fbpx

Reflektioner fra en general-forsamling

Artikelindeks

Traditionen tro startede vi med, at formanden aflagde beretning, hvor han fortalte om det uventede underskud, som man desværre først havde opdaget så sent, at det ikke var muligt at rette op i det indeværende regnskabsår (2012).

Dog havde man reageret ved at tage skridt til at sikre, at sådanne overraskelser ikke gentog sig, da man havde udliciteret regnskabsfunktionen til DIF, ligesom man havde lavet en plan som ville genetablere egenkapitalen i 2017.

For 2013 var der tidligere meldt ud, at det uventede underskud ikke ville betyde indskrænkninger i aktivitetsniveauet, det kommer jeg tilbage til senere.

Her kunne man måske forvente at der var nogen der påpegede, at man ved at læse i bestyrelsens egne mødereferater kan konstatere, at der allerede tidligt på året var blevet gjort opmærksom på manglende indtægter, i forhold til det budgetterede, uden at det dog havde givet anledning til korrektion fra bestyrelsens side!

Ligeledes kan det konstateres, at bestyrelsen i årets løb på bestyrelsesmøderne har bevilliget udgifter, uden budgetdækning, på mellem 500 – 700.000, uden at det dog havde givet anledning til korrektion fra bestyrelsens side.

Derimod havde bestyrelsen været så forudseende, at de havde taget korrigerende tiltag, til at modgå fremtidige overraskelser, ved at udlicitere regnskabsfunktionen, allerede inden problemet var kendt!

Det var da bestemt fremadskuende, men at påstå at underskuddet var overraskende, kan man vel godt stille spørgsmålstegn ved? Det overraskende er vel nærmere at underskuddet ikke blev større!

Det fremgår også af mødereferaterne, at frikøb er sket med tilbage virkende kraft for begge udbetalinger, og ikke til arbejdsgiver, men til bestyrelsesmedlemmet. Begge dele er i direkte modstrid, med det mandat generalforsamlingen gav i 2012, og er ikke i overensstemmelse med den forretningsorden der blev lavet. Endelig kunne det i den forbindelse være interessant at vide, hvilke opgaver det er der er udført?
Kort nyt

Svenske sejlere melder Bornholmerlinjen til politiet

★ Teknik

★ Sensorer kan fortælle alt

Sejlsportsliga

Ligaen har kurs mod Sydfyn - med flere både på startlinjen

Kort nyt

Højskole og sejlklub slog sig sammen i sommerferien

Kapsejlads

E-jolle: Søren Johnsen vinder Master EM

Kapsejlads

Team Hansen ude at lege med de store - se video

Kort nyt

Aabenraa Sejlklub fejrer 100 års-jubilæum med kendt band

Udvalgte artikler *

Hvorfor lære at sejle?

Mikroeventyr er hot – skal du med?

Ny båd til sommer?