Lystsejlere lægger flere penge i danske havne

Lystsejlernes pengeforbrug på et døgn i en dansk havn, er steget fra 265 kr. til 800 kr., inden for de sidste 11 år. Det er en stigning på 155 pct. Det viser en ny, landsdækkende undersøgelse foretaget af VisitDenmark, der i 2017 har taget temperaturen på lystsejlerturismen i Danmark.

Undersøgelsen viser, at danske lystsejlere bruger 750 kr. pr. døgn, mens udenlandske lystsejlere bruger 850 kr. pr. døgn.

”Lystsejlernes forbrug er steget markant siden sidste måling i 2006. Lystsejlerne følger tendensen indenfor turisternes generelle forbrug i Danmark, for siden 2014 har vi oplevet, at turisterne bruger flere penge på ferien. Det er især poster som restaurant, detailhandel og shopping, der trækker forbruget op,” siger Helle Damkjær, analysechef i VisitDenmark.

Den væsentlige stigning i døgnforbruget kommer ikke kun havnen til gode:  ”Vi ser en tendens til, at sejlerne udgør en væsentlig turismegruppe, og der er al mulig grund til at investere i havnene og i havneområdet, hvor der ligger et kæmpe vækstpotentiale”, siger Jesper Højenvang, direktør i FLID og understreger; ”De penge lystsejlerne bruger, kommer ikke blot havnen til gode, men gavner også det lokale serviceerhverv, seværdigheder og de forretninger, der ligger på og omkring havnen”.

En ny sejlergeneration på vej
Undersøgelsen viser, at hovedparten af lystsejlerne er over 40 år og sejler uden børn. Men der er også spirende tegn på en ny generation af lystsejlere. Ifølge undersøgelsen er der 13 pct. flere lystsejlere med børn i 2017 end i 2006.

Høj service
Undersøgelsen viser også, at ni ud af ti lystsejlerne er meget tilfredse med serviceniveauet i havnen, information fra havnen og så stemmer pris i forhold til kvalitet, ifølge sejlerne fint overens. Sammenligner man med tilsvarende undersøgelse i 2006 er tilfredsheden med de danske lystbådehavne steget markant. Danske lystsejlere er dog en smule mere tilfredse end de udenlandske lystsejlere, især når det angår adgang til havnens wi-fi og havnens standard.

Faciliteterne halter
En ting, der halter for de ellers tilfredse sejlere, er tilfredsheden med havnenes faciliteter, der sammenlignet med tilsvarende undersøgelse i 2006 er dalet med 25 pct. for danske lystsejleres vedkommende og 15 pct. blandt udenlandske lystsejlere. De udenlandske lystsejlere er således mindre tilfredse, end de danske lystsejlere og det gælder for adgang til havnens wi-fi og tilfredshed med havnens standard.

Dårlige toiletforhold og wi-fi
”Undersøgelsen fortæller desværre ikke, hvilke faciliteter lystsejlerne er utilfredse med. Derfor har vi i FLID har lavet en supplerende rundspørge, der viser, at adgangen til wi-fi volder problemer, og at der er plads til forbedringer, når det gælder havnenes toilet- og badeforhold,” siger Jesper Højenvang og understreger, at havnene oplevede hårde år i kølvandet på finanskrisen, men håber, at man nu får mulighed for at sætte gang i nye og udskudte investeringer og nye faciliteter.  ”Nu ser vi en tendens til at lystsejlerne bruger penge og ved at investere i nye og forbedrede forhold, kan havnen imødekomme det stigende antal lystsejlere, der også gerne vil betale mere for gode faciliteter,” siger Jesper Højenvang.Kort Nyt

Sejlere fra træningslejren i Aarhus Covid-19 ramt

Kapsejlads

Sjælland Rundt klar med dato for 2021

Bådudstillinger

Stor interesse for virtuelt båd-show

Kapsejlads

Champions League: KDY kæmper om guldet

Kort Nyt

Overholder du loven når båden står på land?

Kapsejlads

Perfekt sejlvejr på Thurø Bund

Udvalgte artikler *


Produktnyt