Bødeblokken er fremme

Related Articles: Politiet intensiverer patruljer i Københavns Havn, Politiet står til søs – det gælder sikkerhed, Politiet til søs er ude i sommerlandet, Sørg nu for orden i sagerne - politiet stikker til søs

Kommentar: Du kender næppe Jens-Christian Bülow? Det er politidirektøren i Nordsjællands Politi, der i 2018 indførte særlige regler for sejlads i området fra Frederikssund i Roskilde fjord, nord om Helsingør og ned til kommunegrænsen mellem Københavns og Gentofte kommune, syd for Hellerup Havn.

De særlige regler 'over-ruler' de altid gældende søfartsregler. Nu fokuserer jeg lokalt, for tilsvarende regler finder du mange steder i sommerlandet. Der er mange gode grunde til reglerne, som skal styrke sikkerheden for alle der nyder livet på – og i vandet.

Som læser af sitet her, burde du være det bevidst - men udfordringen er at i realitet kender kun de færreste kender disse særlige regler i Øresund og Nordsjælland og alle andre steder i sommerlandet. Jeg påstår også, at du kære læser lige nu er et stort åbent spørgsmål. Det er desværre ingen undskyldning når politidirektørens trofaste tropper er ude og flittige i deres tjeneste RIP, som ofte afpatruljere kysten her i sommerferietiden, og med stor ildhu udsteder bøder på samlebånd.

De er offentliggjort på Nordsjællands Politis hjemmeside, og kun på dansk. I sommerferien er der især fokus på motorbåde og vandscootere. Grundreglen er enkel: ”Sejlads med motorbåde og vandscootere må i månederne maj-september ikke finde sted indenfor en afstand af 300 meter fra kysten.” Dog muligt når følgende betingelser er opfyldt: ”Motorbåde sejles med så lav hastighed, at de ikke planer på vandet, sejlretningen skal i videst muligt omfang være vinkelret på kysten”. Overalt ud for kysterne i Nordsjællands politikreds skal sejladsen foregå så badende ikke udsættes for fare eller ulempe, og unødig støj undgås.

Tag en god sommeraften ud for en af de mange havne, så bliver du bekræftet i at ingen tilsyneladende ikke kender politidirektør Jens-Christian Bülow særregler – I hvert fald ikke tager dem særlige alvorlige, før politiet kommer sejlende.

På en varm sommerdag og især aften – ses dagligt hvordan, at speedbåde søger tæt ind til kysten med bølgegang, skumsprøjt og til tider farlige situationer til følge. Farlige for de badende, og de mange turister, der står på deres Stand Up Paddle, lige som havsvømmere og dykkere er udsatte, når speedbådene kommer farende ind i deres område.

Bliver du taget af det sejlende politi, så er bøden markant. Oven i sejlerkasketten risikerer du også bøder for manglende redningsveste, spiritus og speedbådskørekort – men der er jo en helt anden historie – du forhåbentlig selv har styr på?★ Test af sejlbåde

★ J/80 Versus Melges 24

Kort Nyt

Kom med om bord på en Swan 98 - se video

★ Interview & Portræt

★ Interview, Ib Kunøe: Om bord hos Mr. X-Yachts

Motor

Princess Yacht X95 på vandet

Bådudstillinger

Copenhagen Boat Show 2020 aflyses - vender stærkt tilbage næste...

Sejlsportsliga

Sejlsportsligaen starter sæson nu!

★ Test af sejlbåde

★ Utzon Spidsgatter: Nuttede ”Snuller” - en præmiesluger

Udvalgte artikler *


Produktnyt

Princess Yacht X95 på vandet

Fairline Yachts solgt til RiverRock

Stor interesse for kabinebåde

Ny motorbåd er en genfødsel af klassiker