SAP: Fantastisk afslutning

Sidstedagen i Cardiff bød på relativ let vind som stillede store krav til alle bådene. Starterne var halvvindsstarter helt inde fra bunden af havnen og timingen voldte alle team store udfordringer.

Jes Gram-Hansen. "Vi kæmpede hårdt med, at få starterne på plads i den lette vind, men sluttede dagen med to sejre og fik dermed vores bedste placering og højeste antal point i år. Vi har gjort klare fremskridt, så hele teamet er meget tilfredse – og trætte".

Rasmus Køstner; "Det var rart med en stærk afslutning efter vi havde kæmpet lidt med tingene de foregående dage. Vi havde ændret lidt på strategien i starterne og bådens setup, så det var godt at slutte stærkt her i Cardiff".

Næste stævne er i Nice d. 18. – 21. oktober, og her satser SAP Extreme Sailing Team på yderligere fremskridt.

Rasmus Køstner; "Vi har fortsat nogle ting vi skal have strammet op på – vi taber ind mellem placeringer som vi ikke behøver, så det skal vi arbejde med inden næste stævne i Nice".