Promillegrænser til søs?

26-10-2006 17:34 Hans Henrik26 Oct 2006 15:34 - Claus Hastrup Knudsen
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

En spirituspåvirket kaptajn bag roret af en coaster, der sejlede direkte ind i Storebæltsbroen, satte spiritussejlads på den politiske dagsorden med den konsekvens, at Søsikkerhedsloven har indført skrappe spiritusregler for erhvervssejlads og til en vis grad fritidssejlads. For de omfattede fritidsfartøjer er der indført en promillegrænse på 0,50 som kendes fra færdselsloven.

Hvilke fritidsfartøjer er omfattet af loven?
Ifølge Søsikkerhedsloven er det kun fritidsfartøjer, hvortil der gælder et uddannelseskrav samt vandscootere, der er omfattet af loven. For den store gruppe af fritidsfartøjer med en længde under 15 m (50 fod) er alene speedbåde omfattet af uddannelseskrav. I 1999 blev der indført et lovkrav om speedbådsbevis til førere af planende fritidsfartøjer med en bruttotonnage under 20 med en vis fremdrivningseffekt i forhold til fartøjets størrelse (store motorbåde) og speedbåde under fire meter med mere end 25 hk.
Det betyder, at følgende fritidsfartøjer er omfattet af promillegrænsen:

• Speedbåde
• Store motor- og sejlbåde - over 15 m (ca. 50 fod)
• Vandscootere og lignende fartøjer

Spiritusregler er indført for disse fartøjer, da der i disse stilles størst krav til sejlerens agtpågivenhed og reaktionsevne. Spiritusreglen gælder dog ikke, når fritidsfartøjet er fortøjet i havn eller på beskyttet ankerplads. Ved en beskyttet ankerplads forstås typisk en ankerplads, som er placeret tæt ved kysten og i et farvand, hvor der er ringe eller ingen trafik.
Spiritussejlads kan straffes med bøde eller fængsel op til et år og seks måneder. Det er hensigten, at domstolene skal tilnærme strafniveauet ved spiritussejlads til strafniveauet ved spirituskørsel. Det vil i praksis betyde, at en person der sejler spiritussejlads med en promille på under 2,00 første gang vil få en bøde på en måneds nettoindtægter x promillen. Anden gang man bliver taget i spiritussejlads vil man komme i fængsel.

Hvem er den ansvarlige skipper?
På fritidsfartøjer vil promillegrænsen typisk omfatte skibsføreren samt den, der virker som rorgænger og/eller navigatør. Det er med andre ord den/dem, der udfører arbejde om bord på båden, som er af væsentlig betydning for sikkerheden, der er omfattet.

Hvilke fartøjer er ikke omfattet?
Alle fritidsfartøjer med en længde på under 15 m (ca. 50 fod) som ikke kræver særlig uddannelse for at sejle er ikke omfattet. Det betyder, at en meget stor gruppe af lystfartøjer i Danmark vil være uberørt at de nye regler. F.eks. vil føreren af en L23 eller X-79 ikke være omfattet af de nye regler om spiritussejlads.
For alle disse både vil de gamle regler uden promillegrænse fortsat være gældende. Dette indebærer, at den sejlende ikke må være ude af stand til at agere på fuldt betryggende vis som følge af spiritusindtagelse. Ifølge de gamle regler kan der straffes med bøde eller fængsel op til to år - i praksis er der dog ikke blevet straffet med mere end bøde efter de gamle regler og typisk er det erhvervssejlere eller speedbådssejlere, der er blevet straffet.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer