fbpx

IOC afviser World Sailing - som indkalder til krisemøde...

Related Articles: Afviser IOC World Sailing? - Mix offshore kølbåds disciplin hænger i en tynd tråd

Krisemøde fredag i World Sailing om den 10. OL-disciplin! World Sailing (WS) Council holder fredag kl 13.00 et Townhall (online) krisemøde med ét punkt på dagsorden, nemlig orientering om IOC’s beslutning om problemerne med WS forslag vedr. ”Mixed Two-person Offshore Keelboat", samt krav til en ny 10. OL-disciplin til Paris 2024.

WS modtog i mandags et brev (via mail, red.) fra IOC’s sports afdeling, som præciserede de udfordringer, som der er med mix offshore kølbåds disciplinen, nemlig:

* Omfanget og kompleksiteten af sikkerhed på baneområdet (offshore)

* Broadcast- omkostninger og kompleksitet

* World Sailing har ikke mulighed for at afvikle et offshore VM

WC skriver onsdag i et brev til Council, at det ikke er en officiel beslutning, men snarere en ’vejledning og assistance’ som skal hjælpe WS med at sikre den 10. medalje til Paris 2024.

IOC har samtidig formelt anmodet WS om at komme med forslag til alternativ disciplin(er), hvis mix offshore kølbåden ikke kan godkendes af IOC’s Executive Board (som modtager anbefalinger fra IOC’s Program Commission (red.))

Oversætter man dette, så er det formentlig et tydeligt signal til WS om, at IOC’s Executive Board forventeligt ikke vil godkende WS forslag, og derfor er det helt afgørende, at WS kommer med et alternativt forslag, således at sejlsporten ikke mister den 10. medalje i Paris 2024, hvilket jo ville være katastrofalt.

Finnjolle klassen har naturligvis haft kendskab til IOC’s holdning, og har nøje tilrettelagt deres spin ved at sprede informationer om IOC’s afvisning allerede tirsdag og indenfor 24. timer herefter at offentliggøre deres forslag til en 10. OL-disciplin. Læs vores morgenartikel: Overlever Finnjollen på OL-programmet i 2024

WS vil fastholde mix offshore kølbåde overfor IOC
WS Præsident Quanhai LI udtrykker overfor Council sin skuffelse over nyheden fra IOC, og beklager at den vil skabe uro i sejlerverdenen. Samtidig fastholder Quanhai LI, at WS overfor IOC vil fastholde den demokratiske beslutning i Council om ”Mixed Two-person Offshore Keelboat” disciplinen, hvilket WS vil gøre klart i sit svar til IOC. Men i lyset af medingen fra IOC vil det være nødvendigt for Council hurtigt at nå til enighed om en eller flere alternative discipliner.

Samtidig opfordrer Quanhai Li til at man ophører med den ensidige lobbyvirksomhed i sejlerverdenen (formentlig med direkte reference til Finn- og Europe klasserne, red.)  - og samler sig om at opnå enighed om forslag der kan sikre sejlsportens 10. medalje til Paris 2024.

Quanhai Li gør det klart overfor Council, at sejlsporten er i betydelig risiko for at miste den 10. medalje, hvis man ikke bliver enige.

IOC’s krav til en ny disciplin
IOC har opstillet en række kriterier for alternative forslag til disciplin(er) fra WS, og de er. som følger:

* Forslaget skal være i overensstemmelse med IOC’s ”Olympic Agenda 2020+5”, herunder relevans for ungdom, innovation, global udbredelse og deltagelse af de bedste atleter

* Fuld ligestilling af køn både mht. antal discipliner og sejlere (f.eks. alternative mix discipliner eller opdeling af aktuelt godkendte discipliner i en kvindelig og mandlig disciplin)

* Prioritere global udbredelse og maksimere sportens tilgængelighed

* Disciplinen bør være testet tidligere ved respektive verdensmesterskaber arrangeret af World Sailing

* Disciplinen bør ikke medføre en forøgelse af de samlede omkostninger og kompleksitet for Paris 2024-organisationskomiteen, de nationale olympiske komiteer og / eller de nationale forbund, specifikt i den direkte sammenligning med sejladsprogrammet som helhed i Tokyo 2020

* Eksisterende baneområder bør anvendes

Hvis dette er standard kriterier fra IOC’s side overfor de olympiske idrætsgrene, så burde dette have været kendt stof i WS, hvilket gør, at man kan undre sig over beslutningen i november 2018 om mix offshore kølbåd.

WS og medierne
Quanhai Li opfordrer i afslutningen af brevet til Council om, at Council medlemmerne ikke deler informationerne med medierne, og oplyser at man vil briefe medierne efter Townhall mødet fredag kl. 13.00.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra dir. Chr. Lerche Dansk Sejlunion som bekræfter, at World Sailing har bedt Dansk Sejlunion om ikke at kommunikere direkte med pressen!

WS store udfordring er, at når de udsender information til næsten 40 Council medlemmer, så er der næsten altid nogen, som ’lækker’ informationen for at promovere deres egen sag og holdninger.

Spørgsmålet er derfor, om WS ikke vil være bedre tjent med en mere moderne holdning til en kommunikationsstrategi, hvor de er åbne, ærlige og offensive omkring alle de sager som behandles i World Sailing. På den måde vil det være WS selv som sætter dagsorden for historierne, og man vil undgå alle de versioner af historierne, som bliver baseret på den ’lækkede’ information.

Good governance handler også om større inddragelse af organisationens interessenter – ikke mindst idrætsudøvene/sejlerne - i beslutningsprocesserne, hvilket giver større gennemsigtighed og ansvarlighed i organisationen.

Unge, moderne sejlere forventer en langt højere grad af åben og ærlig kommmunikation, hvilket ganske sikkert vil bidrage tilstørre forståelse, respekt og anerkendelse for beslutningerne i World Sailing.