Dan Ibsen ved dagens pressemøde. Næste uge står den på stort ISAF møde i Dublin. Foto: Søren Øverup

Dan Ibsen exit: En lykkelig udgang?

Kommentar: Startede som Generalsekretær i juni 1985, altså holdt topposten i 27 år, 5 måneder og 25 dage. Imponerende og skræmmende længe. DS stod vel egentlig også for Dans Sejlunion, og der er ikke tale om en stavefejl.

25-10-2012 15:50 - Nicolai LassenKilde: Kommentar af Nicolai Lassen

Generalsekretæren har siddet der altid, mens formænd er kommet og gået. Stabiliteten har givet en magt, og mulighed for at styre skuden – Dansk Sejlunion – i den retningen som Dan har ønsket. Sikken en udvikling, da Dan startede, hed generalsekretæren "Aagaard", og den fine titel var nok mest en lille kompensation for en ringe hyre.

Dengang holdt Dansk Sejlunion til ude i Svanemøllehavnen, med Generalsekretæren, en ældre sekretær og så Dan som studie medarbejder. Det tog kun 1½ år, så var Dan bossen og "skuden" er siden målbevidst styrket. I dag må vi nok erkende at Dansk Sejlunion er en supertanker, som har været meget svær at rokke ved gennem mange år – altid med Dan ved roret.

Dan Ibsen er et magt menneske, selv benægtede han det hårdnakket på dagens pressemøde. Men flere kan nikke genkendende til at Dan aldrig har været bleg for at udøve sin magt. Personlig har jeg fået krabasken fra Dan smagt flere gange, nogle gange mere berettiget end andre. Men gennem alle årene, har det været skidt for din person, hvis du faldt uden for normalitetsprincippet, altså den normalitet der er i Dans optik.

En så markant leder, bliver også en klods om benet for organisationen på den lange bane. Dan har nok stået i vejen for en udvikling de sidste år, megen ballade har der været omkring personen "Dan".

Selv vil han hævde, at han alene har udført de beslutninger som bestyrelsen har pålagt ham.

For en udefra stående, har det været vanskeligt at skille tingene helt ad. Har Dan været dukkefører for et bestyrelseshold af marionetter? Eller har de haft magt til selv at sætte kursen? Lige indtil i år, har selve formandsposten været ulønnet, men altid meget tidskrævende. Så mon ikke, at enhver tid siddende bestyrelse har været tvunget til at lytte til den fastansatte generalsekretær?

Enorm indsats

Men arbejdsindsatsen fra Dans side kan ingen klage over, endsige de mange resultater. Både nationalt og internationalt. Dan har været kongen af sejlsport i Dansk Sejlunion og i ISAF, internationalt som vicepræsident i European Sailing Federation siden marts 2008, med ansvar for EUROSAF Events Committee. Siden 1994 formand for World Sailing Rankings Sub-Commmittee I ISAF, altså 18 år i inderkredsen af magthaverne i al international sejlsport.

Her kunne Dan Ibsen have siddet trygt til sin pension, hvis ikke flertallet var gået i mod bestyrelsen og vraget Hans Vengberg som ny formand. Flertallet i dansk sejlsport ville fornyelse, og bragte den nuværende formand Hans Natorp på tronen.

Dermed kom strategi processen ind, og ændrede radikalt ved det verdensbillede Dan gennem årene havde opbygget. Fra at være serviceorgan "klubbernes klub", til at være talerør for de 60.000 medlemmer. En formand der pludselig blev "lønnet", med en helt række nye funktioner og daglig politisk leder over Dan. Det var begyndelse til enden for Dan Ibsen som generalsekretær, alene tidspunktet var interessant. 2012 sejlsæsonen er ved sin ende, OL er slut, så tidspunktet er velvalgt.

At skiftet sker nu er ingen overraskelse, på redaktionen har vi længe kendt til udviklingen. At det ville ske i dag, var allerede lagt ind i redaktørens kalender. Positivt er det at se hvor "ordentlig" og respektfuld det sker. Der har jo længe ligget en voksende "pressball" på generalsekretæren fra formandens side.

"Jeg har siden foråret haft en dialog med Natorp, og vi er enige om strategien." For Dan var alternativet en fyring på gråt papir. "Det er efter en gensidig aftale mellem unionen og Dan Ibsen at Ibsen forlader sin post, men fortsætter i unionen med fokus på det internationale (ISAF, red.) og samtidig skal Dan stå i spidsen for planlægningen af Dansk Sejlunions 100 års jubilæum som oprinder i juni 2013." Ude i erhvervslivet hedder det uddeling af et stk. "Hold kæft" bolsje.

Men respekt fra min side, det er "ordentlig" bestyrelsesarbejde. Samtidig respekt for at Dan Ibsen, der har siddet som chef i mere en 25 % af Dansk Sejlunions levetid. De foregående 75 år, er der nok sket mindre end den udvikling som Dan repræsenterer. På det internationale sidder Dan med en viden og et politisk netværk, dansk sejlsport ikke har råd til at miste lige nu.

