fbpx

IOC Vicepræsident i magt-misbrug mod Kim Andersen

Related Articles: World Sailing: Forstå præsidentvalget - og hvad kan afgøre det?
Inkluder i Newsletter: Ja

Mudderkastning, beskidte kneb, beskyldninger og erklæringer fyger rundt i luften – det er bestemt ikke kønt hvad omverden er vidne til, kun få dage før præsidentvalget i World Sailing. Kim Andersen klager til Ethics Commission over IOC Vicepræsident Ng Ser Miang, og World Sailing fordømmer IOC præsidentens handling!

Alle kneb bliver åbenbart taget i brug her kun få dage inden præsidentvalget i World Sailing skal finde sted, hvor Kim Andersen er oppe mod tre kandidater i oppositionen. Valghandlingen går i gang om mindre end 48 timer - fredag den 9. oktober, og spørgsmålet er hvordan den seneste udvikling med nye beskyldninger mod Kim Andersen kommer til at påvirke præsidentvalget.

I en artikel på InsidetheGames.biz den 5. oktober fermstod det, som om en IOC officielt udtrykte ’etiske bekymringer’ over to af World Sailings præsident kandidater, henholdsvis Kim Andersen og Scott Perry (Uruguay), og at det kunne få katastrofale følger hvis man stemte på en af disse kandidater.

I relation til Kim Andersen peger Ser Miang Ng på de tre etiske klager mod ham, og i relation til Scott Perry på at han har indrejseforbud i USA. IOC Vicepræsiden Ser Miang Ng udtrykker, at valg af en af dem vil kunne skade World Sailings ry, også i relation til IOC.

Kilden til den ’eksklusive’ historie på Inside the Games er baseret på en mail som IOC Vicepræsident Ser Miang har sendt til WS Election Committee. Han er tidligere blevet kædet sammen med præsident kandidat Gerardo Seeliger samt den WS Ethics Officer der udarbejdede rapporten over en klage mod Kim Andersen, som udløste en advarsel til Kim Andersen. Ser Miang er tidligere Vicepræsident i International Sailing Federatiuon (nu World Sailing), og sidder selv i World Sailng Ethics Commission.

Ser Miang har i denne email til WS Election Committee blandt andet bragt en række citater fra IOC’s Chief Ethics and Compliance officer. Artiklen på Inside the Games kan læses her.

IOC var meget hurtigt ude og tog allerede dagen efter den 6. oktober afstand for beskyldningerne mod Kim Andersen i en erklæring på IOC’s webside:

”IOC erklæring" 06-10-2020
IOC Chief Ethics and Compliance Officer var meget overrasket over, i en presseartikel at se citater fra en privat e-mail skrevet til et IOC-medlem, der søgte personlig rådgivning. Det bekræftes, at denne meddelelse ikke var en erklæring om en officiel holdning fra IOC's Chief Ethics and Compliance Officer.  Som det blev specificeret i e-mailen, "er IOC-etikken ikke i stand til at blande sig i en IFs valgproces".
IOC’s erklæring kan ses HER (https://www.olympic.org/news/ioc-statement-06-10-2020 )

Bliver denne nye sag nu genstand for interne diskussioner i IOC i relation til IOC Vicepræsident Ser Miang Ng, men måske også IOC Chief Ethics and Compliance officer Pâquerette Girard Zappelli? Kilder tæt på IOC fortæller, at IOC præsident Thomas Bach har været meget utilfreds med disse handlinger, hvilket er årsag til den hurtige reaktion og erklæringen på IOC’s hjemmeside.

WS fordømmer IOC Vicepræsidents handling
Senere i går kom tillige en officiel reaktion fra World Sailing Election Committee, som - nok helt naturligt, tager skarpt afstand fra Ser Miang’s handling, som de fordømmer:

”Erklæring fra World Sailing om indblanding i World Sailings Valg:
World Sailing er blevet opmærksom på, at Ser Miang Ng, IOC-medlem fra Singapore og medlem af World Sailing Ethics Commission, har blandet sig i det interne valg og politik inden for World Sailing. Disse handlinger anses for uacceptable og fordømmes af World Sailing. Det strider mod alle ”good governance practices”, når et individ misbruger sin stilling til at gribe ind i valget og politikken i en autonom international organisation. I drøftelser og erklæringer fra IOC og ASOIF forstår World Sailing, at disse handlinger blev truffet af individet alene og ikke afspejler IOC eller den olympiske bevægelses synspunkter. World Sailing er stolt af at være en åben og transparent organisation, med veldefinerede processer, der er i tråd med ASOIF og IOC retningslinjer. Denne persons handlinger er et forsøg på at kompromittere World Sailing Valgkomité og selve valget.”

