fbpx

Bliver tursejlerne igen 'sorteper'?

På generalforsamlingen for to år siden udråbte Dansk Sejlunion tursejladsområdet til et højt prioriteret område og besluttede at ansætte en tursejladskonsulent – mindre end to år senere fyrer man konsulenten for et højt prioriteret område pga. besparelser.

Klubber og sejlere må med rette undre sig og stille spørgsmål ved, om tursejladsområdet er det rigtige sted at spare – det vender jeg tilbage til.

Først kom formand Hans Natorp og bestyrelsen med den højt profilerede, men også af Nicolai Lassen kritiserede "DS Strategi 2011", og der var ingen tvivl om, at tursejlads nu skulle have en ordentlig "skalle" i DS regi, idet 80-90 % af alle DS knap 60.000 medlemmer er tursejlere.

Læs også: Bagsiden: DS-strategi 2011 giver god plads til kasket-rytteri

En af de "strategiske overskrifter i DS Strategi 2011 er: "Sejlerfokus - værdi, fællesskab og begejstring til den enkelte sejler", og en af de markante målsætninger var: "DS skal være den bedste serviceorganisation for sejlere, sponsorer og andre interessegrupper inden for sejlsporten".

Dette skulle især også gælde tursejlerne og på side 11 i DS Strategi 2011 – Bredde- og tursejlads - mål, strategi og anbefalinger  kan man læse, hvordan DS vil angribe dette område med henblik på at sikre bedre service og tilbud til netop tursejlerne.

Resten af 2011 blev brugt på, at et af bestyrelsen nedsat udvalg skulle kortlægge, hvilke tilbud og services DS skulle udvikle til klubberne og ikke mindst direkte til tursejlerne = Sejlerfokus.

Udvalget blev sammensat af erfarne klubfolk og tursejlere. Der blev holdt fem møder i efteråret 2011, således at man virkelig kunne gennemarbejde og komme med en ambitiøs plan for tursejladsområdet. Udvalgets medlemmer var:

• Jens Erik Hansen, næstformand Dansk Sejlunion. • Carl Gerstrøm, tilforordnet bestyrelsen for tursejladsområdet. • Henrik Pedersen, Lynæs Sejlklub. • Rasmus Hjort, Silkeborg Sejlklub.• Søren Dyrskjøt, næstformand Dansk Bavaria Klub. • Preben Huvendick, Sejlklubben Bugten Aarhus. • Jørgen H. Jensen, formand Fredericia Motorbådsklub. • Jørgen Schwartz, formand Kastrup Tursejler Forening. • Steen Wintlev, sekretariatet Dansk Sejlunion.

Det er lykkedes Bådmagasinet at få fat i den rapporten, som du kan læse HER. En rapport som bestyrelsen behandlede på det første bestyrelsesmøde i januar 2012, og som skulle danne grundlag for den kommende store satsning på tursejladsområdet.

DS vil tredoble midlerne til tursejlads
På Generalforsamling 2012 var Dansk Sejlunions øverste ledelse meget klare i mælet, når man talte om ambitionerne for tursejlads med udgangspunkt i den rapport, som bestyrelsen havde behandlet på januar mødet.

Hans Natorp, DS formand udtalte på generalforsamlingen:

• "DS er og ønsker at være det nationale samlingspunkt for alle sejlere, men det kræver også, at vi sørger for at levere noget til alle sejlere".

Jens Erik Hansen, DS næstformand - som havde været formand for udvalget - præsenterede bestyrelsens plan for tursejlads, som et område DS bør have yderligere stærk fokus på, med ordene:

• "Og det har DS tænkt sig at gøre, hvilket også budgetterne viser, idet vi tredobler midlerne over en 3-årig periode, så der bliver mere værdi for tursejlerne".

og fortsatte med flere flotte ord om DS fremtidige indsats på tursejladsområdet, blandt andet:

• "DS vil etablere sig på tursejladsområdet med samme kvalitet, seriøsitet og engagement som inden for DS' øvrige områder".

• "Det skal tillige være et prestigeområde i DS, og DS skal være den slagkraftige organisation, også for tursejlads".

Dansk Sejlunion ansatte i foråret 2012 Carsten Breuning som tursejladskonsulent, og han har siden har arbejdet 100 % dedikeret for tursejlerne i DS klubberne, og mange tursejlere har været glade for DS styrkede indsats, men samtidig forventet at dette kun var en begyndelse.

Efter mindre end to år fyrer Dansk Sejlunion DS Tursejlads konsulent? Årsagen angives som besparelser!

Hvad sker der nu med DS Strategi 2011, "det nationale samlingspunkt for alle sejlere" (herunder tursejlere), "sejlerfokus" og alt dét formand og næstformand sagde på generalforsamling 2012 om den store indsats for tursejlerne?

Kan det overhovedet lade sig gøre?
Flere tursejlere har allerede henvendt sig til redaktionen og stiller allerede spørgsmålet. Hvordan skal det kunne lade sig gøre at opfylde den ambitiøse plan fra 2011-2012, når man fyrer DS tursejladskonsulent og lægger alle opgaverne over på unionens fire klubkonsulenter?

Det ville undre, hvis ikke klubkonsulenterne, der har opgaver indenfor ungdom, uddannelse, klubrådgivning m.v. vil blive nød til at reducere deres indsats på disse vigtige områder. Der er specielt områder rettet mod rekruttering og fastholdelse af børn, unge og voksne i DS klubberne – et af sejlsportens største udfordringer med et faldende medlemstal, som vil være kritisk at slække på!

Et andet interessant spørgsmål: Har klubkonsulenterne erfaringen, kompetencer og forudsætninger for at løse den vigtige opgave indenfor tursejlads? Kompetencerne hos tre af klubkonsulenterne ligger efter Bådmagasinets oplysninger et godt stykke fra tursejlads: én er windsurfer/kitesurfer, én er tidligere træner og én er tidligere søspejder. Den sidste konsulent sejler selv tursejlads i egen båd.

Indenfor de seneste 1½ år har Dansk Sejlunion outsourcet bogholderifunktionen til DIF og samtidig ansat en højtlønnet økonomichef, og det forlyder, at DS omkostninger dermed er mere end fordoblet på dette område til tæt på 1 mio. kr. Endvidere har man ansat yderligere én kommunikationskonsulent.

Nu skal DS pludselig spare, idet man er i en situation med faldende indtægter, men jeg tillader at rejse spørgsmålet: Er tursejlads det rigtige sted at spare på?

Klubberne kan med rette spørge, hvorfor DS ikke længere vil prioritere tursejlerne, som udgør 80-90% af medlemmerne i klubberne? Lovede bestyrelsen netop ikke, at dette område ville blive opprioriteret de kommende år, få meget mere fokus?

Dette kunne meget vel blive et varmt emne på DS generalforsamling 2014; Man må håbe, at der er nogen som kigger tilbage i DS Strategi 2011, bestyrelsens beslutninger samt fremlagte handlingsplaner på Generalforsamling 2012.

Jeg har nævnt det tidligere, og gør det gerne igen – Lassen du skal have dine to øl retur.
★ Tursejlads

★ Undgå grundstødning på sommerturen

Kapsejlads

EM amok - hele fire nye starter denne uge

Kapsejlads

29erEM: Ups- and downs i udfordrende vindforhold

★ Interview & Portræt

★ De sejler året rundt, de er Happymoms

Kort nyt

4,4 millioner besøgte Stockholms skærgård

Kort nyt

Så er Visens Skib tager ud på sidste turné

Udvalgte artikler *

Hvorfor lære at sejle?

Mikroeventyr er hot – skal du med?

Ny båd til sommer?