Udlej din båd og tjen skattefrie kroner

Udlej din båd og tjen 10.200 kr. skattefrit i 2019. Sådan lyder de nye skatteregler, der trådte i kraft i efteråret 2018 og har tilbagevirkende kraft til 1. januar 2018. Af den del, der overstiger 10.200 kr., skal der kun betales skat af 60 procent af indtægterne.

Skattereglerne for privates deleøkonomiske aktiviteter var genstand for mange og lange politiske drøftelser i 2018 om, hvordan man beskatter disse aktiviteter. Drøftelserne endte med en bred politisk aftale, hvorefter der blandt andet skulle indføres mere enkle regler for dem, der gennem Boatflex - eller tilsvarende platforme - udlejer deres båd.

Kun via platform fra 2021
Ifølge Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisionsselskabet BDO Danmark, er det vigtigt at notere sig følgende som privat bådudlejer: I 2018, 2019 og 2020 gælder de nye fordelagtige skatteregler også for private, der selv lejer deres båd ud og selv indberetter til skat. Men fra og med 2021 gælder de standardiserede fradragsregler kun for de bådejere, som lader deres lejeindtægter indberette automatisk til SKAT via en udlejningsplatform, som eksempelvis Boatflex.

Hos Boatflex hilser medejer Jacob Bojesen de nye skatteregler velkommen. ”De nye regler et skridt i den rigtige retning. Ved at placere sin båd på en platform medfører det en lang række markedsføringsmuligheder, der kommer bådejere til gode og som kan være omkostningsfulde for bådejeren selv at håndtere, samt en sikker forsikringsløsning gennem Boatflex, der dækker alle udlejninger og som ikke påvirker bådejerens forsikring,” siger Jacob Bojesen.

Kilde: Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)Seneste nyheder

Vand ovenfra kan ødelægge en båd

I isolation på Martinique

Kommer der vind i sejlene, igen?


Sailing World News

Facts about 12 mR Worlds

RIP Lowell North

Yacht Racing Forum: Unprecedented turnout

Produktnyt

X-Yachts skal til at bygge motorbåde

Elmotoren er blevet voksen