Sverige skal have flere tømmestationer, når et nyt forbud træder i kraft i 2015

Svensk forbud mod toiletudslip

Til trods for flere svenske bådorganisationers protester har den svenske Transportstyrelse indført forbud mod bådtoiletudslip af nogen form fra den 1. april 2015. Hvis man sejler i svensk farvand efter den 1. april 2015, skal man være opmærksom på nye regler for tømning af bådens holdingtank.

22-05-2012 15:30 - Trine Søe

Debatten om tømning af bådtoilettet har været et hot emne flere gange i Sverige. Det har hele tiden været meningen, at ældre og mindre fritidsbåde skulle have dispensation til at tømmen tanken i åbent farvand - ligesom vi kender det herhjemme. Men nu bliver det helt forbudt for alle fritidsbåde at tømme tanken i hele Sverige og ud til territorialgrænsen, der er på 12 sømil ud fra kysten.

Fritidssejlernes forurening er minimal

Flere bådorganisationer har ellers kæmpet hårdt mod denne beslutning. Man har peget på det urimelig i et forbud, da sejlernes udledning nærmest ikke har en indvirkning på forureningen af havet. Fritidsbådenes total udslip af fosfor per år ligger på omkring 3 tons. Sammenligner man det med forureningen fra landbruget, der udleder 620 tons per år, og industrien og renseanlæg der udleder 660 per år, så forekommer det nærmest vanvittigt at starte med fritidsbådene.

Behov for nye faciliteter i havnene

I Sverige findes der på nuværende tidspunkt omkring 150 modtagestationer, der kan tømme fritidsbådenes septiktanke. Bådorganisationerne regner med, at man har behov for omkring 400 nye stationer langs de svenske havne og kyster, når det nye forbud træder i kraft.

Hvordan er reglerne i de øvrige nordiske lande?

I Norge kan man tømme fritidsbådes holdingtanke 300 meter fra kysten. I Finland har man siden år 2000 haft strenge regler på området, og der er i dag over 300 tømmestationer langs kysten i Finland.

I Danmark er hovedreglen, at toiletaffald aldrig må pumpes ud i en havn eller marina. Er båden bygget efter år 2000 og forsynet med toilet, skal der være holdingtank om bord og dæksgennemføring til tømning af tanken. Er båden bygget mellem 1980 og 2000, og har den toilet om bord, skal den være ombygget med holdingtank og dæksgennemføring, men kun hvis båden er længere end 10,5 m lang og mere end 2,8 m bred. Er båden fra før 1980, eksisterer der ingen krav. I Danmark kan man tømme bådens holdingtanke i havet, hvis båden er 12 sømil fra land. Dog må de både, der ikke er omfattet af de ovenstående krav godt udlede toiletaffald mindre end 12 sømil fra kysten.

 

Skriv en kommentar

Alle vores læsere kan frit deltage i debatten.
Husk at holde en god, sober tone.
Læs mere om vore retningslinier her >>
Captcha plugin for Joomla from Outsource Online
 

4 Kommentarer

#1 - Sendt d. 05-23-2012 - Kl. 09:35 af gert
Det er typisk , det er burokraterne som sidder på deres skriveborde og finder på den slags ting, Hvad er konsekvensen hvis du tømmer din tank til havs, hvordan vil de kontrollere det, og hvad med ´de både som der ikke er noget krav til, får de forbud mod at anløbe en svensk havn. ?? Og sådan kunne man blive ved.

Eu plattenslager eller også har de aktier i disse tømnings tanke virksomheder.
#2 - Sendt d. 05-23-2012 - Kl. 12:50 af Den gnavne ingeniør
Velmenende mennesker er desværre forrygende ofte dårlige til at regne og evaluere. SUK!
  

Tilmeld nyhedbrev

 

onlineabo

 

printabo

 
 
 

Udvalgte varer til vores abonnementer

 
 
 

dit link til bådbranchen

ROLLY TASKER SAILS - Prisvenlige, stærke og lethåndterlige
Siim Båd og Motor A/S - Danmarks største bådcenter!
Aalborg Yachtbureau