fbpx

Skærgården: Forbud mod ankring i naturhavne kan være på vej - Sveriges største sejlerforening er imod

Inkluder i Newsletter: Ja

Nye regler for sejlads i den stockholmske skærgård er på vej. Värmdö kommune har nu udsendt et forslag til retningslinjer i en ny hav- og kystplan.


I forslaget er der lagt op til at indføre generelle regler for ankring i naturhavne, og det har fået Sveriges største sejlerforening, Swedish Cruiser Club med 40.000 medlemmer til at rette en kritik af det kommunale forslag, som man mener ikke er gennemarbejdet ordentligt.

Den svenske sejlerforening mener blandt andet, at Värmdö kommunes foreslåede retningslinjer kan tolkes som et generelt forbud mod ankring i vand lavere end 6 meter, og at det vil begrænse offentlighedens ret, og at regler vil blive brudt ufrivilligt af fritidssejlere - ikke mindst når de kommer fra andre lande:

- Størstedelen af ​​sejlere og motorbådsførere har ingen viden om, hvor de forskellige kommunegrænser er i vores skærgård. Kommunegrænser er ikke vist på søkort. Stockholms skærgård har også en høj andel af fritidssejlere fra vores nabolande, som absolut ikke har den viden. Hvordan skal Värmdö kommune informere fritidssejlere om reglerne, hvordan skal kommunen kontrollere overholdelsen? Vi frygter også fremtidige forskellige regler i forskellige kommuner, hvilket betyder, at fritidssejlerne risikerer ufrivilligt at bryde reglerne, udtaler Swedish Cruiser Clubs generalsekretær Fredrik Norén på foreningens hjemmeside.

I kritikken understreges det, at foreningens medlemmer sætter stor pris på det vandbårne friluftsliv, og at langsigtet planlægning af kysten kan sikre dette for fremtiden.

Foreningens medlemmer værner også om skærgården og havmiljøet og ønsker naturligvis ikke andet end at passe på det miljø, hvilket er naturligt, når man tilbringer sin fritid der. Derfor har foreningen med sine medlemmers penge investeret i 240 bøjer rundt om Sveriges kyster og store søer, også i området af Värmdö kommune, for at sikre en miljøvenlig og sikker fortøjning. Her ser foreningen gerne en større interesse fra myndighederne i samarbejde om flere bøjer.

Swedish Cruiser Club er også enig med Värmdö kommune i, at særlige beskyttelsesværdige bugter muligvis skal beskyttes ved at begrænse bådtrafikken. Men inden der træffes en beslutning, skal den nationale interesse for friluftsliv og bådsejlads interesser vejes og konsekvenserne analyseres, lyder det fra foreningen, som også tilføjer, at folk gerne inddrages i den fortsatte planlægningsproces med deres viden og erfaring.

I den kommende udgave af Bådmagasinet #587,  bringer vi i et samarbejde med Danske Tursejlere, en mere dybdegående artikel om det at sejle sikkert i Skærgården og med gode råd og tips. Magasinet udkommer i næste uge til abonnenter, og primo oktober i detail.
Kilde: På Kryss

Kort nyt

Sømandens juleværksted er åbent

Kapsejlads

Nations VM: Piv ringe start blev vendt til sejr

Tursejlads

Spørgeskema: Hvordan forbereder langturssejlere sig, når det...

Udvalgte artikler *