Hvordan kan vi få flere aktive sejlere? Foto: Per Heegaard

Skal flere sejlerbørn komme fra den lokale folkeskole?

Bagsiden - "De forældre, der gør ingenting, er lige så slemme som de forældre, der gør alt for meget?" er vel den overordnede konklusion på den fantastiske og kvalificerede debat, der er løbet i den forgange uge har udspillet sig her på Bådmagasinet. Debatten er så god, så print den nu ud og del ud til de aktive forældre omkring jer

31-08-2012 11:00 - Nicolai Lassen

Ovenpå sidste uges Bagside: Forkert forældre engagement truer sejlsportens fremtid har debatten raset omkring forældreengagement. Den rette balancegang skal I selv finde ude i klubben, og den skal reelt set aftales mellem forældrene. 

Problemstillingen er først aktuel, når børnene er kommet ned i sejlklubben og er begyndt at sejle. Opgaven er jo, at de skal først finde vej og blive interesseret i livet på vandet. Dansk Sejlunions formand, Hans Natorp, som både her på Baadmagasinet.dk, i Børsen Weekend og i dag også på Bådmagasinet print har udtalt: "Dansk Sejlunion har en klar forventning om, at især Jonas Høgh, som rollemodel, kan styrke ungdomsarbejdet". Gid det var tilfældet, men virkeligheden er desværre nok lidt mere brutal.

Udfordringen er den ret enkle, at rigtig mange i forældregenerationen simpelthen ikke har sejlsport på deres egen interne lystavle. Havnen er alene et ukendt sted, som de kører forbi i deres stressede hverdag. Umiddelbart vil deres afkom aldring få muligheden for at få glæden ved livet på vandet.

In eller yt i fællesskabet

Da jeg selv var mere en dybt involveret i en lokalt ungdomsprojekt, opdagede jeg en afgørende faktor for succes. Skal du have en ung ned på havnen, skal du også have vedkommendes nærmeste venner med. Er du otte, ni, ti år gammel, så gør du ikke noget nyt på egen hånd. Når du prøver noget nyt og anderledes, er det lige så meget for at opnå lidt prestige i klassen. Grænsen mellem du opnår prestigen, eller du blot er supernørdet er hårfin. Det handler kort sagt om du er In eller bare Yt i fællesskabet. Er det sidste tilfældet, stopper den unge, og så misser dansk sejlsport hurtigt et potentielt talent.

Derfor skal der helst være mindst tre i klassen og gerne flere, som samtidig fanges ind i sejlsportens glæder. Rigtig mange folkeskoler ligger placeret i kort cykelafstand til den lokale sejlklub.De fleste unger har allerede været nede på havnet bevæbnet med fiskenet og plastikspand i de naturfaglige fag, så det er da sund fornuft, hvis de efter skole også besøger havnen, så de kan komme ud og sejle?

bagsiden

Det er nemmere at være in, hvis ens venner også dyrker sejlsport.

Udnyt de kommunale tilbud

Enhver skole har en fritidsordning og en ungdomsklub med masser af initiativer og frem for alt dybt engagerede medarbejdere. De går da og drømmer om at nedbringe de unges passive tid foran skærmen med et alternativ. Sejlsport kunne jo fint være et af initiativerne? I forvejen får de fleste sejlklubber kommunale tilskud til ungdomsarbejdet - ligesom diverse skole- / fritidsordninger er kommunalt drevet.

Jeg ved desværre godt, at sådanne initiativer ikke skaber syndfloder af nye sejlere nede på havnen. Men kan vi opretholde to-tre nye sejlere i udvalgte klasser på hver potentiel folkeskole, så vil "de store tals lov" give masser af nyt blod til dansk sejlsport. Det stiller enorme krav til den enkle sejlklub - alene kravet om at stille materiel til rådighed giver udfordringer. Men, når det foregår inden for rammerne af folkeskolens fritidstilbud, stiller kommunen også kvalificeret personale til rådighed. Opgaven bliver at skabe begejstring mellem ledelsen i sejlklubben og kommunens folk på ungeområdet. Det er i sig selv en vanskelig opgave som kræver diplomati og imødekommenhed – desværre to vanskelige ord i mange sejlklubber.

