Advokatens svar på moms-spørgsmål

28-09-2006 10:00 Hans Henrik28 Sep 2006 8:00 - Claus Hastrup Knudsen
Kilde:
Vurderer artiklen
Del artiklen

I min sidste artikel beskrev jeg Skatterådets afgørelse vedrørende køb via Danmark med tysk moms. Artiklen tog særligt sigte på det forhold, at en dansk kunde ønsker at købe en båd placeret i Danmark hos en dansk forhandler med tysk moms. I skatterådets afgørelse blev det fastlagt, hvordan der lovligt kunne købes en båd via Danmark med tysk moms.
Skatter og afgifter er et kompliceret område, og derfor har afgørelsen skabt usikkerhed om, hvorvidt reglerne om at båden skal være placeret i Tyskland i mere end tre måneder og have sejlet i mere end 100 timer fortsat gælder. Lad mig slå fast med det samme, at disse regler fortsat gælder ved siden af Skatterådets afgørelse!

Er båden over eller under 7,5 meter lang?
Sagen er nemlig den, at Momslovens § 11, stk. 4, nr. 2 foreskriver, at både over 7,5 m er at betragte som nye transportmidler, med det resultat at der skal betales dansk moms, uanset om båden er købt i Tyskland. Reglen gælder for både over 7,5 m, der betragtes som nye, når leveringen finder sted inden for de første tre måneder efter første ibrugtagning, og når båden har sejlet i mindre end 100 timer siden ibrugtagning.
Det betyder, at en båd købt i Tyskland med tysk moms kan transporteres tilbage til Danmark umiddelbart efter erhvervelse, hvis den er under 7,5 m (ca. 24 fod), mens både over 7,5 m skal blive i Tyskland i længere tid end tre måneder og sejle mere end 100 timer for ikke at blive betragtet som et nyt transportmiddel. Begge betingelser skal være opfyldt samtidig.
Reglen gælder for alle køb af både over 7,5 m, uanset om aftalen indgås direkte med en bådforhandler i Tyskland eller via en dansk forhandler på den måde, der blev beskrevet i forrige nummer.
Reglen er udarbejdet på baggrund af et direktiv fra EU, hvorefter det blev overladt til de enkelte lande at fastsætte, hvorledes betingelserne kan anses for opfyldt. Det er nemlig et særdeles svært kriterium at vurdere, om en sejlbåd eksempelvis har sejlet i mere end 100 timer.

Momenter til vurderingen af om båden er brugt:
Skat har fastsat nogle retningslinjer til vurderingen af, hvornår en båd på over 7,5 m anses for brugt således at der skal betales tysk moms. Følgende retningslinjer er relevante for privates køb af både med tysk moms:
• En motorbåd skal rent fysisk have haft motoren i gang i mere end 100 timer, dvs. sejlet, før den kan anses for brugt.
• En sejlbåd skal rent fysisk have bevæget sig ved motor eller sejl, dvs. sejlet, før den kan anses for brugt.
• Den tid en båd ligger i havn medregnes til brugstiden, men ikke til sejltiden.
• Båden skal have sejlet mere end 100 timer, når den erhverves, dvs. når ejendomsretten til båden overgår til køber, jf. dansk rets almindelige regler.
• En båd, der har været anvendt til kapsejlads uden at have været i privat eje, kan også sælges som brugt, hvis de to betingelser i § 11, stk. 4, nr. 2, er opfyldt.
• Bevisbyrden for at en båd opfylder betingelserne for at kunne betegnes som brugt, påhviler de personer, der er involveret i handlen mellem de to EU-lande. Hvis båden er ny, skal sælger anmelde salget til myndighederne. Anmelder han ikke salget, skal han kunne bevise, at båden ikke er omfattet af definitionen på en ny båd.
Det kan være vanskeligt at skaffe bevis for specielt sejl-tiden, men i mange større både er der installeret motorlog og/eller sumlog, som kan bruges til at sandsynliggøre sejltiden. Brugstiden kan sandsynliggøres ved at fremlægge kvittering for betaling for hjælp til søsætning kombineret med købsfaktura og lign. Ifølge en afgørelse fra Landsskatteretten er det tidspunktet for transporten af båden til Danmark, der er afgørende for, om den kan anses som ny eller brugt i momslovens forstand. Dette gælder, uanset om båden er erhvervet og leveret til ejeren på et tidligere tidspunkt.
Anbefaling:
Er du ved at købe en båd, og giver momsreglerne ved køb med tysk moms stadig anledning til tvivl, så kan jeg anbefale, at der rettes henvendelse til Skat inden købet. Skat svarer gerne på henvendelse fra borgerne vedrørende sådanne spørgsmål. På den måde kan eventuelle tvivlsspørgsmål ryddes af vejen.

Denne hjemmeside bruger cookies til trafikmåling og optimering af indhold
Jeg accepterer