fbpx

Anders glæder sig til jobbet i Norge

Anders Kristensen blev i efteråret 2010 konstitueret som Direktør for KDY efter Mortens Lorenzens pludselige fratrædelse. I juli 2011 tiltrådte Anders som KDY’s Adm. Direktør.

Anders Kristensen arbejdede som konsulent i Dansk Sejlunion indtil 2008, hvor han tiltrådte som elitetræner i KDY med ansvar for Team Danmark centertræningen på Øresund i samarbejde med Dansk Sejlunion.

I sin tid i Dansk Sejlunion var Anders blandt andet med til at opstarte og drive det succesfulde samarbejde med TORM, som siden har skabt mange muligheder for at unge mennesker kan sejle i DS-klubberne, heriblandt styrkelse af 2-personers jollekulturen og windsurfing kulturen i sejlklubberne.

Det har været udfordrende

Siden sin tiltrædelse som direktør for KDY i 2011 har Anders Kristensen haft susende travlt. Han vidste naturligvis, at det ville blive et krævende job, men var ikke klar over, hvor omfangsrigt og tidskrævende det ville blive:

”Da jeg sagde ja, var det naturligvis fordi det var en spændende udfordring for mig at få ansvaret for ledelsen i Danmarks største sejlklub. Det blev starten på et stort oprydningsarbejde og en proces, hvor jeg skulle være med til at genskabe og sikre klubbens økonomi og drift i et tæt samarbejde med bestyrelsen. Dette har indebåret en større tilpasning af organisationen i hele KDY, herunder også væsentlige reduktioner på personalesiden. Det er bestemt ikke sjovt at skulle skære ned, og sige farvel til dygtige medarbejdere.”

Hvad har været det sjoveste og mest udfordrende de sidste 3-4 år ?

”Udover den store udfordring med at reorganisere den professionelle del af KDY’s organisation, har det været spændende at arbejde med, hvad KDY’s rolle skal være i dansk sejlsport, hvad KDY give sine medlemmer, hvor KDY skal prioritere sin indsats i fremtiden og kan gøre en forskel i sejlsporten. Det har også været meget inspirerende at få samarbejdet med Hellerup Sejlklub og Skovshoved Sejlklub til at fungere bl.a. omkring Team Danmark Kraftcenter Øst, det fælles ungdomsarbejde og VIP-sejlads”

KDY har klubhuse og aktiviteter på tre havne – hvilke udfordringer og muligheder giver dette ?

”KDY’s konstruktion med klubaktiviteter på tre havne er helt speciel. Det er selvfølgelig en udfordring at vedligeholde relationerne og kommunikere til medlemmer på tre havne, udover alle de medlemmer, som klubben har over hele Danmark. Og derfor har vi arbejdet med, hvordan vi kunne styrke identiteten omkring hver havn og skabe tre mere selvstændige enheder under KDY’s hat. Det har været et klart mål at nå en situation, hvor medlemmerne på de enkelte havne bliver mere interesserede i at gøre noget lokalt.”

”KDY skal som moderklub skabe rammerne for, at medlemmerne lokalt kan skabe de bedst mulige aktiviteter for medlemmerne. Moderklubben sikrer de overordnede opgaver, herunder de administrative og økonomiske rammer, hvor den decentrale struktur skal sikre større lokal interesse og engagement. Men der vil selvfølgelig fortsat være et tværgående og overordnet samarbejde omkring ungdom, kapsejladser, cruising arrangementer og elitetræning.”

Tilbud i klubberne skal fornyes

Hvordan mener du, at dansk sejlsport igen kan få mere appeal hos danskerne?

”Jeg er sikker på at interessen for at sejle altid vil være til stede hos danskere. Der er jo ikke noget sted i landet, hvor der er særlig langt til en kyst eller en større sø. Lige så mange er passioneret omkring det at sejle, og det går ikke af mode. Men vi skal i klubberne blive bedre til at tilpasse vores tilbud til moderne mennesker, som har mindre tid til fritidsaktiviteter. Klubbernes nuværende tilbud passer ikke ind i et travlt familie- og arbejdsmønster. Her kan og skal klubberne gøre noget.”

Kan du nævne nogle eksempler på en fornyelse i klubbernes tilbud ?

”Morgensejlads er efter min opfattelse en oplagt mulighed. I den lyse del af året vil man sagtens kunne tage ud og sejle fra 6.30 til 8.30 om morgenen, og derefter tage direkte på arbejde. Det er jo ligesom at mange dyrker nogle timers fitness om morgenen nogle gange om ugen. Det skal også være muligt fleksibelt at leje tid på en båd til nogle timers sejlads. Sådanne tilbud kræver, at klubben har et mere professionelt setup, som servicerer bådene og sørger for at de er klar og afrigges. Jeg tror moderne mennesker er parat til at købe disse ydelser af klubberne.

