fbpx

World Sailing: Det er hverken præsident eller bestyrelse der bestemmer

På flere internationale medier er kritikken af den danske DIF-støttet præsident for World Sailing Kim Andersen den seneste tid taget til i styrke. Har kritikken berettigelse, eller er det opfundet spind for at vælte Kim Andersen af posten.

Et af de mange kritikpunkter der har været fremme, går på at Kim Andersen - som er på valg ved næste generalforsamling, skulle stå bag det ønske at få flyttet årets generalforsamling, for på den måde at forlænge sin periode som præsident. Men, det er hverken Kim Andersen eller bestyrelsen i World Sailing, der afgør om den planlagte generalforsamling i november flyttes fra Abu Dhabi.

Den kommende generalforsamling i World Sailing risikerer nemlig at blive udskudt på grund af Covid-19 pandemien. Sker det, bliver kampvalget mellem Kim Andersen, Gerardo Seeliger og mulige andre kandidater også udsat.

Det er World Sailings bestyrelsen, der har bedt forbundets Constitutional Committee om at se på sagen, så man har en plan b, hvis corona-situationen ikke ændrer sig.

Kim Andersen eller bestyrelsen har imidlertid ikke indflydelse på sagen, da det suverænt er forbundets konstituerende komite, der i disse dage behandler den. Og den endelige beslutning træffes ved afstemning blandt World Sailings medlemmer, sandsynligvis i det såkaldte Council.

Den såkaldte Constitution Committee består af 10 valgte medlemmer fra New Zealand, England, Slovenien, Ungarn, Canada, Spanien, Australien, Schweiz, USA og Hong Kong. Deres ophav er at forholde sig til de såkaldte Isle of Man love – en slags ”grundlov” som skal sikre, at alt forløber efter World Sailings bog.

Og det har Kim Andersen det fint med:

– Alt det sludder, der står om, at nu vil jeg skubbe den et år. Jeg vil slet ingenting. Fordi det slet ikke er mig, der har med den sag at gøre. Det er heller ikke bestyrelsen, der sidder og rafler henover bordet om, hvordan vi skal gøre det. Det er meget enkelt for vores constitution siger, at vi skal mødes face to face til generalforsamlingen, udtaler Kim Andersen til Bådmagasinet.

Ifølge planen skal generalforsamlingen afholdes i Abu Dhabi ultimo oktober primo november.

Afstemningen om præsidentposten er sat til søndag den 3. november kl. 09.30. Og ifølge vedtægterne skal medlemmerne mødes fysik for at kunne foretage en gyldig afstemning.

I bestræbelserne på at holde medlemmerne orienterede har Kim Andersen og World Sailings ledelse har for fire uger siden indført såkaldte Town Hall møder. Det er dialogmøder med repræsentanter fra de 135 medlemslandes præsidenter og Council medlemmer.

– Townhall møderne startede vi for fire uger siden, grundet Corona krisen og deraf følgende konsekvenser for sporten. Formålet er at have dialog med alle vore medlemmer og mange kommitterer. Så vi er i dialog med og tæt på vore medlemmer og ledere under mødet, der foregår som en videokonference, fortæller Kim Andersen.

I forhold til den kommende generelforsamling blev et Town Hall møde den 8. april netop brugt til at orientere medlemmerne om situationen. I en e-mail der gik ud til alle medlemmerne hed det blandt andet om den kommende generalforsamling:

”Angående generalforsamlingen, der er sat til at finde sted i oktober i år har vi en aftale med Adu Dhabi. Da det er for tidligt at træffe nogen beslutningerne om generalforsamlingen og valgene, har jeg bedt Constitution Committee undersøge mulighederne, hvis vi ikke kan mødes personligt. Bestyrelsen kan ikke beslutte at udsætte mødet. Denne beslutning uddelegeres til Constitution Committee, da vi er underlagt vores nuværende konstituering og Isle of Man lovene, hvilket medfører, at vi ikke kan afholde generalforsamlingen som en videokonference. Så snart der er mere information om sagen vil jeg glæde mig til at dele den med jer.”

Den åbne kommunikation internt i organisationen World Sailing om den kommende generalforsamling er prisværdig. Desværre har den menige sejler ikke hørt meget herom, da den eksterne kommunikation til medierne har været fraværende, hvilket har dannet grobund for de føromtalte spekulationer om motivet for flytningen af generalforsamlingen.
Kort nyt

Så er Visens Skib tager ud på sidste turné

★ Artikel

★ Design: Hvorfor vende snuden på hovedet?

Kapsejlads

Cape31: Ny fuldblods racer på vej til Danmark

Kapsejlads

Volvo 29er EM åbnes med festlige toner og beach vibes

Kapsejlads

AFI 2Star flytter næste år termin

Kort nyt

My Song genopstået i ’ClubSwan’ sortimentet

Udvalgte artikler *

Hvorfor lære at sejle?

Mikroeventyr er hot – skal du med?

Ny båd til sommer?