Hornbæk Havn har næsten sikret økonomi til stormskaderne

Hornbæk Havn var en af de mange havne som blev slemt beskadiget af stormen Bodil, med skader til en samlet sum på cirka 2,5 mio. kr. En stor omkostning for en relativt lille havn.

Som alle efterhånden har hørt, så kan lystbådehavnene ikke opnå nogen erstatning fra stormskaderådet. Men det kan f.eks. private boligejere, skoveejere m.fl.

Hvad logikken er, står hen i det uvisse, men det ligner desværre en tendens. Alt hvad der har med lystsejlads at gøre bliver straffet af politikkerne. Sejlerne beskattes med voldsom forsikringsafgift, havne kan ikke få erstatning m.v.

Modsat så sikrer lystbådehavne i hele Danmark, at der i mange kystbyer skabes en stor samlet turistomsætning i de små lokalsamfund langs Danmarks kyster, en omsætning som er helt afgørende for økonomien i de mange mindre samfund.

Derfor er det uhyre positivt at lokalsamfund og kommuner bakker op om lystbådehavne, som det er tilfældet med Hornbæk Hav, hvor mange lokale foreninger, private, lokale handlende med flere allerede har bidraget markant til genetableringen af Hornbæk Havn, og private har nu doneret næsten 600.000 kr. til udbedring af skaderne på havnen.

Helsingør Kommune har endvidere bevilget et meget favorabelt  lån til havnen på 800.000 kr.

Skaderne forventes samlet at løbe op i 2,5 mio. kr., hvor nu mere end halvdelen er sikret via eksterne kilder. Ydermolerne skal blandt andet styrke og forhøjes med 1400 tons sten, således at havnen kan stå bedre imod en storm som Bodil med ekstremt højvande.

Indsamlingen fortsætter, og hvis nogen ønsker at støtte formålet, kan man finde flere oplysninger på Hornbæk Havns hjemmeside

Hvis du vil have mulighed for at erhverve et kunstværk, har havnen også etableret en net-auktion på et billede af Skagensmaleren Peder Ravn til fordel for havnens indsamling.

Du kan også støtte havnen ved at købe bogen ”Skurbyen på Hornbæk Havn”, hvor beløbet går ubeskåret til havnen.

HUSK at der også er mange andre havne som er blevet hårdt medtaget af stormen Bodil, især Gilleleje Havn hvor skaderne er opgjort til mere end 10 mio. kroner. Du kan her finde information om Gilleleje Havns indsamling

Der er flere havne med lignende udfordringer og indsamlinger, så skriv ind til os på Bådmagasinet, så vil vi også gerne fortælle jeres historie.America's Cup

Hvorfor er det så svært at sejle en AC-75? Se video

★ Historien

☆ PDF : Titanic skal sejle igen, skal du med?

Kort nyt

På fisketur? Nyt smart ekkolod fra Garmin

Vendée Globe

Se skaderne på HUGO BOSS - Alex Thomson holder modet oppe

Vendée Globe

Alex Thomson bygger båd

Vendée Globe

Bossen i store problemer - måske

Kort nyt

ARC-start i dag: Sarah og Martin er på vej over Atlanten

Kort nyt

Lars Løkke tager også turen over AtlantenSailing World News


Udvalgte artikler *


Produktnyt

Få bedre overblik, når du sejler

Bådmotorer i Sverige forsvinder i store mængder