Nødhavn – findes det?

Flere havne oplever lystsejlere, der af og til påberåber sig retten til at ligge afgiftsfri i en kortere eller længere periode, fordi de ligger i ”nødhavn”. Men begrebet ”nødhavn” findes ikke i Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Hvordan er reglerne – hvis er er nogen!
Lad os indlede med at slå fast, at begrebet ”nødhavn” ikke findes i Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Dette reglement, som er udfærdiget af Kystdirektoratet og stadfæstet ved ministeriel bekendtgørelse, er gældende som grundreglement, og hertil kommer så i tillæg de enkelte havnes individuelle reglement/takstregulativ – som skal være godkendt af Trafikstyrelsen.

Hvis den enkelte havn har optaget en paragraf i sit lokale reglement om ”nødhavn” – og reglementet er godkendt af Trafikstyrelsen – er det klart, at så er det gældende regler for forholdet. Men hvad så, hvis der heller intet står om nødhavn i havnens lokale reglement eller takstregulativ?

Havnen bestemmer
For lystfartøjer og lystbådehavne findes der ingen overordnede regler for afgiftsfritagelse i forbindelse med nødhavn. Det er altså op til den enkelte havnefoged at bruge sin sunde fornuft, hvis et lystfartøj påberåber sig, at han har søgt nødhavn og ”har ret” til at ligge gratis.

Det kommer an på situationen
På Anholt fortæller havnefoged Klaus Jensen, at de ikke har skrevet noget om nødhavn ind i havnens reglement.
”Som regel anviser vi dem plads ved Redningsstationen, eller slæber dem derhen, hvis det det er nødvendigt. Her kan de få lov at ligge et døgn eller to, og sunde sig ovenpå oplevelsen.
Men det afhænger meget af situationen. Vi tager bestik, og er der f.eks. dødsfald involveret, har vi ikke travlt med at få dem over i lystbådehavnen, hvor de skal betale havnepenge,” fortæller han.

I Skovshoved Havn er begrebet nødhavn heller ikke skrevet ind i reglementet.
”Normalt giver vi nødhavn et døgn, men det kommer helt an på situationen,” siger Havnefoged Jesper Tjott der tilføjer, at er der sket noget alvorligt, får folk naturligvis tid til at komme til hægterne.

Kilde: Foreningen af Lystbådehavne i Danmark/FLID
Produktnyt