Mangler din klub midler til et kyst-projekt?

Har jeres sejlklub et projekt, som kan bidrage til flere gode liv på Danmarks kyster? Lige nu kan I søge fra 100.000 kr. op til 1 mio. kr. i Nordea-fondens kyst-pulje til aktiviteter, som styrker fællesskaber over hele landet.

Projektet skal indeholde aktiviteter, der relaterer sig til et eller flere af følgende områder:

 • Sundhed, motion, natur og kultur
 • Styrke fællesskaber i lokalsamfund
 • Involvere frivillige og engagere borgere i lokalområdet
 • Indeholde aktiviteter, der kommer mange til gode og er tilgængelige for mange
 • Overholde gældende love og regler samt have de relevante tilladelser og tilkendegivelser på plads
 • Igangsættes inden for et år fra uddelingstidspunktet

Kriterier for at søge kyst-puljen

For at komme i betragtning, skal projektet:

 • Have en stærk relation til Danmarks kyster
 • Indeholde, understøtte eller igangsætte aktiviteter, der foregår i umiddelbar nærhed af eller i havet – dvs. ved strande, havne, fjorde, bælter, i havet og lignende
 • Indeholde aktiviteter, der relaterer sig til et eller flere af følgende områder: Sundhed, motion, natur og kultur
 • Styrke fællesskaber i lokalsamfund
 • Involvere frivillige og engagere borgere i lokalområdet
 • Indeholde aktiviteter, der kommer mange til gode og er tilgængelige for mange

Nordea-fonden lægger desuden vægt på:

 • At projektet baserer sig på eller etablerer nye partnerskaber lokalt
 • At projektets aktiviteter bidrager til liv på kysterne hele året rundt
 • At projektet i videst mulige omfang tager hensyn til forskellige interessegruppers behov i det samme kystområde
 • Alle områder af Danmark kan søge, men projekter uden for de større byer, herunder på landets småøer, vil blive prioriteret

Få en vurdering af din kyst-idé

Før I sender jeres ansøgning, anbefaler Nordea-fonden, at i får en hurtig vurdering af projektet. Udfyld det simple skema via linket her, og få i løbet af syv hverdage svar på, om det er relevant for jeres klub at søge. Hvis det er relevant for jer at søge Nordea-fonden, vejleder de jer videre i en eventuel ansøgningsproces.

Nordea-fondens kyst-pulje på 50 mio. kr. uddeles i to ansøgningsrunder i 2018.

ansøgningsrunde: 27. februar til 1. maj 2018. Ansøgere får svar ultimo september.
ansøgningsrunde: 2. maj til 11. juli 2018. Ansøgere får svar ultimo oktober.

Hvem kan søge?

Foreninger, selvejende institutioner, kommuner m.fl. – dvs. almennyttige og nonprofitorganisationer – kan søge.

Enkeltpersoners individuelle projekter, sponsorater af individer eller private erhvervsvirksomheder og selskaber (A/S, I/S, ApS m.v.) støttes ikke.

Læs meget mere om Nordea-fondens kyst-pulje her.Seneste nyheder

Sailing World News