Husk, al ny begyndelse er svær – men prøv dog lokalt, det kunne jo blive succes. For sejlsportens skyld er det rigtig interessant at spørge læserne, om I kender nogle sejlklubber, der allerede praktiserer denne kommunale samarbejdsmodel? Lad os få jeres input.

Skriv en kommentar

Alle vores læsere kan frit deltage i debatten.
Husk at holde en god, sober tone.
Læs mere om vore retningslinier her >>
Captcha plugin for Joomla from Outsource Online
 

10 Kommentarer

#1 - Sendt d. 08-31-2012 - Kl. 11:20 af Jesper (SKS)
Nicolai
Godt indspart du kommer med her, sideløbende vil jeg tilføje at sejlklubberne skal se mere på medlemmernes interesse frem for udlejning af både og drift af resturanter.
Vi får intet udover at vores grej bliver slidt ned af ikke medlemmer.
#2 - Sendt d. 08-31-2012 - Kl. 11:24 af Christian Hangel
Jeg er helt enig i at skolerne er et væsentligt rekruteringspotentiale, men udfordringen er at det dermed er flere sejlere uden sejlsportsopvækst vi få, det vil sige at der skal påregnes at der skal som du påpeger bruges mange klubresurser både menneskeligt og materielt på at uddanne og fastholde disse unge. Dette er noget kun få danske sejlklubber er klædt på til, og der er desværre en del forskel på hvor rundhåndede komunnerne er med støttekronerne.

Men nye positive initiativer giver ofte også positiv opbakning politisk, og kan dermed måske på sigt forbedrede resurser for sejlklubberne. Egentligt svarer vores klubmateriel i sejlklubberne jo til den svømmehal svømmeren i svømmeklubben bruger for at kunne udøve sin sport, forskellen er at svømmehallen stilles gratis til rådighed af kommunerne.
#3 - Sendt d. 08-31-2012 - Kl. 14:12 af Gregers
Fantastisk god ide, Lassen er kommet med. Det ville væe pragtfuld hvis Bagsiden og Bådmagasinet gik forrest, bare i en kommune. Godt for dansk sejlsport og god reklame for Bådmagasinet.
#4 - Sendt d. 08-31-2012 - Kl. 16:06 af Christian Hangel
Det er mig bekendt et af DS´s ungdomskoncepter som de støtter allerede og har arbejdet med i et par år. Og der er mig bekendt nogle klubber der har haft forsøg på forskellig vis, Så det kunne være at man skulle snakke lidt med DS om erfaringerne.

Her i Frederikssund har vi haft prøvet et par gange at have skoleklasser på besøg, det gør det lidt lettere når en af de involverede ledere i ungdomsarbejdet selv er lærer. Ellers kræver det jo resurser i dagtimerne som kun få klubber kan stille op med, da ungdomsledere m.f. jo typisk er arbejdsramte familje forældre.
#5 - Sendt d. 08-31-2012 - Kl. 18:01 af Knud "Skovshoved Havn"
@ Jesper
Hvor har du ret i dit udsagn om manglende klubliv mange større sejlklubberne rundt omkring og specielt i området nord for København.
Det nærmer sig mere og mere hvad vi ser omkring FCK, Brøndby, AGK og lignende klubber der bygger alt op omkring sponsorater og indtjening, klubliv er ikke på dagsordnen der eneste der gælder, er kroner i kassen.
På den anden front ser vi sportsklubber der blomstre og vokser både unge og gamle tiltrækkes liver i og omkring sportsaktiviteterne = det kan lade sig gøre at tiltrække og fastholde ungdommen!
Det der er brug for er et aktivt foreningsliv, hvor der er aktiviteter også på tværs, hvorfor kan optimisterne ikke spille fodbold eller dyrke en anden aktivitet som et supplement til sejlads.
Personligt er jeg utryg ved den udvikling vi ser omkring sejlklubberne i min og Jespers hjemhavn som Jesper skriver, er et nødvendigt onde for at kunne drive en forretning.
Sejlerhilsen
Knud
#6 - Sendt d. 08-31-2012 - Kl. 18:33 af Tais
Spørgsmål til Lassen.

