Bådmagasinets billedgalleri

Ylva-klassen klarede kun lige min. antallet på 15 både ved DM 2014. Næstformand Flemming Fjord sejler i DEN 37.. Foto ylva.dk

Ylva-klubben: Det er os allesammen der har et problem

12-01-2015 15:59 Dan Ibsen12-01-2015 14:59 - Dan Ibsen
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Dansk Sejlunion holder på søndag det første møde med klasser gennem en årrække, men det har knebet med tilmeldingerne til seminaret, som afholdes i Kerteminde Sejlklub.

DS kapsejlads konsulent, Mikael Jeremiassen havde i sidste uge kun modtaget 8 tilmeldinger, og DS ville meget nødig aflyse, da man ønsker dialogen med klasserne. Heldigvis er tilmeldingerne strømmet ind over weekenden, og der er indtil i dag modtaget tilmeldinger fra 25 klasser, hvilket er flot.

Udover DS medarbejdere i 'kapsejladsafdelingen' Mikael Jeremiassen og Jette Dalegaard, så forventes DS Sportschef Thomas Jacobsen og DS formand Hans Natorp tillige være til stede.

Bådmagasinet bragte i lørdags følgende artiklen om DM problematikken: DM strukturen i sejlsport trænger til revision

Ylva-klassen er selv en af de klasser, der ligger på ’vippen’ med 15 deltagere i DM’et sidste år, som er minimum for blandt andet kølbådene.

Ylva-klubbens næstformand, Flemming Fjord har sendt følgende indlæg til Bådmagasinet, som ’indspark’ i denne debat:

Indledningsvis stor respekt for initiativet fra DS til at få diskuteret klassebådenes fremtidige niveau. Det er bestemt tiltrængt, og der er lagt op til en spændende og måske skelsættende dag i Kerteminde på søndag.

Dernæst en meget fin og informativ redegørelse fra Dan Ibsen om klassernes ”aktuelle helbredstilstand”. Og som de siger i fodbold: ”så lyver tabellen ikke”!

Behovet for en justering er indlysende og der er klart bådklasser, der kan/skal opgraderes, men der er samtidig også behov for at adskillige bådklasser nedprioriteres eller helt fjernes fra listen over DIF/DS-DM. Det er et følelsesmæssigt stærkt emne for mange, men hvis vi skal have ”knækket kurven”, - og det skal vi, så er der behov for nytænkning og en målrettet tilpasning. Det vil gøre godt for nogen, men for andre vil det betyde en langsom udfasning og på sigt vil flere bådklasser kunne se sig selv, som en ”uddøende race”.

”Rules of the game” !

Jeg læser det som om, at DS er parat til at handle og klar til at tage de nødvendige skridt. Ros herfra for at DS er parat til at påtage sig ansvaret for at ”føre kniven”.

Men vi må internt i klasserne også påtage os en del af ansvaret. Vi kan f.eks. gøre op med nogle klassiske, traditionelle holdninger om, at vi absolut skal afholde DM i en bestemt uge, i en bestemt måned. Vi må også fremover ”finde os i, at vi bliver tvangsforlovet” med en tilsvarende bådklasse eller en bådklasse, som vi skal dele opmærksomheden under DM med. Vi skal også være parat til en gang i mellem at komme lidt længere væk fra vores egen trygge havn. Også de bådklasser, der ikke kan traile deres båd.

Der er FOR mange små DM-stævner fordelt over næsten hver eneste weekend i løbet af sommeren. Deltagerantallet er ikke længere attraktivt for hverken den arrangerende klub eller for den enkelte sejler. Og de mange ”små” stævner drukner i mængden af andre større idrætsbegivenheder, der dækkes af skrivende og elektroniske medier.

Vejen frem KAN være færre stævner, men med deltagelse af flere bådklasser og dermed flere sejlere på vand/havn.

Det skal være både sportsligt attraktivt og sjovt at deltage i et DM. I dag kan de mange små stævner opfattes som ”forudsigelige og kedelige”!