”Klubberne skal naturligvis være konkurrencedygtige på pris og kvalitet. Først og fremmest til medlemmerne, men ledig tid kan sikkert også sælges eksternt til en højere pris. Klubberne skal sælge oplevelser og matche andre tilbud i oplevelsesindustrien.”

Skal klubberne fusionere ?

Kræver dette ikke at klubberne overvejer at slå sig sammen eller samarbejde mere ?

”Det vil være oplagt at klubberne samarbejder om flere opgaver end i dag. Man behøver jo ikke at fusionere klubber, men man kunne samarbejde om backoffice opgaver som administration, regnskabsføring, indkøb, professionel service og vedligeholdelse. Hvem vil ikke hellere lave aktiviteter i klubben, end at sidde og administrere i sin fritid. På den måde kan vi fastholde medlemmernes engagement.”

Hvordan kan man vende den negative medlemsudvikling i dansk sejlsport ?

”Klubberne skal målrette deres tilbud, service og aktiviteter primært mod to målgrupper. Dels børn og unge i alderen op til 25 år. Dels unge mennesker i alderen 25 til 40 år. Interessen er der, men vi er ikke gode nok til at ramme de unge mennesker med attraktive tilbud, som passer ind i uddannelse, karriere og familieliv.”

”Sejlsport har et element af fordybelse og fascination, hvor vi nyder naturen og friheden. Det passer til travle, moderne mennesker og familier. Men lysten til at eje er blevet mindre, mens lysten til at leje eller lease er blevet mere almindeligt. Man kan jo snart lease alt, også dagligdags goder.

Hvad venter i Norge ?

Du starter i dit nye job som direktør for en af nordens største sejlklubber, Kongelig Norsk Seilforening (KNS). Hvilke nye eller anderledes udfordringer venter på dig  deroppe ?

”Det er en stor klub med omkring dobbelt så mange medlemmer som KDY. Den er heller ikke så kompleks som KDY, idet man ikke har aktiviteter på flere havne, forpagtningsaftaler og lignende. Det er en mere klassisk sejlklub, men en ganske velhavende klub, hvilket giver gode muligheder for udvikling af sejlsporten. Jeg tror der vil være risikovillig kapital til de rigtige projekter.” 

”Der er seks gange flere både i Norge, end i Danmark. Nordmændene er udprægede individualister og friluftsmennesker. Så sportsgrene som sejlsport og skisport er livsstil – eller snarere en livsnødvendighed.”

KNS har en meget stor ungdomsafdeling i forhold til andre klubber og er at indvie et nyt center til 30 mio. kr. Har man også olympiske ambitioner ?

”Klubben har efter 10 års forberedelse lige taget et helt nyt moderne ungdomscenter i brug, KNS Sejlsportscenter. Det vil skabe perfekte rammer for klubbens unge samt ikke mindst for nye unge, der bliver tiltrukket til sejlsporten. Klubben har f.eks. mere end 100 windsurfere. Centret anvendes også til sommer aktiviteter for de unge.”

”Naturligvis har KNS også olympiske ambitioner, og jeg er sikker på at man gerne vil noget mere i fremtiden. Det vil jeg meget gerne være med til at opbygge og skabe grundlaget for. Der er historisk tradition for olympisk sejlads i klubben, og der er vist lige nu sejlere i Laser Radial, RS:X og 49er. Men der er potentiale til udvikling også på dette område, hvilket kan ske i et samarbejde me Norges Seilforbund. Her har jeg en del erfaringer fra dels Dansk Sejlunion, dels samarbejdet omkring Træningscenter Øst i Øresund.”

Familien glæder sig også

Du flytter til Oslo med familien. Hvordan har de det med at rykke teltpælene op i Helsingør for skulle bo i Oslo ?

”Vi glæder os alle sammen. Det er selvfølgelig en stor ting at flytte fra familie og venner i Helsingør og Danmark. Omvendt er det nyt og spændende. Og hele familien elsker at stå på ski, der bliver nu også mulighed for at stå på ski i weekenderne, og Emil og Mathilde synes vi burde være flyttet for flere år siden. Min kone Signe skal selvfølgelig finde nye udfordringer, men der er gode muligheder i Oslo. Jeg håber også at børnene vil finde interesse for sejlsporten i de nye omgivelser på Bygdøy.”

Kongelig Norsk Sejlforening hjemmeside
Kort nyt

Svenske sejlere melder Bornholmerlinjen til politiet

★ Teknik

★ Sensorer kan fortælle alt

Sejlsportsliga

Ligaen har kurs mod Sydfyn - med flere både på startlinjen

Kort nyt

Højskole og sejlklub slog sig sammen i sommerferien

Kapsejlads

E-jolle: Søren Johnsen vinder Master EM

Kapsejlads

Team Hansen ude at lege med de store - se video

Kort nyt

Aabenraa Sejlklub fejrer 100 års-jubilæum med kendt band

Udvalgte artikler *

Hvorfor lære at sejle?

Mikroeventyr er hot – skal du med?

Ny båd til sommer?