Sejlklubben Frems landplads i fare

Øresunds Sejlklub Frem står til at miste deres 100 år gamle landplads, da By & Havn skal bruge pladsen.

By & Havn har overtaget Svanemølleværket og Svanemølleværkets grund. By & Havn har til opgave at forhandle med Teknisk Museum i Helsingør, om at flytte ind i dele af det gamle kraftværk og finde ud af, hvad der skal ske inde i resten af værket. Samtidig skal der bygges boliger på den resterende del af grunden (inklusive kulpladsen og der, hvor gasbeholderen står).

Men der skal også bygges et erstatningsanlæg for Svanemølleværket, som kan klare spidsbelastningssituationer, og det planlægges til at ligge på størstedelen af Frems gamle plads. Den første lejekontrakt til denne plads blev underskrevet i 1917.

Bestyrelsen og naboklubberne arbejder i øjeblikket på højtryk for at forhindre nedlæggelsen af pladsen.

– Vi er i øjeblikket ved at stable et ”teknisk møde” på benene med HOFOR, kommunen og vi vil indbyde politikerne, så de ved selvsyn kan se, at dette er andet end en simpel vinteropbevaringsplads for både og opbevaringen ikke blot kan ligge hvor som helst uden at ødelægge klubben, lyder det fra Sejlklubben Frems bestyrelse.

Der nedsat et samlet udvalg af bestyrelsesmedlemmer fra Frem, repræsentanter for de andre klubber og Svanemøllehavnen, som i øjeblikket arbejder på højtryk.
– I løbet af kort tid, vil der være udarbejdet et stykke papir med gode argumenter for pladsen og klubben, som vi vil opfordre alle til at rekvirere, være Frems ambassadører og snakke med venner, bekendte og ”indflydelsesrige personer” om denne trussel i den nære horisont. Også gode ideer til initiativer er velkomne, skriver bestyrelsen i et nyhedsbrev, og fortsætter:

– Men arbejdet skal gå stærkt, da kommuneplantillægget, som skal danne rammerne for at omdanne vores gamle landplads fra rekreativt område til fjernvarmeplads allerede udkommer til august, og for lokalplanens vedkommende, der skal give By og Havn lov til at disponere over Svanemølleværkets grund, vil processen gå i gang til efteråret.

Flytte eller sælge båden
Bådmagasinet har snakket med en af de gamle sejlere fra Sejlklubben Frem, og han siger at det ender med at de må sælge båden, hvis der ikke er landplads.
– I forvejen er der ikke så meget plads, og vi kan nu kun få plads til godt en tredjedel af de både der skal på land, siger han, og tilføjer, at flere af bådene i Svanemøllehavnen er flyttet til Skovshoved eller andre havne i nærheden, da også den planlagte havnetunnel vil forringe sejlernes muligheder i Svanemøllehavnen.

Det nye spidsbelastningsanlæg (fjernvarmeværk) skal stå færdig før Svanemølleværket skal lukke og overgå til Teknisk Museum og boliger i 2023.

– Det er dog vigtigt at fastslå, at vi indtil videre regner med, at der vil være sikkerhed for vinteropbevaring af Frems både et eller andet sted også i fremtiden, slutter Frems bestyrelse.

Kilde: Ekstraordinært nyhedsbrev fra Øresunds Sejlklub FremKort Nyt

DS bestyrelsesmedlem Jens Haugaard er død

Branchenyt

Hempel bygger ny fabrik i Kina

Kort Nyt

Spildevands-demonstration på Skovshoved Havn i dag

Kort Nyt

Vindskifte på vej til Oure

Kapsejlads

Yes - AFI 2Star BLIVER gennemførtSailing World News


Udvalgte artikler *


Produktnyt