Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Skal klubben fortsat være medlem Sailing Aarhus?

Ekstraordinær general-forsamling i Egå - skal klubben stadig være med i Sailing Aarhus?

04-05-2018 15:29 Søren Øverup
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

I et bestyrelsesmøde referat af 22. marts 2018, fremgår det at Egå Sejlklubs bestyrelse er noget bekymret for økonomien i Sailin Aarhus, og det primære formål med deres bestyrelsesmøde tilbage i marts handlede om hvorvidt Egå Sejlklub skulle fortsætte deres medlemsskab eller ej. Som det fremgår frygter Egå Sejlklub at gælden vil vokse, og klubben har derfor kontaktet deres advokat for at afklare, hvorvidt ES vil kunne drages til ansvar for meget risikobetonede beslutninger.

Klubbens advokat anbefaler, at Egå Sejlklub træder ud af Sailing Aarhus' bestyrelse og hurtigst muligt melder sig ud.

Det har en bestyrelse ikke umiddelbart mandat til, og derfor har man her i dag fredag udsendt en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, med ganske få punkter på dagsorden, og det vigtigste af alle: S

Skal Egå Sejlklub melde sig ud af Sailing Aarhus?

Indkaldelsen som Bådmagasinet er kommet i besiddelse af lyder som følger: 

Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 23. maj 2018 kl. 19.30

Vi er mange, der glæder os til VM 2018 i Aarhus. Aarhus kommune har satset stort og VM-kontoret har lavet en kæmpe indsats. Det bliver næppe større sejladsbegivenhed i Aarhus, så man forstår godt de mange frivillige, der har tilmeldt sig opgaver. Egå Sejlklub står fuldt og helt ved alle vores forpligtelser i forbindelse med VM-18.

Vi tror på ideen med at de 6 sejlklubber samarbejder om udvikling af sejlsporten omkring Aarhus i almindelighed, styrkelse af sejlsporten for unge og udvikling af unge talenter i særdeleshed.

Det er desværre ikke denne flotte formålsparagraf, der har præget arbejdet i Sailing Aarhus (SAA).

Bestyrelsen i almindelighed og Ledelsen i særdeleshed har, efter vores mening, handlet meget uansvarligt.

Vores tidsforbrug på Sailing Aarhus møder er helt urimeligt stort og langt de fleste møder har hidtil handlet om at begrænse de skader som en inkompetent ledelse og bestyrelse har påført SAA (Sailing Aarhus, red.).

I Egå Sejlklub har vi et tilgodehavende i SAA på Kr. 65.000 for 2017, og ca. Kr. 80.000 for 2018. Disse penge kunne have været med til at nedbringe vores gæld til Dansk Sejlunion og Egå Marina.

Egenkapitalen i SAA er minus Kr. 1.035.000 og underskuddet for 2017 ca. Kr. 300.000, underskuddet og den manglende likviditet forsøges reddet ved at undlade betaling af tilgodehavende til klubberne.

Aarhus kommune har betalt betydelige bidrag til Sailing Aarhus, for at Sailing Aarhus efterfølgende skulle fordele pengene til klubberne for deres indsats til Test Event 2017 og VM 18.

SAA fik i januar 2018 en gylden mulighed for at rette op på mange års ”skader”, da den hidtidige direktør fratrådte. Fra Egå Sejlklubs side forsøgte vi at overbevise de øvrige klubber om, at Sailing Aarhus ikke skulle fortsætte i netop det spor, der havde medført så stort underskud. Det lykkedes desværre ikke.

Budgettet for 2018 er, efter vores mening, præget af urealistisk ønsketænkning. Vi ser en stor økonomisk risiko for Egå Sejlklub ved fortsat at være med i Sailing Aarhus, derfor foreslår en samlet ES-bestyrelse, at Egå Sejlklub melder sig ud af Sailing Aarhus.

Bestyrelsen i Egå Sejlklub kan under disse forhold ikke se nogen fremtid i at deltage i samarbejdet i SAA, hvorfor vi anmoder den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 23. maj kl. 19.30 om accept af en udmeldelse af Sailing Aarhus pr. 31 august 2018 (efter VM -18) med virkning pr. 31. december 2018.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens oplæg til den ekstraordinære generalforsamling
3. Spørgsmål og kommentarer fra medlemmer
4. Afstemning: Skal Egå Sejlklub melde sig ud af Sailing Aarhus?
5. Afstemningsresultat

Bådmagasinet følger naturligvis sagen tæt, og vil forsøge at indhente kommentarer fra de implicerede parter.

Udvalgte artikler til salg - GRATIS for abonnenter under Mit Bådmagasin

Læs flere nyheder - klik her.

Udvalgte artikler til salg - gratis for abonnenter under Mit Bådmagasin

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer