Hemmeligheden bag monsterbølger fundet

En gruppe forskere fra University of Oxford har løst gåden bag monsterbølger. Se video af forsøget.

Monsterbølger eller freakwaves på engelsk, er berømte og berygtede blandt søfolk og sejlere. Mange uforklarlige hændelser med skibe, der er forsvundet op i den blå luft, tilskrives monsterbølger. Nu er det lykkedes en gruppe forskere fra University of Oxford, at genskabe en monsterbølge i et bassin.

Observeret i Nordsøen
Forskerne har genskabt den såkaldte Draupner-bølge, der blev målt på Draupner olieplatformen i Nordsøen i 1995. Draupner-bølgen var en af de første bekræftede monsterbølger, der blev observeret d. 1. januar i Nordsøen. Målinger viser, at bølgerne er unormalt store i forhold til det omgivende hav og øvrige bølgehøjder.
Monsterbølger er vanskelige at forudsige, de optræder pludseligt uden forudgående varsel, og man regner med at de er skyld i flere maritime katastrofer, der har sænket større skibe.

Forskere satte sig for at reproducere Draupner-bølgen under laboratoriebetingelser for at forstå, hvordan monsterbølgen blev dannet. De skabte bølgen ved hjælp af to mindre bølgegrupper og ved at variere krydsningsvinklen – retningen, hvor de to grupper vandrer.

Vinklen er altafgørende
Det var krydsningsvinklen mellem to mindre grupper, der viste sig at være kritisk for den vellykkede rekonstruktion. Forskerne fandt ud af, at det kun var muligt at reproducere monsterbølgen, når krydsningsvinklen mellem de to grupper var ca. 120 grader.

”Måling af Draupner-bølgen i 1995 var en observation, der indledte mange års forskning i monsterbølgernes fysik, og skiftede fra overtro og folklore til et troværdigt fænomen. Ved at genskabe Draupner-bølgen i laboratoriet er vi kommet tættere på at forstå de mulige mekanismer i fænomenet,” forklarer Dr. Mark McAllister ved University of Oxfords institut for Ingeniørvidenskab.

Når bølger ikke krydser hinanden, brækker bølgen og begrænser den højde, som en bølge kan opnå. Men når bølger krydser i store vinkler, ændres brydningens adfærd og begrænser ikke længere den højde, som en bølge kan få.

Ligner et japansk træblok-tryk
Til forskernes overraskelse har den bølge de skabte, en slående og uhyggelig lighed med 'Den store bølge ved Kanagawa' – også kendt som 'The Great Wave' – et træblok-tryk, der blev offentliggjort i begyndelsen af 1800-tallet af den berømte japanske kunstner Katsushika Hokusai.
Hokusais billede skildrer en enorm bølge, der truer tre fiskerbåde og tårner sig op over det hellige bjerg Fuji, som kan ses i baggrunden. Hokusai's bølge antages at skildre en monsterbølge.

lab vs kanagawa web
Sammenligning mellem Hokusais 'Den store bølge ved Kanagawa' og laboratorieforsøget. Illustration: University of Oxford


Den laboratoriefremstillede monsterbølge har også stærke ligheder med fotografier af monsterbølger i havet. Forskerne håber, at denne undersøgelse vil danne grundlag for at kunne forudsige de potentielt katastrofale og meget farlige bølger, som opstår i havet uden varsel.
Eksperimenterne blev udført i FloWave Ocean Energy Research-anlægget ved University of Edinburgh.Seneste nyheder

22 sømil uden støj og røg

Copenhagen Boatshow: Melder alt udsolgt


Sailing World News

Facts about 12 mR Worlds

RIP Lowell North

Yacht Racing Forum: Unprecedented turnout