fbpx

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det gælder sikkerhed?

Inkluder i Newsletter: Ja

To studerende fra Københavns Professionshøjskoles Katastrofe- og risikomanageruddannelse søger langturssejlere til at besvare en række spørgsmål om sikkerhed til søs.

De studerende skriver på Facebooksiden for Foreningen til langturssejladsens fremme:

’Kære sejlere 

Vi er 2 studerende som er ved at færdiggøre vores bachelor på Katastrofe- og risikomanageruddannelsen. I den forbindelse laver vi et problemorienteret projekt, som har til formål at undersøge langturssejleres risikoforståelse i forbindelse med forberedelsen til langfart. … Vi håber meget, at I vil tage jer tid (cirka 10 minutter) til at besvare vores spørgeskema. 

Vi gør opmærksom på, at dette IKKE udelukkende er en skipperundersøgelse, men at vi søger besvarelser fra alle der har været på langtur, skal på langtur eller i øjeblikket er på langtur. 

På forhånd tusind tak for hjælpen! ’ 

Det er tanken, at projektet kommer til at aflede en artikel med de væsentligste fund og pointer til januar.

Link til undersøgelsen om sejleres risikoforståelse. 
Udvalgte artikler *