Erklæringen fra World Sailing Election Committee’s kan læses her.

Kim Andersen klager - men er skaden sket?
Ser Miang Ng’s handling resulterede i går endvidere i, at Kim Andersen indsendte en klage til World Sailing Ethics Commission over ham. Det specielle her er, at Ser Miang Ng selv sidder i WS Ethics Commission, hvor han har været med til at behandle tre klager mod Kim Andersen.

Kim Andersen beskylder i den etiske klage mod Den Internationale Olympiske Komités (IOC) næstformand og formand for IOCs finanskomite – nu direkte Ser Miang Ng for aktivt at forsøge at fjerne ham fra præsident posten ved at støtte den rivaliserende kandidat Gerardo Seeliger.

Endvidere har Kim Andersen også, via det britiske advokatfirma Mills & Reeve, indgivet en formel klage til World Sailing Ethics Commission mod kommissionens fungerende formand Dieter Neupert. Dette får den naturlige konsekvens, at hverken Ng Ser Miang eller Dieter Neupert kan deltage i behandling af klagen, som dog næppe kan behandles inden valghandlingen.

Kim Andersens klage mod henholdsvis Ser Miang Ng og Dieter Neupert er begrundet i, at begge har begået "grove overtrædelser" af den World Sailings etiske kode.

Klagen mod Ser Miang Ng er baseret på, at han har overtrådt de etiske regler ved ikke at have afsløret sin interessekonflikt med hensyn til et møde, han havde med Gerardo Seeliger, European Sailing Federations præsident Josep Pla samt spanieren Gerard Esteva i Lausanne i januar 2020, hvor de hjalp med spanierens kampagne mod den siddende WS præsident.

Du kan læse vidneerklæringen her.

Kim Andersen hævder, at Ser Miang Ng "ikke erklærede" om mødet på 45 til 60 minutter, og heller ikke "leverede nogen forklaring eller indvendinger mod ovenstående, da hr. Singletons vidneerklæring blev indsendt".

Kim Andersen hævder videre, at Josef Pla heller ikke burde have været udnævnt som etisk officer i en sag i den etiske kommission mod ham om påstået misbrug af underskrifter fra to vicepræsidenter, fordi han "åbent bistod" Gerardo Seeliger i præsidentkampagnen mod Kim Andersen, ifølge Singletons vidneerklæring. Endvidere var Josep Pla's udnævnelse "åbenlyst ikke uafhængig eller upartisk", fordi Andoraneren havde skrevet et brev til Kim Andersen i marts 2019, som pegede på problemer med danskerens ledelse og skitserede sin "voksende bekymring over kursen som World Sailing tager i forholdet dets medlemmer". Ser Miang "gjorde ikke indsigelse mod udnævnelsen af hr. Pla" som etisk officer, selvom det var "klart, at det også var en interessekonflikt".

Beskyldningerne vedrørende Josep Pla bliver også fremsat i Kim Andersens klage over Dieter Neupert, som Kim Andersen hævder har begået flere overtrædelser af de etiske regler, blandt andet: "en klar interessekonflikt", "fortsat fungere som formand for en ukorrekt sammensat etisk kommission", samt "manglende overholdelse af fortrolighedsprincippet", ligesom at Neupert "nægtede at genoverveje" sin beslutning om udnævnelsen af Pla på trods påstande om potentielle interessekonflikter.

Hvis rapporten og afgørelsen vedr. den tredie klage til Ethics Commission mod Kim Andersen om hans påståede forbindelse til firmaet TSE ifm. præsident valget i november 2016, når at komme i løbet af denne uge, og inden valget starter på fredag, kan det også få afgørende indflydelse på valget.

Hvordan påvirker alt dette præsident valget?
Det er fortsat meget vanskeligt at spå om udfaldet af World Sailings præsidentvalg, men den store uro om især Kim Andersens tid som præsident og hele tre klager mod ham i Ethics Commission (en afvist, en advarsel og en ikke-færdigbehandlet) kan få afgørende betydning for valget.

Den elektroniske valghandling starter på fredag den 9. oktober, den kan blive afgjort i første runde, hvis en kandidat opnår mere end 50% af stemmerne. Hvis ikke, bliver valget sandsynligvis afgjort i anden runde. Der er defineret en tredje og sidste runde, hvis nødvendigt.

Resultatet af World Sailings præsidentvalg offentliggøres på WS generalforsamling den 1. november. Det bliver spændende at se, hvorvidt der slipper nogle rygter ud forinden - men mon ikke?
Udvalgte artikler *