Hvad skete med Skovser- onsdagsholdet efter du solgte dit hjerte til KDY.
Har ikke set en eneste af onsdags optimisterne siden KDY tog over.
Lassen håber på et ærligt svar fra din side.
#7 - Sendt d. 08-31-2012 - Kl. 21:19 af Nicolai Lassen
Kære Tais,

Det oprindelige Skovserhold løb ind i den udfordring af "vores" børn blev store, og ikke "gad" deres forældre. Personlig har jeg altid sat en slut dato på mit frivillige engagement i en given sag, så jeg stoppede i forbindelse med at Skovserholdet gik fra Optimister til Teva og Feva joller.

Og det kører efter min bedste overbevisning fint i KDY regi, men skal det op på det niveau som da det oprindelige "Skovserhold" kørte stærkeste, kræver det en ny forældrekreds - der er lige så tossede som vi var dengang.

De skal nok komme, forhåbentlig

God weekend

Nicolai Lassen
#8 - Sendt d. 08-31-2012 - Kl. 21:28 af Tais
Kære Nicolai
Din respons på mit spørgsmål giver svaret på hvorfor vi ikke lykkes med ungdommen.
Dit onsdagshold blev overtaget af KDY = en fiasko i den "store" klub.
Det vi skal have for at fastholde ungdommen er hvad du skabte med onsdagens sejladser og optimisterne.
Fremtiden ligger ikke i KDY eller SKS regi hvis vi skal fremme sejlsport og fastholde ungdommen.
#9 - Sendt d. 09-01-2012 - Kl. 00:20 af Michael Boe
Kære Tais,
Jeg er i forældregruppen i SKS optimistjolleafdeling. Du kan finde min mail på Skovshoved Sejlklubs hjemmeside, hvis du har nogle gode ideer til, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt for børnene at sejle. Vi prøver det bedste vi kan, og jeg ser din konklusion om at SKS ikke byder på den rigtige fremtid, men jeg ser ikke argumenter hvorfor eller forslag til alternativ fremgangsmåde.

I en optimistjolleafdeling er der utrolig mange opgaver der skal løftes, og det er forældrene der gør det. Jeg har svært ved at se stopklodser i forhold til de forældre der vil være med til at tilbyde børnene endnu flere muligheder, så længe de går ind i arbejdet. Hvis man synes der mangler tilbud, så kom og vær med til at skabe det tilbud. Det er rigtigt at SKS har optimistsejlere i verdensklasse, men vi har også børn der sejler på et hyg-sejl-og-vær-glad hold. Forældrene til de kapsejladsglade børn er rigtignok aktive med at støtte kapsejladsaktiviteterne - tager til stævner, hjælper med til at arrangere vores eget Skovser Cup og sørger for dygtige trænere for at nævne noget. Vi kan bruge flere aktive forældre som gør en særlig indsats på områderne langt fra kapsejlads. Der er masser af plads! Tag jeres børn med og lav tursejlads til Taarbæk, endnu flere sociale aktiviteter, "non-regatta events" osv. Sid ikke og vær sur på "det elitære", men skab endnu mere supplement til dette miljø til gavn for vores unger.
#10 - Sendt d. 09-02-2012 - Kl. 09:15 af Kristian
Det er noget sludder at ungdoms fremtiden ikke ligger i de store klubber som KDY. Ungdomsarbejde er ekstrem kapitalkrævende, med masser af udstyr, trænere, lokaler osv. Selv når forældrene betaler formuer, skal klubben stadig finde store beløb for at skabe et ordentlig ungdomsarbejde.

KDY gør det fremragende i Rungsted, men er i et paradime skift i Skovshoved. Jeg er sikker på at den nye organisation med Christian Rasmussen får stor succes inden for en overskuelig tid. Men det erstatter aldrig forældreopbakning, specielt blandt de yngste. Her mangler KDY klart en aflæser af forældre kredsen i det gamle "Skovserhold"
 

Julegave 330x275

 
 

300

 
 
  

onlineabo

 

printabo

 
 
 

Udvalgte varer til vores abonnementer

 
 
 

dit link til bådbranchen

Kjøller - Komfortudstyr til lystbåde
Bluebay marine
YachtBroker