World Sailings olympiske dilemma

Related Articles: Kære World Sailing - hvor blev troværdigheden af?, Mix offshore doublehand slået tilbage til start

IOC har netop godkendt to nye discipliner ved OL 2024 i Paris, nemlig Mixed Kite samt Mixed 470, som erstatter 470 mænd og 470 kvinder. Til gengæld har IOC, som Bådmagasinet omtalte for et par dage siden, udsat godkendelse af Mixed Two Person Offshore Keelboat, som skulle erstatte Finn-jolle mænd. IOC ønsker yderligere dokumentation for specielt omkostninger og sikkerhedsaspekter inden de tager endeligt stilling til denne nye sejlsportsdisciplin, hvilket vil ske senest i maj 2021.

IOC’s strategi for OL
Vi kigger først på nogle af de vigtigste signaler fra IOC i forbindelse med udviklingen af de olympiske lege, som er resultat af IOC Executive Committees seneste beslutninger, som tager udgangspunkt i IOC’s Olympic Agenda 2020, som blev vedtaget i 2014. Og dette giver et signal til idrætsverdenen om, hvordan fremtidens OL vil se ud.

For det første har IOC afvist alle anmodninger om ekstra events i OL 2024, som var indkommet fra 20 ud af de 26 olympiske sommeridrætter. Yderligere har IOC besluttet at reducere antal idrætsudøvere fra 11.091 til 10.500, dvs. næsten 600 færre idrætsudøvere end i OL 2020, som er planlagt afviklet i Tokyo i sommeren 2021.

Samtidig gennemføres en reduktion af antal discipliner fra 339 til 329, og målet er at kommet helt ned på 310 discipliner, hvilket er nødvendigt for at kunne reducere antal idrætsudøvere i fremtiden. Dermed afviste IOC 41 ansøgninger fra en række internationale forbund om nye discipliner.

IOC er hermed kommet med meget klare signaler om, at fremtidens sommer-OL ikke længere kommer til at vokse, tværtimod. IOC har samtidig meldt ud, at man fremover kun vil godkende nye discipliner, hvis de ikke kræver nye anlæg og/eller stigning i antal idrætsudøvere.

Dermed bliver kampen om at være OL-sport endnu mere intens i fremtiden, hvilket betyder, at idrætsgrene som ønsker at være på OL-programmet også må være i stand til at forny sig.

Nye sportsgrene og discipliner
Tager man et nærmere kig på OL-programmet i dag, er der tre helt nye idrætsgrene med i 2020: Surfing Shortboard, Sport Climbing og Skateboarding og i 2024 kommer Breaking (Breakdance, red.) med i Paris.

Samtidig ser IOC med positive øjne på, at de international forbund kommer med forslag til ændringer af eksisterende discipliner i fremtiden for eksempel Mixed Team Cross Country, Extreme Slalom Canoeing, Parkour, Beach Handball og Coastal Rowing.

Signalerne fra IOC er dermed en modernisering af det olympiske program som appellerer til verdens ungdom, og netop derfor er det helt afgørende for sejlsporten, at der løbende sker en udvikling og modernisering af de olympiske sejlsportsdiscipliner, hvis man skal fastholde sin position som olympisk idræt.

Fuld ligestilling ved OL
IOC har gennem mange år meldt ud overfor de internationale forbund, at IOC ønsker, at OL-idrætsgrene skal have lige mange kvindelige og mandlige idrætsudøvere.

Fra og med OL 2024 i Paris bliver det for første gang en realitet, og når man kigger på det officielle program så er der nu præcis 50% kvinder og 50% mænd. Så det bliver et historisk OL med en sejr for ligestillingen i sportens verden.

Det samlede antal mix discipliner er også stigende, og i 2024 vil 11 idrætsgrene have i alt 22 mix-discipliner, og heraf vil sejlsporten have 4 mix discipliner: Mixed Multihull (Nacra 17 Foiling), Mixed Two Person Dinghy (470), Mixed Kiteboarding (Formula Kiteboarding) plus yderligere én mix disciplin. Så sejlsporten opfylder på denne måde IOC’s krav om både 50/50 kvinder og mænd, samt flere mix-discipliner.

