fbpx

Mindeord: Kisser Schnakenburg er gået bort i en alder af 85 år

Inkluder i Newsletter: Ja

Kirsten Strømberg Schnakenburg, blandt sejlere Kisser, var det første kvindelige bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion og havde et stort engagement for uddannelse af sejlere, søsikkerhed og få flere kvinder gjort aktive i sejlsporten.

Kisser var den første kvindelige formand for en af Dansk Sejlunions 13 kredse, og fik dermed sæde i Dansk Sejlunions Hovedbestyrelse på 14 personer, som var sammensat af formanden samt de 13 kredsformænd. Kisser sad i Hovedbestyrelsen i 8 år.

Kissers meget brede erfaring og viden om dansk sejlsport betød, at hun som kvinde i sejlunionens hovedbestyrelse hurtigt blev en meget respekteret bestyrelseskollega, der blev lyttet til, ikke som kvinde, men som en dygtig og erfaren sejler med stor viden fra klublivet samt som aktiv kapsejler og tursejler i blandt andet Knarr og Aphrodite 101.

Selvom Kisser selv var en dygtig og erfaren kapsejler, så var det især indenfor uddannelse af sejlere og søsikkerhed, at Kissers hjerte bankede og hun brugte sin store energi og viden.

Allerede i 1970’erne blev Kisser engageret i Dansk Sejlunions Uddannelsesudvalg i et underudvalg ”Instruktionsudvalget”, som varetog uddannelse af sejlerskoleinstruktører, som der var stor brug for i sejlklubberne, hvor flere og flere klubber tilbød teoretisk og praktisk Duelighedsprøve til voksne sejlere. 

Dette førte også til at Kisser blev Dansk Sejlunions repræsentant i både Søsportens Sikkerhedsråd samt Søfartsstyrelsens Fritidssejler Uddannelsesudvalg, herunder også opbygning og understøtning af hele censorkorpset til Duelighedsprøverne.

Da Kisser blev engageret i Dansk Sejlunion var hun én blandt meget få kvinder i det organisatoriske arbejde, og Kisser ydede derfor også en stor indsats for at få flere kvinder til at interessere sig for arbejdet i Dansk Sejlunion, kredsene og klubberne.

Kisser blev også frontfigur for en indsats i Dansk Sejlunion med det mål at styrke kvinders engagement i sejlsporten gennem projektet ”Kvinder & Sejlsport”, som blev bakket op af Danmarks Idræts-Forbund blandt andet med seminarer for kvinder i klubberne, ”Kvinder – kan, tør og vil”. Resultatet af dette arbejde blev, at der efterhånden kom flere kvinder ind i Dansk Sejlunions udvalg og arbejdsgrupper, samt i klubbestyrelser over hele landet.

Kisser og hendes mand Louis var i mange år aktive i Knarr klassen, hvor de også nåede at vinde IKC mesterskabet. Herefter kastede de deres kærlig på Aphrodite 101, hvor de havde verdens ældste 101’er DEN 2, idet nr. 1 blev destrueret af konstruktøren selv. Kisser var i årrække også formand for Klub 101 Danmark. Kisser og Louis sidste sejlbåd var en Ballad. Louis gik bort i 2012.

Kisser blev medlem af Kongelig Dansk Yachtklub i 1963, via Rungsted Kyst Sejlklub som senere blev fusioneret ind i KDY, og hun var en flittig sejlerskoleinstruktør, dommer, medhjælper til kapsejladser og medlem af flere udvalg.

Kisser modtog i 1995 DS Ærestegn for sin store indsats for Dansk Sejlunion og dansk sejlsport, hvilket også var som den første kvinde.

Kisser er efter længere tids sygdom gået bort den 30. januar 2024 i en alder af 85 år.

Æret være Kisser Schnakenburgs minde

Bisættelsen finder sted i Rungsted Kirke den fredag den 9. februar 2024 kl. 13.00. I stedet for blomster kan man betænke Kræftens Bekæmpelse, reg 3001 konto 0001155, Kirsten Strømberg Schnakenburg. 
Udvalgte artikler *