ISAF: sejlerne må selv bestemme om de vil sejle

Forureningsproblemerne i Rio er gennem flere år blevet omtalt i internationale medier, både store daglige nyhedsmedier og i globale sejlsportsmedier, men hverken den brasilianske regering, Rio’s bystyre, Rio Organising Committee, IOC eller ISAF har tidligere reageret overfor myndighederne.

Det er først indenfor de sidste måneder, at IOC og ISAF er begyndt at reagere, og det er sket på et så sent tidspunkt, at Rio reelt ikke kan nå at gøre noget ved problemerne, udover at etablere nogle midlertidige løsninger under selve OL.

{redmod}

ISAF Events Committee mødtes fredag i Amsterdam i forbindelse med ISAF’s Mid-year møde, og her var blev forureningsproblemerne drøftet ganske intensivt, idet mange er virkelig bekymrede for sejlernes helbred. Det var et af de emner som fyldte meget på dag dagslange møde fra 09.30 til 18.00.

"Pollution officer" og måling af forurening

Komiteens formand foreslog til komiteen, at man anbefalede to initiativer til ISAF’s Executive Committee:

1.   At der tilknyttes en ”Pollution Officer” til Race management teamet

2.   At der tilknyttes et eksternt, uafhængigt firma, som skal måle og monitorere forureningen, især den bakteriologiske forurening, som kan være skadelig for sejlernes helbred, og stille denne information til rådighed for sejlere og hold

”Pollution Officier” skal dagligt være med til at rådgive om, hvorvidt der skal sejles på de inderste baner i bugten, som både er forurenet af flydende affald samt kloakspildevand. ISAF presser på for at arrangørerne etablere yderligere én bane udenfor bugten, således at der er tre banerområder her. Dermed kan man flytte en eller flere klasser ud i Atlanterhavet, hvis sejladserne ikke kan afvikles på en fair måde inde på Guanabara Bay.

Problemet er blot, at der er langt ud til de tre baneområder udenfor bugten, og det tidsrum hvor man normalt kan sejle om eftermiddagen er begrænset. Hvis der yderligere kommer dage hvor der ikke kan sejles hele tiden pga. mangel på vind, så kan man ganske enkelt ikke nå at afvikle alle de planlagte sejladser ude i Atlanterhavet. Samtidig vil det blive vanskeligere at dække sejladserne TV-mæssigt på disse baner.

Man er dermed i det meget store dilemma, at man ikke kan undgå at afvikle sejladser inde på bugten, selvom forholdene ikke er forsvarlige og/eller det ikke er fair for sejlerne.

Sejlerne må selv beslutte, om de vil sejle !

ISAF forestiller sig, at Informationerne fra det eksterne rådgivningsfirma skal gøres tilgængelige for sejlerne og holdene, således at de selv kan træffe beslutning om de vil sejle, hvis forureningsgraden er høj med farlige bakterier. Dermed kunne sejlerne tage sine forholdsregler, enten ved at lade sig medicinere eller vælge at lade være at sejle. Formanden for ISAF Events Committee henviste til, at det jævnfør kapsejladsreglerne altid er sejlernes eget ansvar at tage stilling til om man vil sejle.

Det sidste udløste meget debat og kritik, idet mange syntes, at ISAF på den måde fralægger sig ansvaret, og lader det være op til sejlerne. Og hvilke sejlere vil lade være at tage på vandet, hvis de ligger til at kunne vinde medaljer. De fleste sejlere vil givetvis tage risikoen, og det er et helt urimeligt dilemma at sætte sejlerne i.

Et komite medlem konstaterede 'tørt', at det var da godt at vide om man skulle medicinere sine sejlere inden de tog på vandet !

Et andet komite medlem kritiserede, at der stort set ikke var sket noget de sidste fem år, og man nærmest havde opfattelsen af, at det var blevet værre.

Sejler syg af forurening resten af livet

En tredje person fortalte, at der ved testsejladserne året før OL i Qingdao, var en kvindelig sejler, som faldt i vandet inde i havnen. Hun var syg et år efter episoden, og kommer aldrig af med sine helbredsgener som forureningen har påført hende, og hun kommer til at være på medicin resten af livet. Det er en helt urimelig skæbne for en idrætsudøver, som satser på at vinde olympiske medaljer.

Selvom August normalt er den tørreste måned, så vil eventuelle kraftige regnskyl betyde, at enorme mængder kloakspildevand vil løbe ud i bugten og havet, som vil være påvirket af det sundhedsskadelige spildevand op til flere dage efter et kraftigt regnskyl. Dette blev ledsaget af en kommentar om, at det kunne være utrolig farligt for sejlerne.

IOC og ISAF presser hårdt på for forbedringer, men det eneste som man reelt kan gøre noget ved er det flydende affald. Der vil ganske enkelt ikke være nogen møde at kontrollere kloakspildevandet på.

Der bliver lavet midlertidige foranstaltninger

Bådmagainet talte med Torben Grael, en af verdens bedste sejlere, som nu er coach for det brasilianske hold. Samtidig med at han erkender problemerne, siger han samtidig, at han ikke mener det er sundhedsskadeligt for sejlerne. Men dette modsiges hele tiden af fagfolk og miljøorganisationer i Rio.

Torben Grael fortæller, at man lige nu har en udbudsrunde omkring at lave spærringer ved alle de 20 største flodudmundinger, som løber ud i Guanabara Bay. Hvis man kan kontrollere, at der ikke kommer så meget flydende affald ud i bugten, så mener han at de snart 20 Eco Boats vil kunne samle det værste flydende affald op på de inderste baneområder, så der kan afvikles fair sejladser.

Torben fortæller yderligere, at man med gode resultater allerede har testet en metode, hvor man slipper nogle bakterier ud i bugten, som efter hans udsagn nærmest tilintetgør bakterierne fra kloakspildevandet, men det er ekstremt dyrt. Derfor vil dette ikke blive anvendt i forbindelse med årets testevent i august, men kun i forbindelse med OL.

ISAF er frustreret

ISAF er meget frustreret, og kan nu ikke gøre andet end at vente og håbe på, at vind- og vejrforholdene bliver bedst mulige, og især at der ikke kommer nogle kraftige regnskyl i oplandet.

Man erkender, at det hele er uacceptabelt, og at det pres man lægger på regeringen og arrangøren nytter ikke noget, og man står overfor en meget vanskelig situation.

IOC og ISAF presser på overfor de brasilianske arrangører, men IOC siger samtidig, at man ikke bør øge presset offentligt, herunder via medierne. Man gør alt hvad man kan for at forbedre forholdene for atleterne. Men det er temmelig sent, først at begynde på det 1 1/2 år inden OL.