fbpx

Kontroversiel praksis udfordrer: Russiske sejlere har fundet et smuthul i sanktionerne

Related Articles: Regates Royale: Yacht Club de Cannes trodser World Sailing, og egne regler – både trækker sig fra deltagelse
Inkluder i Newsletter: Ja

I slutningen af september deltog russiske Drage-sejlere i Regates Royale i Cannes, men de gjorde det med pas fra Kirgisistan og bådregistrering i Forenede Arabiske Emirater.

Dette rejser spørgsmål om, hvorvidt russiske sejlere omgår internationale sanktioner og skaber en situation, hvor danske sejlere føler sig som gidsler i en politisk strid.

En dansk besætning trak sig fra hele stævnet, mens to andre besætninger fra England og Schweitz forlod stævnet efter en jury afgørelse, der afviste en protest mod de russiske sejlere. Yderligere 14 besætninger protesterede overfor arrangøren.

Lars Hendriksen, der gastede på en engelsk båd, var aktiv fortaler for protesten mod stævnearrangøren, International Dragon Association (IDA) og World Sailing (WS). Sammen med andre udenlandske Drage-sejlere mener han, at russerne bevidst omgår sanktionerne for at deltage i stævner.

Der blev indgivet protester over de russiske sejlere til den Internationale Jury ved stævnet, men juryen afviste protesterne med den begrundelse, at de russiske sejlerne deltog med pas fra andre lande, og båden ikke var ejet af russere og ikke sejlede med RUS i sejlet. Juryen henviste i sin afgørelse til bestemmelser fra Federacion Francaise de Voile, hvilket også International Dragon Association henholdt sig til.

Hvad er Dansk Sejlunions regler?
Ifølge en erklæring fra den 2. marts 2022, har DS besluttet følgende: "Dansk Sejlunions bestyrelse har endvidere besluttet, at sejlere på de danske landshold ikke må deltage i stævner eller events, hvor russiske og belarussiske sejlere eller officials deltager -medmindre World Sailing har truffet særlig godkendelse af deltagelse af sejlere eller officials fra de to lande.". Se hele DS statement her.

Dette har skabt forvirring blandt danske Drage-sejlere, da de føler, at de er fanget i et dilemma på grund af forskellige fortolkninger af sanktionsreglerne. Lars Hendriksen fortæller til Bådmagasinet, at han spurgte DS om de ville reagere på, at danske sejlere deltog i Regate Royale, men Lars Hendriksen har ved redaktionens deadline, ikke modtaget svar fra DS.

Hvad siger World Sailing?
Lars Hendriksen og andre sejlere henvendte sig inden stævnet til World Sailing, og David Graham CEO oplyste i et svar til IDA, at World Sailing ikke tillader russiske sejlere at deltage i nogen af sine begivenheder, selv hvis de har en anden nationalitet. Dette blev eksemplificeret under de seneste verdensmesterskaber i Haag for de olympiske klasser, hvor ingen sejlere fra RUS eller BLR deltog.

WS Council besluttede i maj 2023 følgende: ”Da tidspunktet for tilbagevendelsen er et anliggende for de internationale forbund (red. World Sailing), forbliver bestyrelsens beslutning konsekvent: April 2024 er den målrettede mulighed for sejlere med et russisk eller hviderussisk pas for at vende tilbage til international konkurrence som neutrale.”

Link til hele WS statement her.

World Sailing har således selv fortolket sanktionerne strengt, og har rådgivet alle sejlunioner, klasser og arrangører til at følge samme sanktionspolitik.

IDA erklæring fra generalforsamling i London
Lars Hendriksen har ikke modtaget noget brugbart svar fra IDA på sine henvendelser, og deltog derfor i den IDA’s generalforsamling i London i seneste weekend, hvor emnet blev debatteret. IDA er herefter fremkommet med følgende erklæring omkring problematikken:

IDA-erklæring om RUS sejlere
WS-erklæringen udstedt den 23-5-23 følger de seneste IOC-retningslinjer, og den siger, at de vil tillade sejlere med russiske og hviderussiske pas at vende tilbage til konkurrencen som neutrale i april 2024. World Sailing sagde, at Rådets medlemmer viste "meget klart flertal for at støtte for at opretholde World Sailins nuværende position” indtil april 2024 (dvs. at fortsætte med forbuddet mod russiske pasindehavere, så længe konflikterne i Ukraine fortsætter, red.).
WS holdning tillader dog også, at det er et spørgsmål for de enkelte forbund, hvornår russere kan vende tilbage til international konkurrence. Det er den holdning, som en række europæiske sejlsportsforbund har indtaget. IDA har juridisk rådgivning om, at det ikke har nogen jurisdiktion til at modsætte sig dette synspunkt. Følgelig forbliver IDA-officerernes fortolkning af WS-positionen, at enhver i øjeblikket kan sejle i Dragon Races, hvis:

1. Skipperen er i besiddelse af et ikke-russisk pas
2. Alle besætningsmedlemmer har et ikke-russisk pas
3. Båden, der deltager, viser et ikke-russisk sejlnummer og har et ikke-russisk målecertifikat
4. I henhold til IDA-reglerne skal skipperen være betalende medlem af en national Dragon klasseorganisation under IDA

Se IDA statement på engelsk her.


Er der behov for en mere stringent sanktionspolitik ?
Dermed vil sejlere i Drage-klassen fra RUS og BLR kunne omgå sanktionerne ved at få et andet pas, sejle under en anden nationalitet og registrere deres båd i et andet land. Det er herefter op til den enkelte stævnearrangør og deres sejlunion at tolke reglerne og tillade russiske og belarusiske sejlere at omgå sanktionerne.

I mellemtiden er danske Drage-sejlere fanget midt i denne politiske strid, hvor IDA virker svag og undgår at tage et fast standpunkt. Det forlyder endda, at IDA og arrangør er truet med retssager af russiske sejlere, herunder personlige søgsmål mod IDA og arrangørens ledelse.

Den komplekse situation gør det klart, at der er behov for en mere stringent og ensartet tilgang til sanktioner på tværs af alle klasser og sejlunioner.

Bådmagasinet har forelagt hele problematikken for World Sailing, herunder IDA’s erklæring fra generalforsamlingen i London, og vi bringer i en opfølgende artikel World Sailings komplette svar og redegørelse for situationen.

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Udvalgte artikler *