Sønderborgs hold har trænet i sportsbåd

Sønderborg Yacht Club, som tidligere i foråret modtog TORM Prisen på Dansk Sejlunions generalforsamling, har allerede mange lokale aktiviteter, som promoverer sejlsporten i området overfor potentielle medlemmer, studerende, erhvervslivet og politikere.

Klubben samarbejder med Idrætshøjskolen i Sønderborg, som også har en J-80er, og et af de arrangementer, som er blevet kendt de senere år er Oxbridge, en konkurrence mellem uddannelsessteder. God promovering af sejlsporten overfor en målgruppe af unge sejlere mellem 18-25 år, som der er alt for få af i dansk sejlsport.

SYC’s ligaansvarlige Flemming Clausen – som også sejler den ekstreme 18 footer jolle – er selv på klubbens udtagne ligahold, og fortæller Bådmagaasinet om klubbens liga aktiviteter, der også omfatter, at klubben skal i arrangere det andet stævne i Sejlsportsligaen den 20.-22. juni.

Hvordan planlægger I udtage jeres besætning til ligaen ? Holder I udtagelsessejladser i klubben og i givet fald i hvilken bådklasse ?

"Vi havde planlagt at træne en del i april med flere hold, men vi havde lidt problemer med at få vores J-80’ere klar. Vi har ikke haft nogen egentlig udtagelsessejlads, da mange af vores sejlere deltager i andre sejladser, i hvert her til det første liga stævne."

Vil klubben udtage en besætning forud for hvert ligastævne ? Eller udtage en besætning for hele sæson 2014 ?

"I første omgang finder vi besætninger til de to første stævner, hvor vi under alle omstændigheder har gennemgående rorsmand og forgast. Vores hold har trænet lidt i J-80 de sidste par uger for at få manøvrerne på plads."

Indtil videre har vi udtaget tre personer – rorsmand Erling Ewers, Peter Lindun og Flemming Clausen.”

Hvad er klubbens ambition med deltagelse i ligaen ? Er det jeres mål at vinde ligaen 2014 ? Eller har I en anden målsætning her i første sæson ?

"På grund af den relativt beskedne træning stiller vi ikke op med de helt store forventninger til resultaterne i 2014."

Har I gjort jer tanker om, hvordan I vil bruge ligaen til at promovere jeres klub og sejlsporten i jeres lokalområde, bl.a. med henblik på at rekruttere flere medlemmer ?

”I Sønderborg Yacht Club gør vi allerede meget for at rekruttere flere medlemmer, og vi vil fortsat lave mange arrangementer der fremmer sejlsport.

”Klubben vandt på DS generalforsamling TORM Prisen som netop gives til sejlklubber, der fremmer sporten. Vi laver således Oxbridge, en sejlads hvor uddannelsesstederne i Sønderborg og omegn konkurrerer ud for Alsion, årets udgave fandt sted i torsdags."

"Herudover har vi et arrangement for tilflyttere til byen, Zero Cup hvor byens virksomheder sejler sejladser mod hinanden. Vi har også lavet et årligt arrangement for politikere i Sønderborg, hvor de dyster i inderhavnen."

"Herudover har vi sejlads i juniorafdeling, studenterafdelingen, sejlerskole, tursejlere, kapsejlere og handicapsejlere.”

Har klubben planer om i fremtiden at købe J/70’ere til klubbrug ? Og hvilke både anvender I pt. som klubbåde ? og til hvad ?

”Vi har for øjeblikket ikke planer om at købe J/70, idet vi allerede har to J-80’ere, og i samarbejde med idrætshøjskolen i Sønderborg har rådighed over yderligere en J-80’er mere.

”J-80’erne anvendes primært til sejlerskole aktiviteterne samt studenter sejlads.”

Har du andre spændende synspunkter om ligaens fremtid og muligheder i dansk sejlsport ?

”Vi synes faktisk at Sejlsportsligaen er et fantastisk godt initiativ, og er spændte på, hvad det vil få af betydning for sejlsportens udvikling.”

Faktisk tror jeg, at det er fint at begrænse ligaen til fire årlige stævner. Hvis omfanget bliver meget større får det meget let negativ betydning for andre klasser, som risikerer at blive nedgraderet i forhold til Sejlsportsligaen.”

"I Tyskland har man udvidet første division med to stævner til i alt seks årlige stævner, og det har faktisk medført at sejlere har meldt afbud til sejladser i deres ”normale klasser”, og det er jo ikke meningen.”

Sønderborg Yacht Club

Oxbrige On Alssund 2014

LÆS HER mere om sejlsportsligaen – herunder de andre ligaklubbers planer for udtagelser, lokal promovering af sejlsport, fremtidig klubbåde m.v. Du kan også finde artikler om den tyske bundesliga, herunder om idemanden bag denne, Oliver Schwall.