Så er det officielt - nye regler for fritidsfartøjer

Nye regler for fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20

På baggrund af et ønske fra det maritime erhverv, om at lette administrationen vedrørende registrering af pantebreve i fritidsfartøjer, vedtog Folketinget den 30. november 2017 en ændring af søloven (lov nr. 1548 af 19/12/2017).

Loven træder i kraft den 1. marts 2018 og gælder alle fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20. Frem til 1. marts vil det være de gamle regler om registrering af skibe og pant, der finder anvendelse.

Fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20

Ændringen betyder, at fritidsfartøjer efter 1. marts 2018 ikke længere kan registreres i Skibsregistret, og samtidig vil ubehæftede fritidsfartøjer blive slettet fra Skibsregistret. Hvis et skib efter den 1. marts 2018 bliver fri for hæftelser, slettes det automatisk af registret.

Fritidsfartøjer med registreret pant eller andre hæftelser vil forblive optaget i Skibsregistret. Der vil dog fremover kun kunne foretages ændringer vedrørende kreditorskifte, ændrede bestemmelser om modtager af retslige meddelelser samt oplysninger om konkurs eller offentligt eller privat skifte eller andre forhold som begrænser den registrerede ejers dispositionsret.

Efter den 1. marts 2018 kan pant og andre rettigheder i skibet registreres i Personbogen.

Fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 vil fremover ikke kunne få udstedt et nationalitetsbevis, og Søfartsstyrelsen er derfor i gang med at undersøge mulige alternativer til nationalitetsbeviset.

Information om kaldesignalsbevis

Hvis det slettede fritidsskib har fået udstedt et kaldesignalsbevis, vil det automatisk blive afmeldt. Det skyldes, at det tildelte kaldesignal følger kendingsbogstaverne på skibet. Når kaldesignalet er blevet afmeldt, vil ejeren af skibet modtage en orientering i e-Boks. Afmeldingen vil foregå løbende efter den 1. marts 2018.

Hvis der fortsat er behov for et kaldesignalsbevis til skibet, skal ejeren ansøge om et nyt på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Dette kan dog først ske, når det gamle er afmeldt. Man har mulighed for at beholde det tidligere tildelte MMSI-nummer. Vejledninger til ansøgning kan findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Betaling for nyt kaldesignal vil blive refunderet. I ansøgningens bemærkningsfelt skal ejeren angive skibets tidligere kaldesignal, ligesom det bør angives, at skibet er udslettet af Skibsregistret i forbindelse med lovændringen 1. marts 2018. Hvis det gamle MMSI-nummer fortsat ønskes, skal det ligeledes skrives her.

Fritidsfartøjer med en bruttotonnage over 20

Der er ingen ændringer i forhold til i dag, dvs. at fritidsfartøjer kan optages i Skibsregistret, pant og andre rettigheder kan registreres, og der udstedes nationalitetsbevis.

Erhvervsskibe

Der er ingen ændringer for erhvervsskibe i forhold til i dag. Vær dog opmærksom på, at hvis skibsregistret modtager anmeldelse om, at et fiskeskib eller handelsskib eller lignende med en bruttotonnage mindre end 20 ikke længere skal anvendes til erhvervsmæssige formål, vil skibet blive udslettet af Skibsregistret i det omfang, der ikke i øvrigt er registreret rettigheder i fartøjet.Seneste nyheder

Sejlerskole i Svendborg - kun for kvinder

Boat Show: Danmarkspremiere på Sea Ray Sundancer

Code Zero som rullesejl

Se ny kabelfri Code Zero på Boat Show