De arrangerende klubber har i dag ikke et økonomisk overskud til at arrangere de ting, der gør det attraktivt og sjovt at deltage.

Ting, som f.eks. gratis kran og gratis havneplads, billig indkvartering/overnatningsmuligheder, øget kvalitet i forplejningen, sponsor – og mediepleje, alternative kulturelle happennings, og endelig en attraktiv festlig afslutning, der vil kunne huskes i længere tid. Alt sammen ting, der kun sjældent findes samlet i ét og samme stævne. Men ting, der vil få bådejere og gaster til at se frem til det pgl. mesterskab.

Ved at lægge flere mesterskaber i ét og samme stævne, kan det gøres økonomisk attraktivt for en arrangerende klub. De mange sejlere vil sætte deres præg både på ”vand og i by” samtidig med at div. medier vil være mere modtagelige for at viderebringe stemningsbilleder og sportslige resultater. Sponsorer vil have samme interesse i takt med en øget medieinteresse.

Ikke ét ord om Kieler-Ugen, men koncepterne fra f.eks ”Big-Boat Callenge”, Svendborg Classic, Århus Festuge, X-Yachts Gold Cup –  (tilfældigt nævnt) –  er alle stævner, hvor der er mange sejlere samlet, og stævner, som hver i sær indeholder flere af de ting, som sejlerne savner ved de traditionelle DM-stævner.

Det ville være prisværdigt, hvis DS viste karakterstyrke og for min skyld meget gerne gik radikalt til værks.

DS må gerne vise initiativ til at samle ”de gamle”, men stadig bæredygtige bådklasser med nogle af ”de nye og fremadstormende klasser” i nogle ”Mesterskabs-pakker” indeholdende 4 – 8 klasser. Alt afhængig af den enkelte bådklasser’s kapacitet, geografiske placering og mangfoldighed.

Mesterskabspakkerne” vil formentlig være langt mere attraktive for arrangerede klubber og DS må gerne med en strukturel, fremadrettet planlægning ”diktere”, hvornår og med hvem de enkelte mesterskaber skal afholdes.

Der vil kunne sættes konkrete krav til de arrangerende klubber med hensyn til faciliteter og arrangementet i sin helhed. Krav, som klubberne kun vil kunne honorere, hvis vi hver gang kunne garantere et minimums antal deltagere på mellem 300 – 500 og dermed et økonomisk grundlag for afholdelsen af stævnet.

Vi må som klassebåds-organisation fraskrive os retten til selv at bestemme hvor, hvornår og sammen med hvem, vi skal sejle om DM. Hvis vi overhovedet skal det fremover…??   Det håber jeg inderligt, men der skal ske et eller andet og når nu DS har taget initiativ, så håber jeg, at vi møder klassemæssigt talstærk frem i Kerteminde.

Det er ikke kun én enkelt klasse, der har et problem. Det er os alle sammen.!

Sluttelig vil jeg pointere, at jeg har fuld tillid til DS, også selv om vi skal fraskrive os retten til selv at bestemme, hvor, hvornår og sammen med hvem, vi skal sejle DM, så tror jeg ikke på, at DS i sin planlægning, for eksempelvis kunne finde på, at sende hverken Knarr eller Spækhuggerne alt for langt væk fra Sundet.

Jeg håber, at vi alle kan se nødvendigheden af, at der skal ske et eller andet, hvis vi fortsat skal bevare et levedygtigt ”klassebåds-koncept”. Og skulle det resultere i, at vi kommer til at sejle færre stævner ”nationalt”, så må vi sejle lidt mere ”lokalt”. Det vigtigste er dog, at stævnerne består, og at vi fortsat glæder os til at blive inviteret til et DM, der afholdes under lidt andre og attraktive konditioner end dem, vi kender hjemmefra.

Med venlig sejlerhilsen

Flemming Fjord, Ylva DEN 37

Ylva-klubben, næstformand

Udvalgte artikler til salg - GRATIS for abonnenter under Mit Bådmagasin

140
Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer