fbpx

DS' nye direktør skal gøre Danmark til verdens bedste sejlsportsnation

Inkluder i Newsletter: Ja

Jobbet som Dansk Sejlunions nye direktør er nu slået op. Du skal gennem dit lederskab kunne realisere en særdeles ambitiøs vision, nemlig at sejlunionen vil være verdens bedste. Hvad betyder det så ?

Dansk Sejlunions vision ”Danmark skal være verdens bedste sejlsportsnation for klubber og sejlere” bliver fremhævet som noget helt centralt i jobslaget for DS direktør, så der bliver noget at leve op til for den som kommer til at stå i spidsen for sejlunionen.

Skabe tiltrængt fornyelse
Udover de opgaver man normalt må forvente hører til direktørjobbet i Dansk Sejlunion, er det værd at hæfte sig ved, at jobopslaget fremhæver, at den nye direktør skal være med til at sikre en målrettet eksekvering af de strategiske beslutninger, hvilket netop var et af kritikpunkterne, som var problemet i samarbejdet mellem DS bestyrelse og den daværende direktør Christian Lerche.

Endvidere pointeres, at den nye direktør skal kunne skabe den tiltrængte fornyelse for bl.a. tur- og fritidssejlads, børn og unge samt elitesatsninger. 

Her er det interessant at ordet tiltrængt anvendes, hvilket må tolkes som, at DS dermed erkender at udviklingen på netop disse områder ikke er lykkedes de senere år og udviklingen er stagneret.

Tursejlads har været stærkt nedprioriteret af DS, selvom tursejlerne udgør den helt overvejende andel af klubmedlemmerne. Sejlunion har sat et arbejde gang med at formulere en ny strategi for børn og unge, som en konsekvens af stagnation i antal klubber med ungdomsarbejde samt antal børn & unge. På talent- og eliteområdet er resultaterne skuffende, og det er alene Anne-Marie Rindom som holder fanen højt på medaljeskamlerne i de olympiske klasser.

Strategi, handleplaner og målbar eksekvering
Det fremhæves i jobopslaget, at den nye direktør skal implementere strategi, videreudvikle handleplaner og sikre en målbar eksekvering i tæt dialog med bestyrelsen.

DS præsenterede på generalforsamlingen 2023 et ’strategikompas’, men Bådmagasinet har fra mange sider hørt, at man syntes at strategien var meget overordnet og ukonkret, ligesom man helt har savnet konkrete handleplaner og ikke mindst en måde, hvor man kunne måle om DS lykkes med sin strategi.

Så en vigtig opgave for den nye direktør bliver forventeligt i det kommende år og i samarbejde med bestyrelsen at udvikle en ny og/eller revideret strategi, med tilhørende konkrete handleplaner for alle DS hovedområder, hvor det samtidig bliver muligt at måle resultaterne.

Verdens bedste sejlsportsnation ?
Det er naturligvis en smuk vision at skulle være verdens bedste sejlsportsnation, men hvordan kan DS være med til at sikre, at Danmark bliver verdens bedste sejlsportsnation for sejlere og klubber ?

For elite- og talentsejlerne kan det naturligvis måles på medaljehøsten, hvor man kan sammenligne os med de 140+ øvrige sejlsportsnationer under World Sailing. Men vi er ikke engang i top 20 hverken for OL-sejlere eller ungdomssejlere, så her er virkelig lang vej til en opfyldelse af visionen.

Hvordan vil man herudover måle, om Danmark bliver verdens bedste i relation til f.eks. udvikling af arbejdet i forhold til øvrige sejlere og klubber ?

World Sailing har ingen analyser og konkrete registreringer for arbejdet i de nationale sejlunioner, og dermed fremstår den nuværende vision for DS ikke specielt realistisk, idet DS objektivt set ikke vil være i stand til at måle indsatserne ift. andre lande.

Søg jobbet online
Hvis du er interesseret i at blive DS nye direktør, kan du se jobopslaget her ligesom der er et link til online jobansøgningen HER 
Udvalgte artikler *