"Det ideelle tidspunkt at søge en ny profil med særlige kompetencer inden for forandringsledelse til at overtage posten som generalsekretær," udtaler Hans Natorp. Godt nok er headhunter virksomheden Mercuri Urval kørt i stilling, men lur mig. Formand Natorp har kørt en ny profil i stilling – måske ligefrem ham selv?

For Dan med sin alder på 58 giver det nye karrierer muligheder og muligheden for at sejle lidt mere med brormand Allan. Det store spørgsmål er om den gamle generalsekretær forstår begrænsningerne i at skulle træde et skridt tilbage, for at give plads til en ny generalsekretær? Sandhedens kommer når Dansk Sejlunions 100 års jubilæum er overstået næste sommer.

Foreløbig skal der lyde en stor tak for indsatsen.

Skriv en kommentar

Alle vores læsere kan frit deltage i debatten.
Husk at holde en god, sober tone.
Læs mere om vore retningslinier her >>
Captcha plugin for Joomla from Outsource Online
 

5 Kommentarer

#1 - Sendt d. 10-25-2012 - Kl. 16:09 af Kristian Rasmussen
Formen, velskreven og ærlig kommentar
#2 - Sendt d. 10-25-2012 - Kl. 17:13 af Mikkel Winston
General sekretæren i DS må være at sidestille med en direktør i en virksomhed. Det er jo ikke første gang en ny bestyrelse ønsker at sætte deres eget hold, hvilket jeg finder helt naturligt og en del af risikoen ved at være den ansatte øverste leder. Det er dog yderst usædvanligt, at man opretter et nyt job til en afgående øverste leder og som medlem af DS finder jeg det bekymrende. Det er ligeledes yderst uhensigtsmæssigt i forhold til en kommende generalsekretær.

Jeg er fuldt bevidst om det personalemæssige/personlige hensyn, men alle os som har valgt at blive ledere kender risikoen – hvilket der som regel også er taget hensyn til i ansættelsesaftalen. Alternativt aftales en separat aftrædelsesaftale.

(…men det jo ikke første gang det set i Brøndby…naboen er jo BIF;-) )

Dan! Tak for den store indsats for vores sport gennem alle dine år i DS og god vind fremover.
#3 - Sendt d. 10-25-2012 - Kl. 21:47 af Niels Christian Andersen
Respekt om Bådmagasinet, alle andre medier bringer pressehistorien fra DS, mere eller mindre direkte afskrevet. I får Lassen sat til tasteturet og knapt 4 timer efter, har I en solo kommentar, som kommer hele vejden rundt. Enten er Lassen blevet tippet for flere dage siden, alternativt er han hurtig på tasterne og kan sin Dan historie?

Det er ihvertfald journalistisk af højeste klasse, selv Dan må være glad for den kommentar. Godt gået.
#4 - Sendt d. 10-26-2012 - Kl. 09:04 af Kim Hansen
Uendelig ligegyldigt, hvis ikke lige det var fordi vi taler om håndtering af medlemmernes midler. At sætte Dan Ibsen på 2 års ventepenge og samtidig betale en frivillig formand for at udføre arbejde som Generalsekretæren burde lave.

Det er i den grad misbrug af mandat, og spild af medlemmernes penge. DS hyrer og hyrer til højre og venstre, men landets som helhed fyrer. Og når man så endelig skal af med en tung post, så giver man ham fandme en ny position, hvor han intet skal lave.

God weekend, hvordan kan jeg få lov til at melde mig ud af DS ?
#5 - Sendt d. 10-26-2012 - Kl. 10:43 af Jan Jensen
Tak til Dan for en stor indsats. Og at det i perioder har været "Dans Sejlunion" kan vi nok først og fremmest takke tidligere tiders hovedbestyrelser for. Det har ingen steder stået nedskrevet at generalsekretæren skulle have så stort et ansvar og magt som Dan måtte påtage sig.
Nu skal vi have "sejlerfokus" og DS vil være sejlernes svar på bilejernes FDM. Hvem har lige besluttet det? Det må og skal være klubberne, der er indgangen til sejlsporten, og klubberne skal hjælpes til at have attraktive medlemstilbud. Vel at mærke tilbud, der kan fungere uden en horde af DS-konsulenter rendende rundt i landskabet i et - på forhånd dødsdømt - forsøg på at overtage klubbernes ansvar. Og indtil videre er DS også beslutningsmæssigt klubbernes organisation. Hverken specialklubber eller menige sejlere har reel indflydelse. Jeg har svært ved at se hvordan klubberne skal acceptere at kradse flere og flere penge ind til DS og samtidig afgive indflydelse? Det hænger da ikke sammen?
 

Julegave 330x275

 
 

300

 
 
  

onlineabo

 

printabo

 
 
 

Udvalgte varer til vores abonnementer

 
 
 

dit link til bådbranchen

John Mast
Gransegel
Aalborg Yachtbureau