Dansk Sejlunion den 1. september 2024, og skal i den mellemliggende periode, dels afslutte jobbet i KNS, som også skal have tid til at finde hans afløser, dels flytte hjem til Danmark igen sammen med familien.

Kommer tilbage til Dansk Sejlunion
Man kan faktisk sige, at Anders Kristensen kommer tilbage til Dansk Sejlunion, hvor han gennem seks år arbejdede, dels som konsulent og ansvarlig for ungdoms- og breddearbejdet fra 2002 til 2004, dels talentchef fra 2004 til 2008. 

Anders var med i opstarten og driften af det succesfulde samarbejde med TORM, heriblandt styrkelse af 2-personer jollekulturen samt windsurfing i Danmark, som en del af en ny ungdomsstrategi ”Sejlsport til tiden”. 

Som talentchef stod Anders bag de bedste danske resultater nogensinde ved World Youth Sailing Championships i 2007. I 2008 tiltrådte Anders stillingen som elitetræner i KDY med ansvar for Team Danmark centertræningen på Øresund i samarbejde med Dansk Sejlunion. 

Anders var selv en meget aktiv Match Race sejler i KDY’s Match Racing Center i Skovshoved, og i en årrække blandt verdens bedste teams med Jesper Radich ved roret.

Resultatorienteret med stort drive
Anders er opvokset i sejlsporten og har en uddannelse som ’cand scient idræt’ på Københavns Universitet, som bragte ham til den første ansættelse i DS og herefter 20 års arbejde indenfor sejlsport, heraf 14 år som leder af sportsorganisationer.

Anders beskriver sin personlige og faglige profil således:

”Jeg er en resultatorienteret leder og arbejdsnarkoman med stort drive, der er klar til at gå forrest hvis der er behov – arbejdet skal gøres færdigt.  Et stort netværk og stærke relationer gør, at jeg som regel får allieret mig med de rigtige personer og får dem med på holdet. Jeg træffer beslutninger når det kræves.  Jeg færdes naturligt i alle typer miljøer og har som regel en god mavefornemmelse af hvad som er rigtig at gøre. Kreativitet og strategisk tænkning er nøgleord i løsning af udfordringerne.”

De kompetencer som Anders Kristensen byder ind med som ny direktør for Dansk Sejlunion er: Ledererfaring herunder personaleledelse - Strategi og politikudvikling - Økonomisk styring - Salg (B2B) og (B2C) - Dreven forhandler, med sans for de nødvendige detaljer - Kommunikation og markedsføring - Udvikling og coaching af topidrætsudøvere - Metodisk analyse.

Bringer 14 års erfaring fra klubarbejde ind i DS
I efteråret 2010 blev Anders konstitueret som direktør for KDY, efter Morten Lorenzens fratræden, og han blev fastansat som KDY’s adm. direktør i foråret 2011. Hovedopgaverne var, dels at være ansvarlig for en ”turn-around” efter et katastroferegnskab i 2009-10 og underskud på 5 mill. kr. d.v.s. total rekonstruktion, dels genskabe ansvarlighed og begejstring i en desillusioneret organisation.

I 2014 blev Anders tilbudt jobbet som generalsekretær for én af Nordens største klubber, Kongelig Norsk Seilforening (KNS), og den udfordring kunne han ikke sige nej til. 

Det blev lige til 10 år på denne post, hvor nogle af de spændende udfordringer her har været: at udvikle og implementere en ny strategi, at styrke brandet og blive en ’kundeorienteret’ serviceorganisation, at omstrukturere organisationen og tydeliggøre roller og ansvar for frivillige og ansatte, at udvikle den sportslige og elitære sektor af klubben, at opbygge et sponsornetværk, samt udvikling af indtægtssiden og reduktion af omkostninger.

Anders har dermed været involveret i arbejdet i to af Nordens største sejlklubber gennem 14 år, og bringer værdifuld erfaring fra klubarbejdet og samarbejde med frivillige med ind i Dansk Sejlunion. Der er med sejlunionens egne ord brug for ”en tiltrængt fornyelse for bl.a. tur- og fritidssejlads, børn & unge samt elitesatsninger” ligesom DS klubundersøgelse 2023 har samtidig vist, at klubbernes tre vigtigste kerneaktiviteter er udfordret, nemlig Kapsejlads for voksne, børn & unge samt tursejlads.

Dansk Sejlunions vækst er primært betinget af, at medlemsklubberne udvikler sig og kan tiltrække flere medlemmer samt skabe aktiviteter, og på den måde kan Anders Kristensens erfaring og indsigt i klubarbejde og medlemsservice blive værdifuldt i forbindelse med udvikling af netop disse kerneaktiviteter.

DS har i rekrutteringsprocessen tillige lagt vægt på, at direktøren skal implementere strategi, videreudvikle handleplaner og sikre en målbar eksekvering i tæt dialog med bestyrelsen, samt være med til at styrke samarbejdet med sejlunionens kommercielle partnere og dermed supplere DS økonomi med flere eksterne indtægter.

Bådmagasinet ønsker Anders Kristensen velkommen hjem til Danmark, ’god vind’ med jobbet i Dansk Sejlunion. 

 

 

 
Udvalgte artikler *