Udfordringen med offshore mix kølbåds klassen?
På det officielle program for OL 2024 er således oplyst, at sejlsporten vil have en fjerde mix-disciplin. World Sailing’s (WS) forslag er Offshore Two Person Mixed Keelboat, men IOC har nu udskudt godkendelsen senest til maj 2021, idet man ønsker at se nærmere dels omkostningerne, dels sikkerheden i forbindelse med gennemførelse af denne offshore disciplin.

Omkostningerne kan blive temmelig høje, idet der skal stilles både til rådighed for deltagerne, ligesom omkostningerne til sikkerhedsforanstaltningerne for en offshore disciplin vil blive markant større, idet man ikke alene sejler på et afgrænset område tæt på det olympiske havneanlæg, hvor der er et intensivt sikkerhedsapparat. Arrangørerne skal sikre bådenes/mandskabernes sikkerhed under på en lang distancekapsejlads, hvor de kan være spredt ud over et stort område. Samtidig skal arrangørerne også beskytte sejlerne mod potentiel terrorvirksomhed.

Det kan godt være, at de franske OL-arrangører kan få et af de store franske værfter (Benneteau eller Jeanneau) til at stille både til rådighed, men det kan blive en stor udfordring, hvis fremtidige OL-arrangører skal budgettere med disse omkostninger for en offshore disciplin. Samtidig vil det formentlig kun være de traditionelt stærke sejlsportsnationer som har råd til en OL-satsning i kølbåd, hvilket ikke stemmer så godt overens med IOC’s ’universality’ begreb.

Den franske marine vil givetvis påtage sig sikkerhedsopgaven ud for Marseille og i Middelhavet, men hvordan vil fremtidige OL-arrangører forholde sig til denne opgave, som vil være en større, omkostningskrævende operation.

WS fortæller, at de omgående vil gå i dialog med IOC og håber, at godkendelsen af mix kølbåds klassen derefter vil komme så hurtigt som muligt, senest i maj 2020. WS er optimistiske omkring IOC’s godkendelse, idet man mener at offshore-sejlads er en spændende måde at fremvise sporten på og engagere fans over hele verden med spændingen ved eventyr, eSport-integration og sejlere der kæmper med elementerne.

Hvad er alternativet?
Hvad vil der ske, hvis IOC ikke godkender mix kølbåds klassen, som i princippet erstatter Finn-jollen? Så kommer WS Executive Committe og Council igen på ’overarbejde’ !

World Sailings dilemma og udfordring er, at IOC allerede har godkendt de 9 ud af 10 discipliner, og der kun udestår godkendelse af en enkelt mix disciplin. Hvis WS skal erstatte offshore mix kølbåd med en anden disciplin, skal WS stadig sikre, at der er 50/50 fordeling af kvinder og mænd. Samtidig har IOC skåret sejlsporten ned med 20 sejlere, fra 350 i Tokyo til 330 i Paris.

Der vil sandsynligvis være røster for at genindsætte Finn-jollen, men det er næppe en realistisk løsning set ift. IOC’s krav om 50/50 fordeling af kvinder og mænd, medmindre man ændrer på andre discipliner samtidig, men det vil kræve en ny forhandling med IOC om en eller flere af de allerede godkendte discipliner, og er det sandsynligt scenarie ?

Hvad kunne en alternativ mix-disciplin være? Hvis det er urealistisk med en anden kølbåd, så kunne man måske tænke i et koncept ligesom Kiteboarding Mix disciplinen, hvor man vil anvende Formula Kiteboarding. Kunne det være en foilende 1-personers jolle, for eksempel WASZP?

Uanset hvad, så får sejlerne maksimalt tre år til den kommende OL-satsning, så der er behov for en endelig afklaring i maj 2021, så sejlerne allerede kan planlægge deres OL-kampagner i efteråret 2021.










Udvalgte artikler *