Det er synd for international sejlsport

Den eneste deltager Danmark nogensinde har haft ved Paralympics, OL for handicappede har været Jens Als Andersen, som vandt sølv i Sydney, og senest deltog i Weymouth hvor han blev nr. 11.

Selvom der er flere centre og klubber med handicap sejlsport på programmet rundt omkring i Danmark, så er der aldrig vokset nogle internationale topsejlere ud af disse miljøer. Det skal selvfølgelig fastslås, at sejlsport for fysisk handicappede på disse centre har haft som deres primære formål at give handicappede sejlere muligheden for at dyrke sejlsporten som deres idræt.

{redmod}

Thomas Jacobsen siger om beslutningen om at fjerne sejlsport fra det Paralympiske program:

”Jeg synes principielt, at det er rigtig synd for international sejlsport, at man mister status som Paralympisk sport. Sejlsporten kommer på denne måde til at miste prestige, og det kan blive sværere at udvikle sejlsport for handicappede, idet den Paralympiske status alt andet lige har tilført ressourcer til sporten i mange lande.”

”Det vil i første omgang gå ud over en række lande, som har satset ganske mange ressourcer på Paralympics, blandt andet europæiske lande som England, Frankrig, Tyskland og Norge.”

”Det får ikke den store betydning for dansk sejlsport, idet vi ikke har noget elitemiljø og nogle potentielle kandidater til kommende Paralympiske Lege. Og vi har gennem tiden også kun haft meget få sejlere, som målrettet har satset på kvalifikation og deltagelse.”

Hvordan synes du, man kan skal gribe det an i fremtiden, for at opnå Paralympisk status igen ?

”Jeg synes ikke selv, at sejlsporten i de Paralympiske klasser har haft specielt nemme vilkår, idet det i væsentlig grad har været et ’appendix’ til ISAF World Cup’en, hvor disse klasser i princippet er blevet hægtet på, men aldrig har haft specielt gode vilkår ved de stævner, fordi al fokus primært har været på de olympiske klasser.”

”Jeg synes man bør gentænke konceptet for at skabe noget, hvor der kommer selvstændige stævner og serier for de Paralympiske klasser, således at det bliver levedygtigt i international sejlsport, og hvor der lægges vægt på kontinentale stævner og serier i stedet for world cup stævner, således at man kan opnå den globale spredning, som er nødvendig for de Paralympiske idrætsdiscipliner.”

Den engelske sejlunion er allerede i dialog med ISAF Disabled Sailing Committee om, hvordan man kunne gribe en proces an med henblik på alligevel at få sejlsporten med i Tokyo i 2020.

Det kan naturligvis blive vanskeligt, at det sejlsportens udfordring reelt har været, at de Paralympiske discipliner ikke har været tilstrækkelig udbredt på flertallet af kontinenter, som er en vigtig forudsætning for de idrætter, som bliver valgt – minimum 32 lande og mindst tre IPC regioner.

Der er måske en ’kattelem’ idet der faktisk er 23 discipliner i Paralympics, og der er kun er valgt 22 discipliner. Men samtidig er der også en række andre idrætsgrene som sammen med sejlsporten vil kæmpe for at komme med på programmet igen.

Læs også: Paralympisk uden sejlsport fra 2020