Skærpede regler for speedbåde og vandscootere - ingen umiddelbare præmiestigninger

Søfartsstyrelsen sendte tirsdag en pressemeddelelse ud om at Folketinget enstemmigt har vedtaget en lov om skærpede regler for sejlads med speedbåde og vandscootere o.l. Der indføres obligatorisk ansvarsforsikring, objektivt ansvar for personskade og tab af forsørger + større mulighed for at konfiskere fartøjer.

Det er et tiltag, som fra regeringens side er rettet mod vandscootere og lignende fartøjer, og skal være med til at styrke sikkerheden yderligere, samt hårdere konsekvenser for dem, som udsætter andre for fare på vandet.

Vi talt med den administrerende direktør for Pantaenius A/S, for at høre hvilke konsekvenser dette her nøjagtig får for sejlerne og præmien på deres forsikring, og til Bådmagasinet udtaler Gert Toft, 'som udgangspunkt får det ingen betydning for prisfastsætningen på forsikringerne - vi forventer ikke en voldsom stigning i personskade-erstatning, og det vil først være efter et par sæsoner at vi kan gå ind og måle på en eventuel stigning i disse'.

Der vil altså i følge Gert Toft, som det har været fremme i andre maritime medier, ikke være præmiestigninger på grund af de nye skærpede love og regler for ansvarsforsikringen på kort sigt.

En eventuel præmiestigning vil blive aktuel, hvis man i løbet af tiden, ser en stigning i personskade-erstatninge, men som tidligere nævnt, ikke noget der får indvirkning lige her og nu.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen: ”Vi skal have regler, der giver gode og sikre rammer for vandsport, så alle trygt kan være på vandet. Vi sætter ind over for dem, der udsætter andre for fare. Den tragiske vandscooterulykke i Københavns Havn i fjor viste et behov for at styrke sikkerheden ved sejlads med mindre, hurtige fartøjer. Det gør vi nu ved at indføre et krav om en obligatorisk ansvarsforsikring og ved at give politiet bedre mulighed for at konfiskere vandscootere.”

De nye bestemmelser om obligatorisk ansvarsforsikring og konfiskation træder i kraft 15. maj 2018, og de er led i en større pakke af tiltag fra regeringen. Som en del af pakken er der også indført krav om et førerbevis til vandscootere, så førerne skal bevise, at de er i stand til at sejle en vandscooter forsvarligt. Desuden gennemfører Søsportens Sikkerhedsråd en informationskampagne i 2018, som skal øge opmærksomheden på sikker sejlads med vandscootere.

FAKTA:

Loven dækker foruden vandscootere, speedbåde med en skroglængde under 15 meter og lignende fartøjer. Loven indeholder følgende elementer:

* Politiet får bedre muligheder for at konfiskere et fartøj blandt andet på baggrund af vanvidssejlads. Dermed bliver konsekvenserne hårdere for dem, der udsætter andre for fare.

* Der indføres en obligatorisk ansvarsforsikring. Er der ikke tegnet en forsikring, må man ikke benytte fartøjet.

* Den obligatoriske ansvarsforsikring skal dække både personskade og skade på ting.

* Personskade og tab af forsøger omfattes af såkaldt objektivt ansvar. Det vil sikre skadelidte bedst muligt, da erstatning ikke vil være afhængig af, hvorvidt der er noget at bebrejde føreren af fartøjet.Seneste nyheder