SKAT jagter sejlere med ’fri båd’

Artikelindeks

 

27% fejl i sager om ’fri båd’

SKAT’s undersøgelse af ’regelefterlevelse’ i forhold til benyttelse af frie goder, er åbenbart foregået igennem nogen tid, idet de fortæller om i alt 4291 sager, hvoraf 3266 er afsluttet og 1025 er igangværende.  For sager omhandlende fri bolig, sommerhus, bil, jagt, jagthytte, båd mv. oplyses, at det har givet et samlet merprovenu på 363 mio. kr.

Endvidere oplyser SKAT, at der af sager der er endt med ’ansvarsbehandling, er pt 13 sager endt med bøder – 10 bøder i størrelsesordenen 1.000-100.000 kr. og 3 bøder i størrelsen 100.000 -3.000.000 kr.

SKAT har afsluttet 114 sager vedr. fri lystbåd, og her har været en fejlprocent på 27.- for fri bil/bolig/sommerhus har fejlprocenten været 43 % og fri jagt/jagthytte 61 %.

Dialog med revisorbranchen

SKAT fortæller til Bådmagasinet, at man for undgå de dyre fejl har været i dialog med revisorbranchen. Samtidig vil man fortsætte med vejledning og kontrol hos hovedaktionærer og hos selskaber.

”Når vi finder fejl hos hovedaktionærer, skyldes det ikke nødvendigvis snyd, så vi ser selvfølgelig på, hvordan vi kan gøre det lettere for alle parter at overholde reglerne”, understreger Steen dePlace Hansen.

SKAT har i et stykke tid haft særligt fokus på beskatning af hovedaktionærers brug af selskabets aktiver, og et forsigtigt skøn fra SKAT er, at statskassen hvert år går glip af over 1 mia. kr. i manglende skattebetaling fra hovedaktionærer, da bl.a. rådigheden over de frie goder ikke angives og betales korrekt. Udover lystbåde er der typisk tale om fri bil, fri jagt eller fri bolig.

Her er SKAT’s opsummering af reglerne

Skat af fri lystbåd - Hvis din arbejdsgiver eller dit selskab har stillet en lystbåd til rådighed for dig, bliver du beskattet af 2 procent af bådens anskaffelsessum (inklusive moms og levering) for hver uge, du har haft båden til rådighed. Er båden lejet eller leaset, betaler du skat med udgangspunkt i den pris, som arbejdsgiveren skulle have betalt, hvis båden var blevet købt.

Reglerne for hovedaktionærer – Når du er ansat hovedaktionær, hovedanpartshaver, direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, anses du som udgangspunkt for at have lystbåden til rådighed hele året. Er lystbåden til rådighed for flere personer, skal du fordele den skattemæssige værdi ligeligt. Den skattepligtige værdi beregnes på grundlag af de dage, hvor lystbåden ikke stilles til rådighed for eller udlejes til andre ikke-nærtstående personer.

Selskabet skal indberette værdien pr. måned, og den vil fremgå af rubrik 12 i din selvangivelse. Det gælder også, hvis du er hovedaktioner/-anpartshaver uden at være ansat. Eventuel egenbetaling trækkes fra i den skattepligtige værdi

Mere information om reglerne på skat.dk/hovedaktionærerSeneste nyheder
Kort nyt

Solosejler reddet efter otte timer i havet

Vendée Globe

Den afgørende fase

America's Cup

Sir Ben og Ineos gjorde rent bord - gense nattens imponerende...

Kapsejlads

Jules Verne Trophy: Team Gitana afbryder rekord forsøg...

Kort nyt

EYotY 2021: Vi vænner os aldrig til det

★ Interview & Portræt

★ Rand Boats: 'Vi designer hver model til et formål'

America's Cup

Amputeret AC-program denne weekend

Bådudstillinger

Boot Düsseldorf aflyses - flyttes til 2022

Kort nyt

Jules Verne: Team Gitana på sporet til verdensrekord

Udvalgte artikler *