Gratis søkort online

Nu er de her. Efter at Geodatastyrelsen indgik en aftale med Eniro om digital visning af danske søkortdata i marts er søkortene nu tilgængelige. Kortene er gratis.

Fra nu af kan Eniro vise bl.a. danske søkort digitalt. Kortene omfatter Danmark, Sverige, Norge, Finland og Færøerne. Kortene findes indtil videre kun på Eniros svenske side, men vi håber at søkortene snart kan findes på Eniros danske hjemmeside.

Eniro gør opmærksom på, at kortene ikke må bruges til navigation, men skal ses som en hjælp i forhold til sejladsplanlægning og generel orientering til søs.

Det kan du se på kortene
Dybdeoplysninger, dybdekurver og bundens beskaffenhed. Skibsruter, fyr, faste sømærker og andre markeringer.
På land: bebyggelse med mere, ligesom du kan finde restauranter, butikker og benzinstationer på kortene.

Er du i tvivl om hvad symbolerne betyder, kan du finde en komplet svensk liste her og på dansk her.

Du kan måle afstande ud, ligesom du kan finde GPS-koordinater ved at bruge menuen til højre på kortet.

Kan kortene eller en rute eksporteres til en telefon, kortplotter oa.?
Nej, de kan ikke eksporteres. Kortene kan som sagt ikke stå alene, så du skal have papirkort eller kortplotter ved siden af.

Du finder søkortene lige her på eniro.se.Kort Nyt

DS bestyrelsesmedlem Jens Haugaard er død

Branchenyt

Hempel bygger ny fabrik i KinaSailing World News


Udvalgte artikler *


Produktnyt