fbpx

Seks borgmestre går sammen - vil give havet førstehjælp 

Seks borgmestre med flere hundrede kilometer kyststrækning langs Østjylland erkender i et fælles udspil, at havet generelt, men også i de lokale farvande er i en situation, der kalder på handling.

Der er tale om Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Aarhus, Odder og Horsens Kommuner, som har etableret et nyt samarbejde om den østjyske del af Kattegat med følgende erklæring:

Vi er historisk set en nation af søfarere. Igennem tiderne har vi levet med, på og af havet. Fisket, samlet skaldyr, besejlet det til fjerne kyster, og vi og generationer før os har i årtusinder bosat os nær havet, ved bugte, fjorde og langs åer.

Sådan er vores byer og siden kommuner dybest set opstået, og stadig i dag har nærheden til vandet stor betydning for os, hvad enten vi bader, fisker, sejler eller blot nyder synet og luften på gåturene langs stranden.

Men hvor smukt det end ser ud oven vande, er livet under overfladen i de indre danske farvande under pres. Kæmpe områder, hvor det tidligere myldrede med liv, og hvor ålegræsset spredte sig som undersøiske skove til glæde for fugle, fisk og alskens levende væsener, er i dag en skygge af sig selv eller reduceret til golde ørkner, der har brug for førstehjælp.

Ifølge Horsens Folkeblad hedder det videre i udspillet:

Vi har i kommunerne forpligtiget os på et tæt samarbejde og intensivt arbejde for at give nyt liv til vores havmiljø. Herudover har vi netop besat en stilling som projektkoordinator. Vedkommende skal arbejde for at styrke og udvikle indsatser på tværs af kommunerne og bliver vigtig i arbejdet med at identificere og udvikle synergier mellem de deltagende kommuner og andre aktører.

Arbejdet vil desuden have fokus på at understøtte tiltag, som samtidigt bidrager til at forbedre rammerne for rekreative aktiviteter, “det blå friluftsliv” og bæredygtig erhvervsudvikling - herunder kystturisme.

En central indsats bliver at invitere vidensinstitutioner, interesseorganisationer, foreninger, private og offentlige aktører ind for at få en så bred og dyb forankring af arbejdet som muligt, herunder med særligt fokus på borgerinddragelse i arbejdet. 

Borgmestrene er Peter Sørensen (S), Horsens, Lone Jakobi (S), Odder, Marcel Meijer (S), Samsø, Jacob Bundsgaard (S), Aarhus, Kasper Bjerregaard (V), Norddjurs, og Michael Stegger Jensen (S), Syddjurs, samt miljø- og teknikrådmand Nicolaj Bang, Aarhus
Kilde: Horsens Folkeblad og Aarhus Kommune

 

Havne

Bøgeskov Havn - en af mange, melder klar til sejlerne

Kort nyt

Sejlklubben Rødvig Stevns trænede i svømmehallen

Kapsejlads

Overvældende weekend for J/70-sejlerne

The Ocean Race

Voldsomt vejr kostede hovedskade

Kort nyt

Hvem skal drive medlemsrestauranten i Sletten Baadeklub? 

★ Interview & Portræt

★ Producerer fremdrift til sejlbåde på alle verdenshave

Kapsejlads

Rindom hædres for Årets Sejlsports-præstation

Udvalgte artikler *