Du må godt - sejle til andre havne...

Related Articles: Favorabelt tilbud: Ny udgave af KOMMAS HAVNELODS, Gode råd fra Forsvarets beredskab til sejlerfolket , Sejlsporten kan være med i genåbningen

Ja, man kunne godt tro det var starten på en reklamefilm fra Spangsberg "Du må godt"...

8. april udsendte Forsvaret en pressemeddelelse - Gode råd til sejlerfolket.

De ønskede at sætte fokus på, at sejlere, på daværende tidspunkt, ikke umiddelbart kunne regne med samme sikkerhed under pandemien, da forsvarets helikoptere skulle bruges til andre samfundsopgaver.

Et af rådene var, at man kun skulle sejle fra og til egen havn, og altså ikke til andre havne, og slet ikke til de små øer rundt omkring i de danske farvande, for at undgå smittespredning.

Det resulterede i mange henvendelser til Dansk Sejlunion med spørgsmålet, om det virkelig kunne være rigtigt?

Dansk Sejlunion har været i dialog med Forsvaret om problemstillingen, og Forsvaret har nu svaret, at dette råd særligt var gældende i påsken, og vi kan som sejlere derfor se bort fra det nu - tak for det.

Unionen har på den baggrund opdateret rådene til sejlere og bådejere, som du kan læse på deres hjemmeside – men husk, at man fortsat ikke bør sejle til udlandet, hvilket også gælder for sejlads til Sverige eller Tyskland.