Syv steder i Danmark er der såkaldte trafiksepareringssystemer.

Tjek på havets motorveje?

Trafiksepareringssystemerne er også kendte som havets motorveje. Søfartsstyrelsen indgår et samarbejde med Politiet om kontrol af fritidssejlernes sejlads i trafiksepareringssystemerne.

19-06-2012 06:30 - Trine Søe

I danske farvande er der i alt syv trafiksepareringssystemer, hvor det for fritidssejlere er vigtigt at kende søvejsreglerne. Det kan være farligt, hvis man som fritidssejler ikke kender til reglerne for de trafiksepareringssystemer, der skal sørge for sikker sejlads i farvande med mange skibe.

Mange fritidssejlere kender og følger heldigvis reglerne, men nu står sejlersommerferien snart for døren, og det er en god idé at holde sig opdateret - især hvis man sejler i ukendt farvand.

Flere eksempler på ulovlig sejlads

Desværre har der i de senere år været et stigende antal eksempler på, at fritidssejlere ikke kender eller overholder reglerne for sejlads i og i nærheden af trafiksepareringssystemerne. Ulovlig sejlads kan meget nemt føre til farlige hændelser og eventuelt til kollision. I trafiksepareringssystemet mellem Helsingør og Helsingborg er der set eksempler på ulovlig sejlads, som har været til ulempe eller fare for skibsfarten.

I 2011 indledte Søfartsstyrelsen et samarbejde med Nordsjællands Politi om håndhævelse af sejladsreglerne til søs i det nordlige Øresund, og det er et samarbejde, der fortsætter i 2012. Ligesom Politiet andre steder i landet har det med i deres portefølje.

Carsten Jensen fra Søfartsstyrelsen udtaler til Bådmagasinet: "Målet er ikke, at der skal udskrives en masse bøder, men det er nødvendigt at få gjort fritidssejlerne opmærksomme på de regler, der gælder til søs. Især i trafiksepareringssystemerne, der er kraftigt trafikeret, kan der hurtigt opstå farlige situationer, hvis reglerne ikke følges af alle fartøjer".

Reglerne gælder alle 

Hvis du vil undgå en bøde, er det derfor vigtigt, at du har sat dig ind i reglerne til søs. Bødestørrelsen for ikke at overholde reglerne til søs for en fritidssejler ligger på omkring 3.000 kroner. Søvejsreglerne gælder for alle fartøjer - uanset størrelse og type, og således også for små joller og kajakker.

"Sejladsen bliver langt mere sikker, hvis skipper sætter sig ind i reglerne. Det er også vigtigt, hvis sommerturen går til udlandet, at man er bekendt med reglerne i det pågældende lands trafiksepareringssystemer. Vi må desværre hvert år behandle klager fra udlandet på baggrund af danske fritidssejlere, der ikke kender til reglerne", slutter Carsten G. Jensen.

Hvis du er usikker på søvejsreglerne, kan det være en fordel at erhverve sig et duelighedsbevis. Husk at studere søkortene inden og imens du sejler - her finder du oplysninger om det område, du sejler i, og om der er noget specielt, du skal være opmærksom på.

Skriv en kommentar

Alle vores læsere kan frit deltage i debatten.
Husk at holde en god, sober tone.
Læs mere om vore retningslinier her >>
Captcha plugin for Joomla from Outsource Online
 

2 Kommentarer

#1 - Sendt d. 06-20-2012 - Kl. 21:07 af ???
Og hvad er reglerne så??

Det ville være fint hvis der kunne bruges bare fem linier på at repetere dem! Jeg kan ikke nå at tage et duelighedsbevis inden sommerferien.
#2 - Sendt d. 06-21-2012 - Kl. 12:47 af Lars
http://www.sejlsikkert.dk
/Soevejsregler/SaerligeRegler
/Trafikseparering
/Regeltekster.aspx
 

Julegave 330x275

 
 

300

 
 
  

onlineabo

 

printabo

 
 
 

Udvalgte varer til vores abonnementer

 
 
 

dit link til bådbranchen

Raymarine
Schultz Sejlmageri
Scandinavian Yacht Center Dragør