fbpx

Et ”tyndt” World Sailing årsmøde

Inkluder i Newsletter: Ja

Normalt vil der være rigtig mange spændende forslag på dagsorden for et World Sailing årsmøde, især efter afviklingen af OL. Men i år er det anderledes – det er reelt et af de mest ’indholdsløse’ årsmøder i nyere tid, hvor det primært er ”housekeeping”.

WS årsmøde 2021 afholdes digitalt og afsluttes i dag fredag med mødet i Council, hvor præsidenten kommer med en status på året og alle forslag fra komiteerne færdigbehandles, afvist eller vedtaget.

Måske skyldes det trætheden efter Covid-19, som næsten har lammet sejlsporten de seneste to år, herunder utallige aflysninger eller udsættelser af internationale mesterskaber, World Cups samt OL.

Måske skyldes det, at præsidenten og Executive Board ikke rigtig er kommet i gang, da man stadig slås med organisationens store økonomiske udfordringer. Og det er jo reelt nok, at man må have styr på organisationen og økonomien, inden man udfolder nye store planer.

Men en uge inden årsmødet officielt startede den 22. oktober, blev der afholdt et ekstraordinært, lukket Council møde, hvor præsidenten forsøgte at presse et forslag igennem om oprettelse af et kinesisk datterselskab.

Læs mere: World Sailing - Kæmpe nederlag for den siddende præsident  

Her i 2021 blev OL afholdt, og der kom gang i afviklingen af mesterskaber, men kun i visse verdensdele. Der er dog fortsat også aflysninger, senest VM i Match Race, idet der er stadig lande, hvor man stort set ikke kan afholde internationale events. 

Alle ser nu frem til 2022, hvor man for alvor håber, at sejlsporten kommer tilbage til sit normale høje aktivitetsniveau. Og for OL-sejlerne gælder, at de for alvor skal i gang med satsningen mod Paris 2024, hvor de nu reelt kun har to sæsoner til at kvalificere, dels nationspladserne i de enkelte bådklasser, dels den nationale udtagelse for besætningerne.

World Sailings største nyhed
Den største og mest positive nyhed er faktisk, at WS nu for alvor har kickstartet kampen for at få sejlsporten tilbage på programmet for Paralympics i 2028 i Los Angeles.

Sejlads var en del af de paralympiske lege fra Sydney 2000 til Rio 2016, men blev herefter fjernet fra listen over paralympiske sportsgrene til Tokyo 2020 og Paris 2024.

Nu ønsker World Sailing at få det genindsat til Los Angeles 2028, hvilket man vil forsøge at sikre gennem en række strategiske prioriteter, som skal støtte vækst og opfylde nøglekriterier fastsat af Den Internationale Paralympiske Komité (IPC, red.) for optagelse i Los Angeles 2028 Paralympiske Lege.

WS Executive Board’s vedtagne strategiske prioriteter for at støtte sportens vækst inden 2023, hvor den endelige ansøgning skal præsenteres for IPC, er:

  • At øge global deltagelse til 45 nationer på 6 kontinenter
  • At øge ungdomsdeltagelsen (under 30 år) til 20 % af det samlede antal atleter
  • At øge antallet af kvindelige deltagere til 30 % og i sidste ende opnå ligestilling mellem kønnene
  • At sætte fokus på mangfoldighed, inklusion, overkommelig pris, udvikling og øgning af antallet af åbne og Para-sejlads-begivenheder som en del af World Sailings rammer for at styrke Para-sejlads igen

Målet skal bakkes op af en 'Back the Bid' #SailtoLA-kampagne støttet af anerkendte globale sejlere og førende skikkelser inden for sejlsporten.

Andre store sportsgrene satser ligesom WS på at komme med i OL 2028, og disse forbund er langt med deres planer. Derfor skal WS sætte fuld turbo på initiativet, hvis det skal være realistisk at blive genindsat. Men WS kommer til at kæmpe om en plads mod, dels andre som er røget ud, dels nye sportsgrene som ’banker på døren’.

Der skal ske virkelig meget på den globale scene for Para-sejlsport for at det kan lykkes. I det seneste VM i Para-sejlsport deltog kun 23 nationer fra 6 kontinenter, inkl. Asien og Afrika, men der er stadig rigtig lang vej til 45 nationer. Dansk Sejlunion har siden 2012 haft begrænset ledelsesmæssig fokus på para-sejlsporten, både nationalt og internationalt.

Det forlyder, at WS vil afsætte markante økonomiske midler til styrkelse af Para-sejlsporten, men det kan blive en større udfordring i den aktuelle økonomiske situation for WS.

Økonomien sætter begrænsninger
Selvom WS årsregnskab for 2020 blev bedre end forventet, endte man med et underskud på 1 mio. €. Året inden i 2019 var underskuddet 2,6 mio. €. Dvs. WS på kun to år har brugt 3,6 mio. € (ca. 27 millioner Dkr.,red.) af reserverne, hvilket nødvendiggjorde, at WS måtte låne 2,7 mio € af IOC for at undgå likvidation i foråret 2021. Dette lån siges at være rentefrit, men skal tilbagebetales over de næste 5 år.

I november 2020 fremkom advarsler fra WS ledelse om et forventet tab på 1,2 mio. € i 2021, og her er der endnu ikke tilgængelige informationer om, hvor man forventer at ende regnskabsmæssigt for 2021. WS har haft store besparelser på personale, herunder støtte via britiske hjælpepakker, ligesom at alle møder har været afholdt digitalt. Så underskudet kan blive mindre, men det endelige resultat vil først være kendt på halvårsmødet i Abu Dhabi i marts 2022.

Oplysninger om WS største sponsorat fra Hempel indikerer, at denne aftale udløber i 2022, og derfor bliver det helt afgørende for WS fremtid, enten at Hempel vælger at forlænge aftalen, eller at der skaffes en ny og mindst lige så stor hovedsponsor.

Det officielle niveau for IOC støtten til de internationale forbund efter afviklingen af OL er ikke kendt endnu. Nogle indikationer perger på, at man vil modtage det samme som efter OL2016, nemlig 16,1 mio $. Men andre mener, at IOC’s tilskud til de internationale forbund kan risikere at blive mindre pga. IOC’s højere omkostninger ifm. udsættelsen af OL.

Det forlyder, at WS nu kommer ud af det dyre lejemål i London og rykker til andre og billigere kontorer. Endvidere forventes man også i fremtiden at kunne spare ressourcer ved stigende brug af digitale mødeplatforme.

WS økonomi i de kommende tre år - indtil der igen kommer penge fra IOC - bliver stærkt påvirket af, dels størrelsen på tilskuddet fra IOC, dels tilbagebetalingen af lånet til IOC, dels WS succesrate med hovedsponsorater. Samtidig skal man nødvendigvis også fokusere på, at genopbygge en forsvarlig reserve som sikring for en stabil udvikling og drift i organisationen i fremtiden, også udover næste OL i 2024.

Ingen afgørelse i sager om tidligere præsident
WS klageinstanser er efter det oplyste, stadig ikke færdig (!) med at behandle flere klagesager relateret til den tidligere danske præsident Kim Andersen.

Den såkaldte ’underskriftssag’ skal gå om, især på grund af sagens håndtering af den tidligere formand for etiske kommission, hvilket vi tidligere har skrevet om i artiklen:

World Sailing – Underskriftssagen skal gå om

Herudover skulle Kim Andersen efter det oplyste have indgivet 1-2 klager, som heller ikke er blevet færdigbehandlet. Bådmagasinet har ikke kunnet få nogen oplysninger fra World Sailing, hverken om det præcise indhold i disse klagesager, eller en tidsramme for behandlingen - tavsheden er tæt på total.

Naturligvis kan WS ikke oplyse noget konkret om sagens behandling, men det kan undre, at man ikke vil give faktuelle oplysninger om sager, status og tidsramme for behandling af dem. Det ville indikere en større åbenhed og transparens i WS. Det virker gammeldags, at man ’klapper i som en østers’.
Udvalgte artikler *