fbpx

Dansk Sejlunion med historisk stort underskud

Inkluder i Newsletter: Ja

Sejlunionens årsrapport er netop offentliggjort og viser et underskud på 1,8 mio. kr. - det største underskud på ét enkelt år nogensinde.

DS formand Line Markert siger herom: ”Selvom DS årsregnskab stort set holder sig indenfor budget, skal årets underskud på godt 1,8 mio. kr. tages meget alvorligt.

Til trods for at indtægterne i 2023 har været knap 2 mio. kr. højere end forventet, slutter DS alligevel året med et underskud på 1,8 mio. kr., hvilket er 300 tkr. mere end budgettet. Det vækker ifølge formanden en vis bekymring.

Line Markert påpeger, at underskuddet har været et bevidst valg de senere år, idet man har ønsket at omsætte en stor egenkapital til gavn for sejlerne. Endvidere er det fulde vederlag til direktørens fratrædelse medtaget i 2023 regnskabet.

Fri egenkapital kraftigt reduceret
Et underskud som er 300 tkr større end budgettere er i sig selv ikke alarmerende, men det er udviklingen siden 2021, hvor de akkumulerede underskud har reduceret egenkapitalen med 2,7 mio. kr., som er bekymrende.

Dette skal samtidig ses i lyset af, at bestyrelsen præsenterer et budget med et underskud på 1 mio. kr. på generalforsamlingen den 16. marts. Hvis dette underskud realiseres her i OL-året, vil DS med udgangen af 2024 have reduceret egenkapitalen med 3,7 mio. siden 2021. Det betyder at egenkapitalen vil være 1 mio. lavere end i 2017 - dét år Line Markert første gang blev valgt som DS’ formand.

I årsrapporten betegner DS bestyrelse årets resultat som ”ikke tilfredsstillende”.

Kun for abonnenter: Talnørderi - vi har set nærmere på DS' seneste årsregnskab

Samtidig fastslår bestyrelsen, at man har fokus på udviklingen med en så kraftig reduktion af egenkapitalen på grund af store årlige underskud. Ledelsesrapporten udtrykker det således:  

”Bestyrelsen er meget bevidst om, at den udvikling ikke kan fortsætte”.

DS ambitioner højere end realiteterne
Line Markert og bestyrelsen er bevidst omkring, at der i 2024 skal arbejdes ekstra for at sikre den fremtidige finansiering og sætter følgende ord på disse udfordringer:

”Lige nu er ambitionerne dog højere, end realiteterne giver mulighed for. Den situation ønsker vi at ændre, så vi sikrer, at dansk sejlsport får de bedste mulige vilkår og udviklingsmuligheder i årene, der kommer.”

I ledelsesberetningen fremgår, at DS 4-årige rammeaftale med Team Danmark som ”verdensklasseforbund” udløber med 2024. Samtidig skriver DS, at man forventer at indgå lignende aftaler for den næste 4-årige periode frem mod OL 2028. Men dette afhænger givetvis af sommerens resultater ved OL 2024 i Paris, i særdeleshed medaljehøst samt top-10 placeringer.

Kun for abonnenter: Stagnation i klubbernes tre vigtigste kerneaktiviteter

Endvidere skal alle DS kommercielle partnerskaber genforhandles, idet de også udløber med udgangen af 2024. Disse aftaler med Odense Maritime Technology A/S, Zhik og Gleistein repræsenterer en samlet værdi på over 2,0 mio. kr. I løbet af 2024 vil DS bestyrelse se på organiseringen af salgsarbejdet med det mål at tiltrække yderligere samarbejdspartnere i perioden frem mod næste OL.

På generalforsamlingen præsenteres kun et 1-årigt budget - for det igangværende 2024, hvor første kvartal næsten allerede er overstået- Et sådant budget bliver derved kun til efterretning, og giver ikke klubberne mulighed for at skabe et overblik over DS’ økonomi på længere sigt.

Skulle DS ikke overveje at vende tilbage til at præsentere de delegerede for et flerårigt budget, så klubberne får et bedre grundlag for at træffe beslutninger, der kan sikre en stabil økonomisk udvikling i sejlunionen?

Line Markert bliver genvalgt på generalforsamlingen uden modkandidater, og dermed har hun sammen med bestyrelsen og den kommende direktør ét år til at vise, hvordan DS økonomi igen kan bringes i balance, således at der ikke tæres yderligere på den fri egenkapital.

Vi vil i en separat artikel se nærmere på tallene, stay tuned…..

Man kan finde Årsrapport 2023 her. 
Udvalgte artikler *