fbpx

Går du med langtursdrømme? Ny 'Masterclass' for Yachtskippere

Inkluder i Newsletter: Ja

Kjøbenhavns Amatør Sejlklub K.A.S., Svendborg Sejlerskole og FTLF - Foreningen til Langtursejladsens Fremme vil samarbejde om yderligere udvikling af Yachtskipper 1-uddannelsen med etablering af en fælles Masterclass for yachtskippere i Middelhavet.

Yachtskipper 1-uddannelsen er udelukkende teoretisk og der har været et udtalt behov for også at give kursisterne et praktisk tilbud om at sejle store fartøjer med store besætninger i farvande langt fra Danmark. Derfor har KAS udviklet en Masterclass for yachtskippere som et ekstra tilbud til sejlerskolens Yachtskipper 1-elever. Sammen med to andre stærke sejlerorganisationer; Svendborg Sejlerskole og Foreningen Til Langtursejladsens Fremme bliver dette tilbud nu udvidet, så ambitiøse sejlere og skippere i hele Danmark får gavn af det. Målet er at sikre bedre uddannelse og kombination af teori med praktisk håndtering af store fartøjer i udenlandske farvande.

Sammen gennemfører de tre organisationer en fælles Masterclass for Yachtskippere i Middelhavet i påsken 2024. Masterclass er et ekstra tilbud til kursister, der er i gang med den teoretiske Y1-uddannelse, men ønsker hands-on-erfaring med sejlads med store fartøjer og vil lære af erfarne instruktører med langturserfaring.

Linda Jersin, Skolechef i KAS udtaler: ”Sammen med andre stærke sejerskoler udvikler vi nu vores succesfulde Yachtskipper-uddannelse. Det er til gavn for hele uddannelsesniveauet for danske sejlere” - og Jens Almdal, kursusansvarlig i FTLF supplerer ”vores erfaringer og oplevelser fra de store have gør, at deltagerne vil være langt bedre rustet end det har været muligt før, det er vigtigt at forstå og ikke blot bestå Y1-eksamen”.

Nicolai Juel Vædele, bestyrelsesformand i Svendborg Sejlerskole er enig: ”Vi vil sikre at Yachtskipper 1 nu bliver en endnu bedre uddannelse, der ikke kun sigter på at kursusdeltagerne får deres eksamen, men at de får mulighed for at tilegne sig de praktiske kompetencer, det kræver at sejle på de store oceaner på en sikker og kompetent måde”.

Fakta

Kjøbenhavns Amatør Sejlklub (K.A.S) er en af Danmarks største og ældste klubsejlerskoler og har igennem mange år tilbudt både praktisk og teoretisk uddannelse af kurser med udgangspunkt i Svanemøllehavnen. K.A.S har blandet andet udviklet en Masterclass for Yachtskippere, der hvert år afholdes i Middelhavet med stor tilslutning.

Foreningen til Langtursejladsens Fremme (FTLF) organiserer de danske langturssejlere og har et bredt kursusprogram med fokus på offshore sejlads, langtursejlads og de specielle krav det stiller til skipper og besætnings kompetencer og skibets udrustning.

Svendborg Sejlerskole har de seneste 30 år tilbudt en fuld pallette af sejleruddannelser med bl.a. et meget succesfuldt koncept for intensive Duelighedskurser i Det Sydfynske Ø-hav, Yachtskipper-uddannelser og andre sejlerskurser. Derudover har Svendborg Sejlerskole gennemført sejlerrejser i hele verden i en lang årrække.

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Udvalgte artikler *