Erstatning for nationalitetsbevis til fritidssejlere

Søfartsstyrelsen udsteder ikke længere nationalitetsbeviser til fritidssejlere med fartøjer under 20 bt. I stedet har Søfartsstyrelsen udarbejdet et brev, som fritidssejlere kan medbringe til udlandet som forklaring på, at det ikke mere er Søfartsstyrelsen der udsteder nationalitetsbeviset.
Nationalitetsbeviset kan du få hos Dansk Sejlunion eller hos Danske Tursejlere.

Af brevet fra Søfartsstyrelsen fremgår det, at de ikke udsteder nationalitetsbeviser til fritidssejlere med fartøjer under 20 bt, fordi den slags skibe ikke registreres i Skibsregistret. I stedet kan du få nationalitetsbevis hos Fritidssejlerorganisationerne, der selv udsteder ”nationalitetsbeviser” til deres medlemmer

Leif Nielsen fra Danske Tursejlere forklarer: ”Tidligere kunne man registrere sin båd i Skibsregistret, hvis der fx. var gæld i båden, et ’skibspantebrev’. Det blev registreret i Søfartsstyrelsen, som samtidig udstedte et nationalitetsbevis, der beviste at man var den retmæssige ejer af båden. Sidste år valgte Søfartsstyrelsen, at man ikke længere ville registrere både under 20 bt, og dermed stoppede nationalitetsbeviset også.”

Brev fra Søfartsstyrelsen
Da fritidsfartøjer under 20 bt vil fremover ikke kunne få udstedt et nationalitetsbevis fra Søfartsstyrelsen, men kan få brug for at dokumentere dette for myndigheder udenfor Danmark, har Skibsregistret udarbejdet et "To whom it may concern"-brev som kan fremvises i stedet. Brevet forklarer blot, at Søfartsstyrelsen er stoppet med at udstede nationalitetsbeviser for mindre både. Men sammen med et nationalitetsbevis udstedt af Dansk Sejlunion eller Danske Tursejlere, skulle dokumentationen for retmæssigt ejerskab til båden være på plads.
Du finder brevet fra Søfartsstyrelsen her (PDF).

Få nationalitetsbeviset her
Dansk Sejlunion og Danske Tursejlere har udstedt nationalitetsbeviset i flere år, og udsteder dem på basis af købsbevis og lignende.
– Jeg er blevet stoppet af myndighederne på en kanal i Tyskland, hvor mit nationalitetsbevis fra Danske Tursejlerevar fint, og dokumenterede at båden var min, fortæller Leif Nielsen.

Du finder nationalitetsbeviset hos Danske Tursejlere her, og hos Dansk Sejlunion her.

Skibe over 20 bt skal stadig registreres i Skibsregistret
Skibe, der anvendes erhvervsmæssigt og fritidsskibe med en bt på mindst 20, skal registreres i Skibsregistret. Det samme gælder husbåde, der anvendes til privat bolig, hvis skibets BT er på mindst 20. Herved adskiller Skibsregistret sig fra Dansk Internationalt Skibsregister, som kun optager handelsskibe.

Fra 1. marts 2018 kan fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 bt tinglyse pant og andre rettigheder fremover tinglyses i Personbogen efter de almindelige regler om pant i løsøre.Seneste nyheder

Sailing World News

Facts about 12 mR Worlds

RIP Lowell North

Yacht Racing Forum: Unprecedented turnout

Produktnyt

X-Yachts skal til at bygge motorbåde

Elmotoren er blevet voksen