Seks sejlklubber går sammen om ny kapsejlads - Guldborgsund Baltic Race

Efter klubberne, som var med til at arrangere kapsejladsen Vegvisir Race, sidste år valgte at aflyse, gik de efterfølgende sammen for sikre, at man også i fremtiden kunne tilbyde en spændende sejlads for single- og doublehand både med start fra Nykøbing Falster. Arbejdet lykkedes, og den 26.- 28. august afvikles Guldborgsund Baltic Race for første gang, med start i Nykøbing.

– Vi er gået ind i dette, fordi der er en efterspørgsel på den type sejladser, forklarer Carl Erik Juel Hansen, der er formand for Sejlforeningen Vikingen og med i styregruppen bag kapsejladsen. 

– Klubberne imellem har vi haft et super godt samarbejde, og det vil vi gerne fortsætte. Samtidig med at vi - med Guldborgsund Baltic Race - kan være med til at markedsføre Guldborgsund Kommune med vores mange skønne områder, siger Carl Erik Juel Hansen.

Omkring Østersøen
For alle baner gælder det, at sejlerne skal runde et mærke i havnen i Stubbekøbing, og derudover skal Østersøsejlerne runde et mærke ved Nysted, så publikum kan følge sejladsen på tæt hold.

Styregruppen bag sejladsen har haft en nær kontakt med Svendborg Amatør Sejlklub, der står bag den meget populære sejlads SILVERRUDDER, hvor singlesejlere skal rundt om Fyn.
– Vi har drøftet muligheden for, at vores sejlads bliver omtalt på SILVERRUDDER’s digitale platforme og tilbyder SILVERRUDDER-sejlere, der vil deltage i vores sejlads, at de kan ligge gratis hos os mellem de to sejladser, fortæller Carl Erik Juel Hansen. Introduktionsprisen på deltagergebyret lyder på 500 kroner for singlesejlere og 600 kroner for doublesejlere, og skulle arrangørerne være så uheldige at måtte aflyse endnu en gang, så får deltagerne deres penge tilbage.

Toreby Sejlklub har sagt ja til også at være med i arrangementet og derudover er det Sejl og Motorbådsklubben Grønsund, Nysted Sejlklub, Guldborgland Bådelaug, Sejlforeningen Vikingen og Bådklubben Guldborgsund, der står bag sejladsen i tæt samarbejde med Guldborgsund Kommune.

Som du kunne læse fredag, så kæmper klubberne i området med Banedanmark og politikerne om at holde broen åben i august/september, men vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på muligheden for time-åbningen af broen i weekenderne, hvor broen vil åben fire gange om dagen. Tilmelding til Guldborgsund Baltic Race, kan fra 15. marts ske på www.guldborgsund-baltic-race.dk - indtil denne dato, vil websiden være under opbygning.


Udvalgte artikler *

Ny båd til sommer?

Sejlerdrømme på tilbud