Hvordan er båden købt?

26-09-2006 15:49 Hans Henrik26 Sep 2006 13:49 - Claus Hastrup Knudsen
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

Der er stor forskel på dine rettigheder som privat køber af en lystbåd, alt efter om du handler hos en privat eller en bådforhandler. Det skyldes, at købet i visse tilfælde vil være et forbrugerkøb, mens det i andre tilfælde vil være et civilkøb. Et forbrugerkøb giver dig en særlig beskyttelse efter købelovens forbrugerbeskyttelsesregler.
Er båden købt af en privat sælger er det et civilkøb. Det betyder, at du er omfattet af de almindelige regler i købeloven. Her er bedømmelse af, om båden lider af mangler typisk strengere, da man som køber f.eks. har en strengere bevisbyrde, når man skal bevise, at manglen var til stede på overtagelsesdagen. Desuden gælder der strengere reklamationsregler, idet der skal reklameres uden ugrundet ophold, efter at man har konstateret en mangel (normalt 2-4 ugers reklamationsfrist).
Ved forbrugerkøb skal køber først give sælger meddelelse, inden rimelig tid efter at have opdaget manglen. Reklamation inden to måneder efter manglen er konstateret er altid rettidig.

I hvilke tilfælde er købet et forbrugerkøb?
Er båden købt hos en bådforhandler er der normalt ingen tvivl. Handlen er et forbrugerkøb, og køber opnår forbrugerbeskyttelsen og kan rette mangelskrav mod bådforhandleren.
Købes båden af en forhandler, der har båden i kommission for en privat sælger er det også et forbrugerkøb. Ved et kommisionssalg sælger forhandleren nemlig båden i eget navn, men for sælgerens regning. Opstår der efterfølgende problemer med båden kan man rette sit krav mod bådkommisionæren, der har solgt båden.
Det er ligeledes et forbrugerkøb, når båden købes af privat person, hvis aftalen er blevet formidlet for sælger af bådforhandler. Forskellen i dette tilfælde er, at man skal rette kravet direkte mod den private sælger. I forholdet mellem sælger og køber vil købelovens forbrugerbeskyttelsesregler være gældende. Har forhandleren spillet en u-betydelig rolle i formidlingen af handlen betragtes handlen dog som et civilkøb.

Er båden købt af bådforhandleren?
I de handler, hvor forhandleren tilbyder at formidle salget af båden, kan der efterfølgende opstå tvivl for køberen om, hvorvidt handlen er indgået med den private sælger eller forhandleren. Det skyldes, at bådforhandleren ved sin adfærd kan have givet køberen en berettiget forventning om, at indsigelser i anledning af købet kunne rettes mod bådforhandleren som sælger af båden.
Er der mangler ved din båd, og er du i tvivl om, hvorvidt du kan rette dit krav mod bådforhandleren kan følgende tale for, at kravet skal rettes mod den bådforhandler, der formidlede salget:
• Forhandlerne oplyste ikke, at båden blev solgt for en privat person.
• Forhandlerens navn fremgår af købsaftalen.
• Annonceringen er foretaget på en måde, så det giver indtryk af, at det er forhandleren, der sælger båden
• Forhandlernes prisskilt blev brugt.
• Henvendelse vedrørende en prøve sejltur skete til forhandleren.
Kommer man efter en konkret vurdering frem til, at bådforhandlerens adfærd har medført, at handlen er ind-gået med forhandleren og ikke den private sælger, kan mangelskrav rettes direkte mod bådforhandleren. Det kan i praksis vise sig at være en meget stor fordel at kunne rette sit mangelskrav direkte mod forhandleren frem for en privat sælger, når der eksempelvis opstår problemer med motoren.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer