fbpx

World Sailing: 'Underskriftssagen' skal gå om

Related Articles: IOC Vicepræsident i magt-misbrug mod Kim Andersen, World Sailings omdømme og troværdighed på spil
Inkluder i Newsletter: Ja

Hele optakten til World Sailings præsidentvalg i november 2020 var præget af klager mod Kim Andersen, som han senere har appelleret, og som nu er blevet behandlet af et nyt uafhængigt panel.

Sagen handlede om en klage over uretmæssig brug af nogle underskrifter, hvor WS Etiske Kommission udpegede en undersøgelsesofficer til at efterforske sagen, hvilket i august 2020 endte med en kritisk rapport over forløbet, en ’næse’ til Kim Andersen og derudover ikke yderligere sanktioner.

Nu er det uafhængige panel fremkommet med en 38-siders rapport som gennemgår Kim Andersens appel og dermed klage over WS Etiske Kommissions håndtering af denne klagesag.

Panelets rapport giver Kim Andersen medhold i appellen, den Etiske Kommissions afgørelse er blevet erklæret ugyldig, og panelet har som følge heraf pålagt den nyoprettede Etiske Kommission at behandle Kim Andersens klage over undersøgelsesofficeren Josep Pla's rapport og konklusioner på ny.

To yderligere anbringender i Kim Andersens appel blev afvist med den begrundelse, at de ikke længere er nødvendige eller relevante.

Sagen skal gå om
Dermed skal hele denne klagesag i princippet genbehandles i den nyoprettede etiske komite, efter at WS Council ’fyrede’ den tidligere formand for den etiske komite, Dieter Neupert og resten af kommissionens medlemmer. Dette var en af de første beslutninger efter at den nye præsident Quanhai Li var tiltrådt, og må siges at være udtryk for stor mistillid til håndteringen af sagen mod Kim Andersen.

Appelrapporten kan læses i sin fulde længde her. (ekstern pdf på 38 sider, red.)

World Sailing har ikke givet nogen indikationer om, hvornår den etiske kommission forventes at komme med en ny afgørelse i denne klagesag.

Pinligt for den tidligere etiske kommission
Under behandlingen af klagen mod Kim Andersen trådte tre medlemmer ud af den etiske kommission i protest mod formanden og kommissionens håndtering af klagesagen. Protesterne centrerede sig om, dels formandens egenrådige håndtering af sagen samt en mangelfuld proces, dels at den udpegende undersøgelsesofficer, Josef Pla ikke var uvildig, og ikke havde erklæret ’conflict of interest’ da han påtog sig hvervet.

Allerede da sagen startede, dokumenterede et vidne en direkte forbindelse mellem Josef Pla og en af præsidentkandidaterne, Gerardo Seeliger samt Ser Miang, som var medlem af den etiske kommission. Vidnet dokumenterede, at de tre personer havde nære relationer ifm. Gerardo Seeligers præsidentkampagne, og dermed burde både Josef Pla og Ser Miang have erklæret ’conflict of interest’ og have undladt at deltage i behandlingen af klagesagen.

Samtidig forsøgte Ser Miang, som også er IOC Vicepræsident at blande sig i WS præsidentvalg, hvilket udløste en fordømmelse fra WS Election Committee.

Herudover er Josep Pla præsident for den europæiske sejlorganisation EUROSAF, hvor han tidligere har være involveret i en kommunikation med og om Kim Andersen, og dermed umuligt kunne være uvildig i den pågældende sag.

Dieter Neuperts håndtering af klagesagen, som formand for den etiske kommission, bliver også stærkt kritiseret af det uafhængige panel for en hel række forhold, blandt andet at han reelt ikke tog stilling til en klage fra Kim Andersen over, at Josef Pla og Ser Miang ikke var uvildige og ikke havde erklæret ’conflict of interest’. Senere fremkom formanden med udtalelser om, at Kim Andersen agerede ulovligt, hvilket er fremsat som helt udokumenterede påstande. Og endnu værre er, at han som formand for den etiske komite jo netop skal agere etisk korrekt og behandle alle parter i en sag retfærdigt og med respekt.

Panelets afgørelse er samlet set en kæmpemæssig næse til Dieter Neupert for at have udført sin opgave som formand for etisk kommission ganske utilstrækkeligt. Dermed har han samtidig skabt mistillid til etisk kommissions arbejde, som netop har til opgave at opretholde ærlighed, integritet og god sportsånd indenfor sejlsporten.

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Udvalgte artikler *